Co menší a s technologií provázanější pracovní síla znamená pro podniky budoucnosti

Firmy a pracovníci po celé Evropě se budou muset přizpůsobit, aby dokázali naplnit pracovní pozice budoucnosti

Co menší a s technologií provázanější pracovní síla znamená pro podniky budoucnosti

Pokud má technologie přinést revoluci v průmyslu, bude to revoluce, za kterou budou stát evropští pracovníci. Právě oni revoluci umožní i uskuteční a budou stát za jejím finálním úspěchem.

Evropská komise nastavila cíl dosáhnout 750 000 pracovních pozic na poli ICT do roku 2020. U těchto pozic zaměřených na IT bude podporováno získávání dovedností, které byly dříve vyhrazeny pro hrstku technických nadšenců. Technologie se vyvíjí a postupně začleňují do našich každodenních životů. Co to znamená pro evropský průmysl?

Přínosy pro průmysl

Společnost Epson vedla rozhovory se 17 průmyslovými experty a provedla průzkum mezi více než 7 000 evropskými zaměstnanci. Cílem bylo zjistit, jak technologie mění evropské pracovní prostředí. Objevili jsme vizi budoucnosti, v níž bude technologie přinášet rozsáhlé výhody průmyslu, podnikání a pracovním pozicím. S postupem technologické transformace začne růst poptávka organizací po zaměstnancích s technologickými dovednostmi a schopnostmi analyzovat data.

Vnímání této revoluce je ve většině případů pozitivní. Jedna třetina respondentů věří, že jejich role budou efektivnější díky přínosům, které technologie nabídnou, například vyšší produktivitu, přesnost a schopnost analyzovat data.

 

Očekává se, že bude vzkvétat i kreativita. Přibližně pětina respondentů věří, že jejich role bude kreativnější. Jak se možná dalo očekávat, odpovědi v různých odvětvích se liší. Odvětví, jako jsou výroba a maloobchod, předpokládají, že největším přínosem bude vyšší efektivita.

Éra spolupráce

Technologie přinese podle respondentů novou éru podnikové spolupráce. Řada z nich věří, že nové technologie budou podporovat ještě širší spolupráci mezi místními a zahraničními zaměstnanci. Podle 71 procent evropských pracovníků budou zasedací místnosti budoucnosti zcela virtuální a zaměstnanci z pracovišť celého světa se budou účastnit schůzek v reálném čase prostřednictvím technologií, jako jsou rozšířená realita a holografické projektory.

Je důležité zmínit, že i když bude pro virtuální spolupráci nezbytný výběr vhodných technologií, pro úspěch bude stejně tak důležité školení a podpora zaměstnanců, aby dokázali tyto nové technologie používat. To by mohlo mít významný dopad na angažovanost zaměstnanců. Především proto, že 68 procent respondentů věří, že se lidé budou cítit méně angažovaní, protože jejich pracoviště bude vzdálenější, méně týmově orientované a více neosobní.

Evoluce, kterou řídíte vy

Co se týká evoluce budoucích pracovních pozic, 65 procent respondentů věří, že jejich organizace je dobrá nebo výborná ve školení zaměstnanců k využívání technologií. Při dalším dotazování však pouze 47 procent uvedlo, že jsou dobří v přeškolování potenciálně nadbytečných zaměstnanců, a 60 procent uvedlo, že jsou v náboru nových zaměstnanců dobří nebo výborní.

S rostoucím důrazem na dovednosti ICT v podnikání se firmy budou muset přizpůsobit, aby dokázaly najít správnou rovnováhu mezi zapojením nových talentů a rozvojem talentů v rámci stávající pracovní síly. V důsledku je evoluce proces inkrementálních změn a nemusí probíhat stejně v každé organizaci. Zůstává však jedna konstanta a tou je břímě společností v podobě řízení evoluce, aby bylo možno zajistit pozitivní výsledky.

Chcete se dozvědět více?

Úplná zpráva obsahuje všechny poznatky. Můžete si ji stáhnout zde