Etika, odpovědnost a ochrana osobních údajů: jak se změní předpisy, aby odpovídaly rostoucím možnostem ve zdravotnictví

Je společnost připravena přijmout nové role technologií ve zdravotní péči?

Etika, odpovědnost a ochrana osobních údajů: jak se změní předpisy, aby odpovídaly rostoucím možnostem ve zdravotnictví

Technologie by mohly do zdravotnické péče přinést obrovské výhody. Přesto má evropský sektor zdravotní péče zřetelně smíšené pocity, co se týká přejímání technologií. To jsou klíčová zjištění z nedávného výzkumu společnosti Epson, který se zaměřil na analýzu dopadu technologie na toto odvětví v budoucnosti.

Mezi obavami ve zdravotnictví je na prvním místě otázka ochrany osobních údajů. Zprávy o závažných síťových útocích se v posledních letech staly běžnou součástí zpravodajství. Pokud žijeme ve světě, kde se bojíme nezákonného přístupu k tak prostým údajům, jako jsou naše jméno a adresa, jak vyřešíme zabezpečení důležitých soukromých zdravotních údajů?

Zvládnutí obav může přinést výhody

Při zběžném pohledu se zdá, že technologická inovace je pro zdravotnictví splněným snem. Slibuje zajistit vylepšenou péči, lepší monitorování pacientů a lepší výstupy při operacích. V budoucnosti technologické inovace se však bude mnoho lidí ptát, kde leží odpovědnost za péči. Kdo je vlastníkem našich dat a kdo je zodpovědný za péči o pacienta? A kdo je ve výsledku odpovědný za odvětví, které už nyní funguje v časové tísni, a za řízení rozvoje dovedností nezbytných k využití nových technologií?

Navzdory těmto výzvám si stále řada lidí jasně uvědomuje přínosy technologií. Čtyřicet sedm procent dotazovaných ve zdravotnictví věří, že ztráta soukromí dat je pro pacienty přijatelnou daní za získání lepší diagnózy a léčby. Přesto si 67 procent dotazovaných myslí, že ochrana dat může implementaci technologie zbrzdit.

A kromě zapojení odvětví je třeba přesvědčit také pacienty. Šedesát šest procent respondentů totiž věří, že pacienti budou mít výhrady ke vzdálenému sledování, a 67 procent předpovídá, že pacienti mohou být při nasazení nové technologie zdrženliví.

Výzva přijetí změny

Podle Dr. Bertalana Meska z webu Medical Futurist bude skutečnou výzvou v této transformaci její společenské přijetí. „Způsob, jakým utváříme společnost, která rozebírá potenciální etické překážky a budoucí scénáře, ke kterým patří revoluční technologie, je mnohem větší překážkou než jakýkoli IT problém.“

Je jasné, že budování povědomí o výhodách tohoto kompromisu by mohlo být řešením, jak postoupit kupředu. Navíc musí existovat pravidla a legislativa, aby bylo zajištěno, že přechod proběhne hladce. Silné regulační prostředí by do této rozmáhající se technologické revoluce mohlo vnést výrazně větší pocit bezpečí.

Výzva v oblasti odpovědnosti

Ochrana dat může být nejnáročnější, ale široce rozšířenou obavou jsou také odpovědnost a etika, které s technologickou transformací souvisí. Šedesát osm procent respondentů průzkumu cítí, že etické problémy by mohly implementaci technologie zbrzdit.

Opět se zdá, že problém odpovědnosti představuje bariéru, kterou musíme překonat. Sedmdesát procent dotazovaných uvedlo, že problémy související s odpovědností by mohly být při implementaci nové technologie velkou překážkou. To může být příčinou, proč 58 procent dotázaných uvedlo, že zdravotníci budou s používáním nových technologií váhat.

Pokud máme rozpoutat transformaci zdravotnické péče, nemusíme překonat jen logistické obtíže, ale také fundamentální etiku odpovědnosti v odvětví, které je samo o sobě citlivé.

Chcete se dozvědět více?

Úplná zpráva obsahuje všechny poznatky. Můžete si ji stáhnout zde: