Budeme zdravotnické roboty oslovovat „doktore“?

Je společnost připravena přijmout nové role technologií ve zdravotní péči?

Budeme zdravotnické roboty oslovovat „doktore“?

Jste připraveni na prohlídku u robotického doktora? Dost možná jsme na začátku robotické revoluce ve zdravotnictví. Technologie se chystá změnit způsob, jakým je poskytována zdravotní péče, a především robotika má potenciál spustit revoluci v poskytování zdravotní péče v různých oblastech od operací až po přímou péči o pacienta.

Zatímco se proměna zdravotní péče rychle stává technologicky proveditelnou díky vzdálenému sledování pacientů, 3D tisku a pokročilé robotice, která je připravena rozpoutat revoluci v medicíně, největší posun bude nejspíš muset nastat v postojích naší společnosti. Jsme tedy připraveni přizpůsobit se a přijmout technologickou inovaci v odvětví, které je do velké míry založeno na mezilidské interakci?

Voláme doktora robota

Z výzkumu provedeného společností Epson týkajícího se pracoviště zítřka vyplývá, že vyšetření robotickým doktorem je reálné, i přestože na nás může působit zvláštním dojmem.

Robotika a umělá inteligence budou hrát zásadní roli na operačním sále budoucnosti. Náš výzkum odhalil, že 46 procent zdravotníků si uvědomuje možnost, že operace a diagnóza prováděná roboty vybavenými umělou inteligencí způsobí revoluci ve zdravotnictví, a je této možnosti nakloněno. Dalších 34 procent si také uvědomuje a souhlasí, že léčba a péče prováděná roboty s umělou inteligencí bude přelomová a uvolní zdroje, aby se zdravotničtí odborníci mohli věnovat důležitějším úkolům.

 

Roboti rozšiřují péči o pacienty

Tradiční způsob, jakým doktora vnímáme dnes, nezmizí, ale rozvine se a bude posílen příchodem nových technologií. Až nové technologické možnosti nabídnou řešení funkcí podpory a monitorování a umožní okamžitý přístup k datům a jejich analýzu, lékaři budou mít více času zaměřit se na pacienty jako jednotlivce. To jim umožní lépe si rozvrhnout čas a využít své znalosti.

Skutečnou otázkou zdravotní péče se pak stane přijetí a osvojení těchto transformativních technologií. Do jaké míry budou pacienti ochotni svěřit péči o své zdraví těmto technologiím v oboru, který je založen na lidském kontaktu?

 

Přichází budoucnost zdravotnictví

Už teď si uvědomujeme zlepšení v péči o pacienty a celkové přínosy, které tyto technologické pokroky přináší. Už teď zaznamenáváme ve zdravotnictví obrovský nárůst investic do technologií. Jen na trhu umělé inteligence ve zdravotnictví se do roku 2021 předpokládá růst složené roční míry růstu (CAGR) ve výši 41 procent a u 3D tisku ve zdravotnictví se do roku 2025 očekává hodnota 6 miliard dolarů.

Realita, kterou máme na dosah, představuje fascinující evoluci a nabízí větší efektivitu, strukturovanější zdravotní péči a v důsledku také lepší klinické výsledky pro pacienty. Snažíme se zajistit odpovídající vzdělávací systémy, rámce pro školení, nezbytné nemocniční zázemí a vylepšení postupů. Skutečnou výzvu ale nemusí představovat koncový výsledek, nýbrž obtížné překážky, které musí odvětví překonat při implementaci této transformace, a v neposlední řadě přijetí mezi pacienty.

Chcete se dozvědět více?

Úplná zpráva obsahuje všechny poznatky. Můžete si ji stáhnout zde: