Metodika kalkulátoru celkových nákladů na vlastnictví EcoTank ITS

Kalkulátor celkových nákladů na vlastnictví (TCO) EcoTank ITS vypočítá celkové náklady na vlastnictví, a to na základě počáteční ceny hardwaru a průměrných nákladů na inkoust nebo toner. Vezměte prosím na vědomí, že i další variabilní náklady mohou ovlivnit tyto celkové náklady na vlastnictví. Variabilní náklady zahrnují (kromě jiného) další spotřební materiál, servisní služby, spotřebu energie a náhradní díly.

Mezi srovnávané modely v kalkulátoru celkových nákladů na vlastnictví patří dvacet nejlepších konkurenčních černobílých laserových tiskáren a multifunkčních zařízení formátu A4, dvacet nejlepších konkurenčních barevných laserových tiskáren a multifunkčních zařízení formátu A4 a dvacet nejlepších konkurenčních inkoustových tiskáren a multifunkčních zařízení formátu A4 se zásobníkem inkoustu podle přehledu IDC EMEA Hardcopy Tracker (údaje za 2. čtvrtletí 2019). Průměrná prodejní cena tiskáren a spotřebního materiálu v USD ($) byla získána z přehledu IDC EMEA Hardcopy Peripherals Tracker (údaje za 2. čtvrtletí 2019) a IDC EMEA Consumables Tracker (údaje za 1. pololetí 2019). Průměrné náklady na stránku jsou vypočteny z průměrné prodejní ceny spotřebního materiálu, která je vydělena výtěžností uvedenou výrobcem a oficiálně zveřejněnou prostřednictvím veřejně dostupných médií.

„Průměr trhu“ je celková průměrná hodnota odvozená z dvaceti srovnávaných modelů uvedených v kalkulátoru TCO. Všechny technické údaje a údaje o výkonnosti zařízení jiných výrobců byly porovnány s veřejně dostupnými zdroji informací, které zahrnují kromě jiného vlastní propagační materiály a webové stránky výrobců.

Kalkulátor EcoTank ITS je určen pouze k porovnání určených tiskáren Epson ITS a není určen jako obecný nástroj k porovnání dalších tiskáren Epson.

Tiskárny Epson EcoTank ITS jsou určeny pro firemní trh a pro domácí uživatele s vyšším objemem tisku, proto využití těchto tiskáren a číselné hodnoty v kalkulátoru EcoTank ITS odpovídají předpokládanému využití.

Kalkulátor EcoTank ITS neslouží jako náhrada informací, které vám mohly být či byly poskytnuty vaším prodejcem, nebo informací, které jsou součástí podrobných technických specifikací dodávaných s produktem.

Kalkulátor EcoTank ITS je určen pouze k orientačnímu výpočtu. Přestože společnost Epson vynaložila patřičné úsilí k zajištění přesnosti údajů na této webové stránce, nemůže zaručit přesnost nebo aktuálnost konkrétních dat. Potenciální zákazníci by si měli ověřit přesnost důležitých údajů, které se podstatně dotýkají jejich podnikatelské činnosti, a neměli by spoléhat na hodnoty, které jsou zde uvedeny.

Ochranné obchodní známky nebo loga konkurenčních společností na této stránce jsou využívány výhradně za účelem poctivého porovnání produktů. Jakákoli zobrazení konkurenčních produktů jsou zde použita pouze pro ilustrační účely a nejsou určena k přesnému znázornění aktuálních modelů.

Všechny technické údaje a údaje o výkonnosti zařízení jiných výrobců byly porovnány s veřejně dostupnými zdroji informací, které zahrnují kromě jiného vlastní propagační materiály a webové stránky výrobců.

DPH a poplatky za přepravu nejsou v cenových kalkulacích zahrnuty. Ceny se mohou měnit podle podmínek na trhu.

Konkurenční modely v kalkulátoru EcoTank ITS zahrnují 20 nejlépe prodávaných konkurenčních modelů podle přehledu IDC EMEA Hardcopy Peripherals Tracker (údaje z 1. čtvrtletí 2019). Kritéria pro výběr byla:

  • Černobílá laserová tiskárna formátu A4, 1–20 str./min.
  • Barevná laserová tiskárna formátu A4, 1–20 str./min.
  • Inkoustová tiskárna formátu A4 se zásobníkem inkoustu

Průměrná prodejní cena tiskáren a spotřebního materiálu v USD ($) byla získána z přehledu IDC EMEA Hardcopy Peripherals Tracker (údaje za 2. čtvrtletí 2019) a IDC EMEA Consumables Tracker (údaje za 1. pololetí 2019). Průměrná prodejní cena byla vypočítána jako podíl tržeb a počtu prodaných jednotek.

Oblasti zařazené do srovnání pro účely výše uvedených přehledů IDC Tracker jsou střední a východní Evropa, Blízký východ a Afrika.

„Průměr trhu“ je celková průměrná hodnota odvozená z dvaceti srovnávaných konkurenčních modelů uvedených v kalkulátoru EcoTank ITS.

Náklady na tisk jsou vypočteny na základě použití výchozího nastavení jak pro tiskárny s inkoustovým tankovým systémem Epson, tak konkurenční tiskárny. To je konzistentní s nastaveními v souladu s certifikací ISO.

Všechny výdrže a ceny spotřebních materiálů zahrnuté ve výpočtu kalkulátoru EcoTank ITS jsou založeny na inkoustech nebo tonerech originálních výrobců.

Za účelem poctivého srovnání a přesnosti údajů jsou použity nejvyšší údaje o výdrži spotřebních materiálů, které jsou v době zveřejnění dostupné a které byly stanoveny v souladu se standardy ISO. Srovnání vyřazuje kombinovaná balení, multibalení a černé fotografické zásobníky používané v inkoustových tiskárnách. Tyto údaje jsou veřejně dostupné.

Výdrž dodávaného toneru a inkoustu společnosti Epson a konkurence jsou převzaty z publikovaných specifikací výrobců. Pokud výrobce nezveřejňuje výtěžnost dodávaného inkoustu, pak se předpokládá stejná výtěžnost jako u originálního OEM vyměnitelného zásobníku se standardní kapacitou.

Průměrné náklady na barevnou stránku jsou vypočteny z průměrné prodejní ceny spotřebního materiálu (CMYK), která je vydělena výrobcem uvedenou výdrží oficiálně zveřejněnou prostřednictvím veřejně dostupných médií.

Průměrné náklady na černobílou stránku jsou vypočteny z průměrné prodejní ceny spotřebního materiálu (černá), která je vydělena výdrží uvedenou výrobcem oficiálně zveřejněnou prostřednictvím veřejně dostupných médií.

Uvedené úspory nákladů představují celkové úspory nákladů pro konkrétní objem tisku, který zákazník uvede v kalkulátoru EcoTank ITS, a jsou vypočítávány následujícím způsobem:

[Průměrné náklady na tisk jedné barevné stránky (CPP) × objem barevného tisku minus počet stran vytištěných z dodaného inkoustu/toneru] plus [průměrné náklady na tisk jedné černobílé stránky (CPP) × objem černobílého tisku minus počet stran vytištěných z dodaného inkoustu/toneru] plus náklady na pořízení hardwaru.

Data použitá v kalkulátoru EcoTank ITS naleznete v níže uvedených tabulkách.

Černobílé tiskárny s inkoustovým tankovým systémem Epson

MODEL TISKÁRNY CENA TISKÁRNY (USD) VÝTĚŽNOST Z DODANÉHO SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU CENA ZA ČERNOBÍLOU STRÁNKU (USD)

Barevné tiskárny s inkoustovým tankovým systémem Epson

MODEL TISKÁRNY CENA TISKÁRNY (USD) POČET ČERNOBÍLÝCH STRAN Z DODANÉHO SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU CENA ZA ČERNOBÍLOU STRÁNKU (USD) POČET BAREVNÝCH STRAN Z DODANÉHO SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU CENA ZA BAREVNOU STRÁNKU PODLE VÝTĚŽNOSTI (USD)

Černobílé laserové tiskárny

MODEL TISKÁRNY CENA TISKÁRNY (USD) VÝTĚŽNOST Z DODANÉHO SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU CENA ZA ČERNOBÍLOU STRÁNKU (USD)

Barevné laserové tiskárny

MODEL TISKÁRNY CENA TISKÁRNY (USD) VÝTĚŽNOST Z DODANÉHO SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU CENA ZA ČERNOBÍLOU STRÁNKU (USD) POČET BAREVNÝCH STRAN Z DODANÉHO SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU CENA ZA BAREVNOU STRÁNKU PODLE VÝTĚŽNOSTI (USD)

Inkoustové tiskárny

MODEL TISKÁRNY CENA TISKÁRNY (USD) POČET ČERNOBÍLÝCH STRAN Z DODANÉHO SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU CENA ZA ČERNOBÍLOU STRÁNKU (USD) POČET BAREVNÝCH STRAN Z DODANÉHO SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU CENA ZA BAREVNOU STRÁNKU PODLE VÝTĚŽNOSTI (USD)