Chytré třídy podpoří celoživotní studenty při sebevzdělávání

Studenti musí převzít více zodpovědnosti za vlastní vzdělávání, aby byli připraveni pro dynamické pracoviště založené na revolučních technologiích

Chytré třídy podpoří celoživotní studenty při sebevzdělávání

Všimli jste si odlišného způsobu, jakým různé generace mluví?

Nemám na mysli zkratky, které používají teenageři, nebo gramatické chyby. Mluvím o fenoménu „vygoogluj si to“. Poznáváte ho?

Zatímco se svou ženou dokážu spokojeně dohadovat o datu vydání starého alba nebo zápletce knížky, kterou se celý život chystám přečíst, pro naše dospívající děti můžou být protichůdné argumenty frustrující. „Tak si to vygooglujte,“ vyprsknou a vrhnou po svých staromódních rodičích ve středním věku nevěřícím pohledem.

Něco se změnilo. Zatímco moje generace byla naučena oceňovat nashromážděné znalosti, mileniálové jsou pyšní na svou schopnost dostat se kdykoliv k jakýmkoliv informacím.

Od celoživotního zaměstnání k celoživotnímu učení

Pozitivní změna

Svět se rychle mění. Očekává se, že naše ekonomické modely a pracovní trhy projdou revolucí a podstatnou proměnou. Nové technologie, jako jsou mimo jiné umělá inteligence, rozšířená realita, 3D tiskárny, roboti a koboti, budou již brzy mnohem hlouběji integrovány do našich pracovišť a domovů.

Koncept celoživotního zaměstnání, který znala generace našich prarodičů, bude pravděpodobně nahrazen. Děti, které se v současnosti v Evropě narodí, budou patrně v průběhu kariéry několikrát měnit zaměstnání nebo dokonce obor. Aby byl tento přechod úspěšný, budoucí generace se budou muset zaměřit na metaučení.

V nejjednodušší podobě znamená metaučení schopnost převzít zodpovědnost za vlastní učení. K tomu pojmu se pojí i sebevzdělávání nebo autodidaktický přístup.

Pracoviště a metaučení

V nejnovější výzkumné zprávě o dopadu technologií na klíčové sektory v Evropě jsme se zeptali 17 předních myslitelů na vliv technologií na pracovišti do roku 2025. Jejich myšlenky jsme představili více než 7 000 evropským vedoucím pracovníkům a zaměstnancům, abychom vyzkoušeli, jak tyto změny vnímají a jak jsou na ně připraveni.

Ben Hammersley, který je mimo jiné externím redaktorem britské verze časopisu WIRED, tvrdí, že v budoucnosti „bude metaučení klíčovou dovedností zaměstnance i studenta“. Tuto hypotézu podpořilo 57 procent vedoucích pracovníků firem v Evropě, kteří věří, že se metaučení stane samozřejmostí.

Ve třídě přinese podporu pro metaučení nová řada technologií pro spolupráci, jako jsou interaktivní projektory, nositelná zařízení, rozšířená realita a 3D tisk.

Stále více se bude očekávat, že učitelé budou pracovat jako průvodci, nikoli jako přednášející, a budou studenty podporovat v jejich vlastních vzdělávacích cílech. Sedmdesát dva procent Evropanů souhlasí, že metody učení ve výsledku toho budou lépe přizpůsobené pro jednotlivce, dokonce i ve sdílené třídě.

Jsme na tuto změnu připraveni?

I přestože zavedení nových technologií do tradičního vzdělávacího modelu přináší určité výzvy a obavy, je celkově vnímáno velmi pozitivně. S ohledem na očekávané potřeby ekonomiky do roku 2025 podporuje smíšené učení (využívání kombinace online a offline vzdělávacích nástrojů) 68 procent evropské pracovní síly, společné vzdělávání podporuje 65 procent a metaučení podporuje 66 procent.

Celkově také 55 procent evropské pracovní síly souhlasí, že metaučení bude mít pozitivní dopady na celý vzdělávací sektor.

Budou mít tedy budoucí generace méně znalostí?

Tato otázka je přirozenou reakcí na kulturu googlování. Šedesát devět procent dotazovaných se obává, že přehnané spoléhání se na přístup k informacím prostřednictvím technologií by mohlo vést k obecnému úpadku znalostí.

Zkusme tuto problematiku chápat jako součást dlouhodobého trendu.

Před vynálezem knihtisku naši předci sdíleli ústní tradice učení, které se už pro nás nezdají potřebné nebo praktické. Časté a otrávené „Najdi si to!“ v evropských domácnostech můžeme srovnat s popularizací encyklopedií v předchozí generaci.

Nemyslím si ale, že by kdokoli z nás tvrdil, že evropský vzdělávací systém poškodila integrace psaného jazyka nebo učebnic. Stejně tak si nemyslím, že budeme mít méně znalostí.

Nové technologie vedou k novým způsobům práce a nové způsoby práce mohou vést k novým výzkumům, objevům a myšlenkám.

Na budoucnosti je vzrušující představa vzdělávacího systému a pracoviště, které využívají nejnovější technologie k podpoře celoživotního učení, kladou důraz na nezávislé zkoumání a podporují kreativitu.

Chcete se dozvědět více?

Úplná zpráva obsahuje všechny poznatky. Můžete si ji stáhnout zde: