Epson PaperLab přichází do Evropy

Tento revoluční nástroj pro recyklaci kancelářského spotřebního materiálu dokáže pomocí suchého zpracování vytvořit z odpadního papíru potisknutelný kancelářský papír

Epson PaperLab přichází do Evropy

Přední světový inovátor a dodavatel špičkových technologií Epson v Evropě poprvé představí systém PaperLab v následujícím roce. PaperLab je první1 kompaktní kancelářský systém pro výrobu papíru na světě, který dokáže vyrábět nový papír z bezpečně skartovaného odpadního papíru*2 s minimální spotřebou vody*3.

Koncepce systému PaperLab  bude v Evropě poprvé představena na veletrhu CeBIT (Hannover, 20.–24. března) při velké prezentaci nejnovějších kompaktních, ekologicky šetrných a vysoce přesných technologií pro pracoviště od společnosti Epson. Celosvětový ředitel společnosti Epson, pan Minoru Usui, na veletrhu CeBIT osobně představí systém PaperLab a nejnovější řadu inovativních technologií pro pracoviště od společnosti Epson.

Pan Minoru Usui, ředitel společnosti Epson, k tomu uvedl, že „představení systému PaperLab dokládá závazek společnosti Epson vyvíjet skutečně inovativní a ekologicky šetrné technologie, které mění pracovní návyky a postupy. Systém PaperLab dokáže recyklovat odpadní kancelářský papír pomocí suchého zpracování. Kancelář díky tomu sníží vytvářené emise CO2 , dosáhne vyšších úspor v oblasti sběru a likvidace spotřebního materiálu a související logistiky, zajistí bezpečnou likvidaci důvěrných dokumentů a ušetří vodu, která se při běžných recyklačních postupech spotřebovává ve velkém objemu.“

Systém PaperLab se zakrátko dostane do prodeje v Japonsku. Organizace dokážou pomocí systému PaperLab vyrábět papíry různých velikostí, tlouštěk a typů – od běžného papíru a vizitek až po barevný papír nebo papír vydávající vůni. Harmonogram uvedení na trh v ostatních oblastech teprve bude stanoven.

„Společnost Epson se snaží dosáhnout udržitelného rozvoje, a proto sepsala dokument Environmentální vize 2050, kterým si stanovuje za cíl 90% snížení emisí CO2 v celém životním cyklu všech našich produktů a služeb do roku 2050,“ pokračoval pan Usui. „Společnost Epson doposud realizovala řadu ekologických iniciativ v souladu s dokumentem Podniková vize Epson 25,, které pomáhají s plněním dlouhodobých strategických cílů v oblasti udržitelného rozvoje. Tyto cíle jsou rozděleny do čtyř oblastí: výrobky, výroba, ekologické chování a nové perspektivy. V souvislosti s tímto přerodem z pouhé „obchodní firmy“ na „společensky odpovědnou firmu“ si společnost Epson stanovila cíl poskytovat zákazníkům efektivní, kompaktní a přesné technologie.“

Společnost Epson už podnikla nemalé kroky ke snížení dopadu vlastních výrobků a výrobních postupů na životní prostředí. Podle výsledků v oblasti udržitelnosti pro fiskální rok 2015 doposud dosáhla 43% snížení emisí CO2, 33% snížení odpadních emisí a 55% snížení spotřeby vody.

Funkce systému PaperLab

1.    Recyklace v kanceláři

Recyklace papíru bývá složitá záležitost, protože obvykle je nutné převézt odpadní papír z kanceláře do recyklačního zařízení. Systém Epson PaperLab zkracuje dobu recyklace a umožňuje recyklovat papír přímo v kanceláři.

2.    Bezpečná likvidace důvěryhodných dokumentů

Až doposud musely organizace na likvidaci důvěrných dokumentů najímat někoho jiného nebo zase prováděly skartaci samy. Systém PaperLab jim nově umožňuje bezpečnou likvidaci dokumentů přímo na pracovišti a zbavuje je nutnosti obracet se na smluvní partnery. Tento systém rozloží dokumenty na papírová vlákna, takže informace, které obsahují, spolehlivě zničí.

3.    Vysokorychlostní výroba různých typů papíru

Systém PaperLab dokáže vyrobit první nový list papíru přibližně za tři minuty od chvíle, kdy do něj vložíte odpadní papír a stisknete tlačítko Start. Umí vytvářet přibližně 14 listů formátu A4 za minutu a 6 720 listů během osmihodinové pracovní doby.

Uživatelé s ním mohou vyrábět různé druhy papíru podle aktuální potřeby – od kancelářského papíru formátu A4 nebo A3 o různých tloušťkách po papír pro vizitky, barevný papír, nebo dokonce papír vydávající vůni.

4.    Ohleduplnost k životnímu prostředí

Systém PaperLab vyrábí papír bez použití vody. K výrobě jednoho listu papíru A4 je obvykle potřeba přibližně jeden hrnek vody. Voda je na celém světě cenným přírodním zdrojem, a proto se společnost Epson rozhodla pro suché zpracování.

Recyklace papíru přímo v kanceláři také zjednodušuje stávající postupy. Uživatelé budou díky tomu kupovat méně papíru a sníží emise CO2 vznikající při přepravě papíru v dopravních prostředcích.

Technologie PaperLab

Kompaktní, energeticky úsporné a vysoce přesné technologie umožňují společnosti Epson nabízet malé a šetrné výrobky s vynikající přesností a špičkovými funkcemi. Společnost Epson získala při vývoji a výrobě domácích, kancelářských, komerčních a průmyslových tiskáren rozsáhlé odborné zkušenosti s prací s inkoustem a médii a dokáže vyrábět spolehlivé, odolné a stabilně fungující systémy.

Dále pak pro systém PaperLab vyvinula nový soubor technologií suchých vláken bez vody.

Soubor technologií suchých vláken sestává ze tří samostatných technologií: rozvlákňování, spojování a formování.

Rozvlákňování

Odpadní papír je prostřednictvím originálního mechanismu rozložen na dlouhá, tenká a měkká vlákna. Tímto postupem jsou důvěrné dokumenty zničeny okamžitě a s naprostou spolehlivostí. Systém PaperLab nepoužívá vodu, takže jej není nutné napojovat k vodovodnímu potrubí. Kompaktní rozměry navíc usnadňují jeho instalaci v kancelářském zázemí nebo jinde.

Spojování

Do rozvlákněného materiálu je možné přidat různá pojiva, která zvýší sílu propojení či bělost papíru, případně změní jeho barvu, dodají mu vůni, zajistí jeho odolnost vůči ohni nebo mu dodají jiné vlastnosti, které jsou potřebné pro zamýšlený účel jeho použití.

Formování

Formovací technologie, s jejíž pomocí je možné určovat hustotu, tloušťku a formát papíru, umožňuje uživatelům vytvářet kancelářský papír formátu A4 nebo A3, a dokonce papír na vizitky.

Společnost Epson poskytuje zákazníkům vysoce rychlé a energeticky úsporné firemní inkoustové tiskárny s nízkými náklady na stránku, které zvýší jejich pracovní efektivitu. Taky se domnívá, že kanceláře všech velikostí po zavedení systému PaperLab pro recyklaci papíru změní způsob, jakým nakládají s papírem.

  • Kliknutím sem se můžete podívat na video o koncepci výrobku.

 


Chcete-li získat bližší informace, kontaktujte…

O společnosti Epson

Společnost Epson je globální technologický lídr, který poskytuje originální a přesné technologie o kompaktních rozměrech pro lidi, věci a informace. Nabídka jejích produktů sestává z inkoustových tiskáren a digitálních tiskových systémů, projektorů 3LCD, chytrých brýlí, snímacích systémů či průmyslových robotů. Trvale se snaží přinášet inovace a překonávat očekávání zákazníků v oblasti inkoustového tisku, vizuální komunikace, nositelného příslušenství a robotiky.

Skupina Epson vedená společností Seiko Epson Corporation se sídlem v Japonsku zaměstnává téměř 72 000 lidí v 93 společnostech po celém světě a je hrdá na svůj přínos komunitám, ve kterých působí, a na své trvalé úsilí o snížení dopadu na životní prostředí.

http://global.epson.com/

O společnosti Epson Europe

Společnost Epson Europe B.V. sídlí v Amsterdamu a je řídicím centrem skupiny Epson pro Evropu, Střední východ, Rusko a Afriku. Společnost Epson Europe zaměstnává 1700 lidí a ve fiskálním roce 2014 zaznamenala obrat 1551 milionů eur. http://www.epson.cz

Environmentální vize 2050  

http://eco.epson.com/

*1 První systém výroby papíru na světě, který používá suché zpracování.

*2 Systém dokáže zpracovávat běžný papír pro kopírování ve formátech A3 a A4.

*3 K udržení určité míry vlhkosti uvnitř systému je potřeba menší množství vody.