3D tisk umožní lokální výrobu

Podle evropských pracovníků bude mít továrna budoucnosti podobu obrovské mobilní 3D tiskárny, kterou lze dle potřeby přemístit a která vyrábí na přání

3D tisk umožní lokální výrobu

Požadavky spotřebitelů se mění a výroba se tomu bude muset přizpůsobit. Poptávka v moderním prostředí podléhá rychlým a častým změnám. Rozdíl mezi tím, po čem spotřebitel touží a co získává, se každým dnem zmenšuje a spolu s tím roste touha po individuálně přizpůsobených produktech.

V této vlně technologické transformace představuje 3D tisk výkonný nástroj. Značí začátek revoluce, která v budoucnu povede k inteligentnějším továrnám, kratším dodavatelským řetězcům a lokální reakci na poptávku. Podle průzkumu společnosti Epson se tato revoluce nebude týkat pouze rychlosti dodávek. 65 % evropských pracovníků z oblasti výroby se domnívá, že v konečném důsledku přispějí nové technologie také ke zvýšení kvality zboží.

To je jeden z mnoha významných poznatků z nového průzkumu společnosti Epson, který byl zaměřen na očekávaný dopad revolučních technologií na klíčové evropské sektory během nadcházejících deseti let. Průzkum vycházel z rozhovorů se sedmnácti experty, k jejichž hypotézám se posléze vyjádřilo více než 7 000 vedoucích pracovníků a zaměstnanců evropských firem.

Tisk na přání

Role 3D tisku ve výrobě nabývá stále většího významu, takže vstupujeme do prostředí lokálních, přísně individualizovaných produktů. Výrobu pohání maloobchodní sektor, který reaguje na nový trend „co vidíte, to vytisknete“ (WYSIWYP). Spotřebitelé si nyní mohou zboží vybrat a do detailu si je přizpůsobit. Vzniká tak alternativa k tradičnímu modelu „nakupujte, co je v nabídce“.

Podle futuristy Christophera Barnetta představuje základní pilíř pro tuto proměnu maloobchodního prostředí právě 3D tisk. A jeho přínos se neomezuje jen na individuální přizpůsobení produktu. Díky této technologii se také zjednodušují komplikované dodavatelské řetězce, protože umožňuje tisknout předměty sestávající z více částí najednou.

Kratší dodavatelské řetězce

3D tisk přinese v mnohých průmyslových odvětvích od leteckého a kosmického průmyslu až po zdravotnictví výrazné materiální úspory. Zároveň usnadní přizpůsobení výroby individuálním požadavkům, čímž vytvoří nové obchodní ekosystémy napříč celým průmyslem. Tradiční tovární modely budou stále velmi důležité, nicméně 57 % pracovníků výroby je přesvědčeno, že obecným trendem bude přesun výrobních závodů na místní úroveň.

Experti tvrdí, že v tomto novém prostředí se budou továrny vyvíjet do podoby obřích mobilních tiskáren, které se přesunou do míst, kde vzniká poptávka, například do center měst. Náš průzkum ukazuje, že 65 % pracovníků výroby se domnívá, že se v budoucnu produkty nebudou vyrábět ve velkém objemu, ale budou se tisknout na míru požadavkům zákazníka.

Možná to zní jako ambice daleké budoucnosti, ale ve skutečnosti už to je výrobní realita. Společnost Epson již předvedla výrazný potenciál textilního potisku na přání v oděvním průmyslu. 1Rovněž integrace 3D tisku ve zdravotnictví, výrobě, produktovém návrhářství a dalších odvětvích přináší hmatatelné výsledky.

Výhody lokálního tisku

3D tisk působí jako katalyzátor pro místní revoluci. Podle 60 % pracovníků výroby totiž umožní výrobním firmám lokalizovat své aktivity. Jestliže se tento tisk zkombinuje se schopností továren definovat poptávku na dálku, výroba se zrychlí a zlevní a snáze se bude moci nabízet výroba na přání, kterou bude trh očekávat.

Celkem 40 % dotazovaných osob z výrobní sféry věří, že 3D tisk bude mít za následek kratší dodavatelské řetězce, které budou silnější a ucelenější. Individuálně přizpůsobená výroba má předpoklady pro to, aby nabourala hromadnou globální produkci, jak ji známe dnes. Dále bude záležet už jen na tom, jak zareagujeme, protože právě naše reakce určí míru úspěchu. 3D tisk nabídne podnikům, které se přizpůsobí, pozitivní změnu výroby a značný užitek přinese také obchodu, životnímu prostředí i společnostem, ve kterých žijeme.

Chcete se dozvědět více?

Úplná zpráva obsahuje všechny poznatky. Můžete si ji stáhnout zde: