Budoucností maloobchodního prodeje je osobní přístup

Pracovníci z maloobchodní sféry očekávají, že centrem prodeje zůstanou kamenné obchody. Jak ale nové technologie změní způsob nakupování?

Budoucností maloobchodního prodeje je osobní přístup

Maloobchodní prodej budoucnosti bude založen především na individuálním přístupu. Podle nedávného průzkumu společnosti Epson zaměřeného na pracoviště zítřka bude pro maloobchodní prostředí v roce 2025, v online i fyzickém prostoru, klíčový maximální osobní přístup.

Expert na budoucnost maloobchodu Howard Saunders tvrdí, že technologie pro rychlé zpracování velkých objemů dat umožní přizpůsobení a individualizaci nakupování, a evropští pracovníci z maloobchodního sektoru jeho optimismus sdílí. Podle průzkumu, v rámci něhož společnost Epson předložila více než 7 000 evropských vedoucích pracovníků a zaměstnanců ke zhodnocení myšlenky a prognózy odborníků, se 72 % lidí pracujících v maloobchodním sektoru domnívá, že nové technologie pomohou zprostředkovat lepší zážitek z nakupování.

Celkem 73 % účastníků průzkumu je přesvědčeno, že osobní zařízení umožní ještě lepší komunikaci mezi zákazníky a obchody, a téměř polovina respondentů souhlasí s názorem, že prodejní odvětví bude těžit také z možnosti zpracování velkých objemů dat. Co tedy bude rodící se individualizované prodejní prostředí znamenat pro budoucnost maloobchodu?

Proměna kamenných obchodů

Digitální revoluce změní způsob zpracování dat a souběžně s ním se zákonitě bude muset proměnit také fyzické maloobchodní prostředí. Více než polovina respondentů průzkumu společnosti Epson považuje budoucnost bez kamenných obchodů za nemyslitelnou. To pro sektor, který stojí před stále obtížnějším úkolem vyjít s omezeným fyzickým prostorem a zároveň obstát v boji s internetovou konkurencí, bude znamenat nemalou výzvu.

Evropští zaměstnanci odhadují, že 56 % rozhodnutí o nákupu budou zákazníci do roku 2025 dělat přímo v obchodech. A tyto obchody se podle 51 % respondentů promění v místa setkávání, kam lidé budou přicházet za společným zážitkem.

S rozmachem nových technologií se změní rovněž způsob fyzického dodávání zboží. Čtyřicet šest procent zaměstnanců z evropského maloobchodního sektoru si myslí, že obchody už díky technologiím zboží nebudou muset skladovat a místo toho budou podle poptávky vyrábět produkty přizpůsobené preferencím zákazníků.

Rozšířený maloobchodní prodej

Zásadní vliv na novou podobu maloobchodního prodeje by podle prognóz měly mít technologie pro rozšířenou realitu (AR). Šedesát devět procent dotázaných souhlasí s tvrzením, že simulace zboží v jakémkoli prostředí zákazníkům pomůže, aby si představili jeho konkrétní použití, a že technologie AR dokážou zprostředkovat jedinečný smyslový vjem. 57 procent účastníků průzkumu se navíc domnívá, že rozšířená realita zákazníkům nabídne atraktivní společenský zážitek, který pomůže vytvořit jakousi komunitu příznivců dané značky.

Akademický ředitel výzkumného centra Oxford Institute of Retail Management Jonathan Reynolds soudí, že se rozšířená a virtuální realita v současné době dostávají za vrchol křivky „hype-cycle“. Skutečná integrace těchto technologií do maloobchodního prodeje podle něj nenastane, dokud nebude k dispozici spolehlivý mechanismus pro jejich každodenní použití. Jak naznačují vyjádření evropských maloobchodních pracovníků z průzkumu společnosti Epson, zlomový okamžik možná nastane mnohem dříve, než bychom čekali.

Možné potíže s daty

Nové technologie maloobchodním prodejcům do budoucna slibují úžasné možnosti. Překážkou v cestě ovšem může být postoj veřejnosti ke sdílení dat. Zákazníci se mohou zdráhat vyměnit data za služby na míru. 63 procent respondentů si navíc myslí, že komplikací budou i náklady na nové technologie, a 40 % dotázaných má za to, že se problémem může stát i nedostatečné proškolení zaměstnanců.

Jak se zdá, v souvislosti s budoucností technologií vyplouvají na povrch důležité otázky ohledně vztahů mezi maloobchodními prodejci a jejich zákazníky, a aby prodejci mohli plně využít příležitosti spojené s technologickou transformací, tyto otázky bude nutné zodpovědět.

Chcete se dozvědět více?

Úplná zpráva obsahuje všechny poznatky. Můžete si ji stáhnout zde.