Evropské firmy čekají důležitá rozhodnutí v oblasti technologií

Postřehy od světových odborníků, vedoucích pracovníků i zaměstnanců společností ukazují na výrazné mezery v připravenosti, chápání a vizích technologicky vyspělé budoucnosti

Evropské firmy čekají důležitá rozhodnutí v oblasti technologií

V následujících letech naše obory a pracoviště projdou dramatickými proměnami, které přetvoří způsob, jak jsou společnosti organizovány a jak lidé pracují. Od výroby a prodeje až po vzdělávání a zdravotnictví je třeba nyní učinit důležitá rozhodnutí kvůli přístupu k možnostem budoucnosti. Velkými tématy k diskuzi jsou způsob, jakým vzděláváme a školíme, způsob, jakým regulujeme průmysl a způsob, jakým zajišťujeme, aby byly firmy konkurenceschopné a zároveň sloužily společnosti.

Právě proto se společnost Epson nedávno vydala do oblasti výzkumu s cílem porozumět nejen očekávaným hlavním trendům v oblasti technologií pro pracoviště, které transformují celá odvětví a způsoby práce, ale také tomu, jak jsou lidé připraveni tyto technologie a změny přijmout. Tento výzkum, který je první svého druhu, testoval přijetí postřehů od 17 světových odborníků mezi více než 7 000 vedoucími pracovníky a zaměstnanci společností v rámci pěti největších evropských ekonomik. Výsledky naznačují, že jednotlivce, zaměstnavatele i vládní činitele čekají náročná rozhodnutí, co se týče přijetí technologií. Tato rozhodnutí, která mohou ovlivnit zaměstnatelnost jednotlivců, výkonnost podniků a mezinárodní konkurenceschopnost, jsou přijímána se smíšenými emocemi vůči potenciálním výhodám (a vnímaným hrozbám) technologií v různých odvětvích a ekonomikách.

V rámci oborů včetně zdravotnictví, vzdělávání, maloobchodu a výroby věří více než polovina (57 %) pracovníků v Evropě, že během příštích deseti let dojde k narušení odvětví a organizačních modelů v důsledku technologií. 6 % souhlasilo, že jejich konkrétní role již nebudou existovat. Na základě aktuálních modelů tato hodnota naznačuje, že by mohla úroveň zaměstnanosti klesnout na 64 %, což je méně než před deseti lety 1. Navzdory tomu 72 % respondentů reagovalo pozitivně na ukázku, jak by technologie mohly změnit jejich pracoviště, a 65 % respondentů vyjádřilo ochotu překvalifikovat se na nové role.

Tento optimismus však může snadno přijít vniveč, pokud samy organizace nemaximalizují příležitosti nabízené technologiemi. Vzhledem k tomu, že pouhých 14 % zaměstnanců považuje svou organizaci za „vynikající“ v oblasti sledování nových technologických pokroků, a méně než třetina (28 %) věří, že je jejich organizace obzvláště dobrá v oblasti implementace nových technologií, je nasnadě otázka, na čí odpovědnosti je podporovat implementaci a používání technologií.

Bez pochyb však je, že náš „pracující svět“, jak ho známe, projde velkými změnami. Jak se jako jednotlivci, organizace a národy adaptujeme a vyvineme, pravděpodobně rozhodne o tom, kdo zůstane úspěšný a kdo ne.

V rámci série příspěvků se podělíme o poznatky z tohoto výzkumu a budeme diskutovat o výrazných mezerách zjištěných v připravenosti organizací a informovanosti jednotlivců o výhodách technologií. Také se podíváme na zodpovědnost a na to, jak se nejlépe připravit na budoucnost. Přestože technologie přinášejí obrovské změny, za vším je lidská snaha vytvořit lepší společnost. Technologie není cílem, nýbrž jen prostředkem k dosažení tohoto zdokonalení. Je ale zřejmé, že evropské firmy mají před sebou velká rozhodnutí, co se týče vztahů k technologiím.

Chcete se dozvědět více?

Úplná zpráva obsahuje všechny poznatky. Můžete si ji stáhnout zde.