Globální průzkum společnosti Epson odhalil nedostatečné povědomí o klimatické situaci – 46 % respondentů věří, že se během jejich života lidstvu podaří klimatickou krizi odvrátit

Nový výzkum poukazuje na to, že povědomí o klimatické změně zásadním způsobem neodpovídá závažnosti situace

Globální průzkum společnosti Epson odhalil nedostatečné povědomí o klimatické situaci – 46 % respondentů věří, že se během jejich života lidstvu podaří klimatickou krizi odvrátit

 

50 dní před listopadovou konferencí COP 26 ve Velké Británii oznámila společnost Epson výsledky průzkumu s názvem Climate Reality Barometer, který se týká klimatických změn. Výzkum společnosti Epson odhaluje potenciálně nebezpečný rozdíl mezi skutečnou klimatickou situací a tím, jak lidé její katastrofické následky vnímají. Průzkum zachycuje globální zkušenosti a názory na klimatické změny od 15 264 spotřebitelů v Asii, Evropě, Severní a Jižní Americe.

Cílem průzkumu, který může být užitečný během diskuzí v rámci konference COP 26, je zvýšit informovanost veřejnosti o dopadech klimatických změn, ovlivnit zásadní obchodní rozhodnutí a lépe informovat ty, kdo mají rozhodovací pravomoci.

Nedostatečné povědomí o klimatické situaci: Optimismus versus důkazy

Průzkumu se zúčastnili respondenti z Austrálie, Brazílie, Číny, Francie, Německa, Indie, Indonésie, Itálie, Japonska, Singapuru, Jižní Koreje, Španělska, Tchaj-wanu, Velké Británie a USA. Když byli dotázáni, zda je podle nich možné klimatickou krizi během jejich života odvrátit, téměř polovina respondentů (46 %) uvedla, že jsou v tomto ohledu „velmi“ nebo „poměrně“ optimističtí. To je výrazně více než pouhých 27 % respondentů, kteří jsou „velmi“ nebo „poměrně“ pesimističtí.

Mezi nejčastější důvody pro zmiňovaný optimismus patří rostoucí informovanost veřejnosti o změně klimatu (32 %), vědecká a technologická řešení (28 %) a posun směrem k obnovitelným energiím (19 %). Celosvětově 5 % respondentů nevěří, že klimatická krize vůbec existuje. Na seznamu respondentů, kteří krizi popírají, vede USA (11 %), Německo (7 %) a Velká Británie (6 %). 

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) uvádí, že odvrácení některých člověkem způsobených změn klimatu muže trvat i několik tisíciletí [i], a vzhledem k množství globálních jevů – včetně nejteplejšího července, [ii] který byl kdy zaznamenán, divokých požárů [iii] v Evropě, Severní Americe a Asii a záplav [iv] v Číně, Kolumbii a Německu – zjištění průzkumu společnosti Epson naznačují, že optimismus vítězí nad důkazy a informovaností o alarmující klimatické krizi.

Henning Ohlsson, ředitel pro udržitelnost, Epson Europe, dodal: „Současná klimatická krize se zhoršuje před našima očima. Značnou obavou je, že mnoho lidí její existenci nerozpoznává nebo dokonce aktivně popírá. Jedná se o výzvu pro všechny – vlády, firmy i jednotlivce – aby v tomto ohledu spolupracovali, aby v rámci konference COP 26 došlo k novým rozhodnutím a aby konference byla inspirací k dalším krokům s cílem zmírnit klimatické změny.“

Střet s realitou: porozumění versus akce

Průzkum naznačuje, že důvodem k optimismu může být to, že lidé s klimatickou změnou nejsou zcela seznámeni, a neuvědomují si proto její rozsah. Zhruba tři čtvrtiny respondentů si uvědomuje souvislost mezi klimatickou změnou a rostoucími globálními teplotami (77 %), extrémním počasím (74 %) a ničivými požáry (73 %). Oproti tomu v souvislosti s jevy, jako je hladomor (57 %), hromadná migrace (55 %) a nadměrný výskyt hmyzu (51 %), klesá informovanost na polovinu. Můžeme zaznamenat výrazné rozdíly mezi jednotlivými regiony – například informovanost týkající se hladomoru je nejvyšší v Tchaj-wanu (72 %) a nejhorší v USA (44 %).

Podle mnoha respondentů by za boj s klimatickou krizí měl být odpovědný stát a průmyslové podniky. Více než jeden ze čtyř (27 %) respondentů považuje za „nejvíce odpovědnou“ vládu a 18 % respondentů odpovědnost přisuzuje podnikům. Téměř 18 % respondentů si uvědomuje svou vlastní osobní odpovědnost – Indonésie zaznamenává nejvyšší (30 %), zatímco Čína a Německo nejnižší úroveň osobní odpovědnosti (obě země 11 %). Pozitivní však je, že největší počet respondentů se domnívá, že by tato odpovědnost měla být kolektivní (31 %).

Zatímco lidé jsou v rámci boje proti klimatické krizi ochotni přivítat změny životního stylu, někteří z nich reagují příliš pomalu. Na základě průzkumu je 65 % respondentů připraveno (již tak činí, nebo plánuje) omezit soukromé i služební cesty – ale pouze 40 % tak prozatím učinilo. 68 % respondentů souhlasí s kompletním přechodem na elektromobily – ale pouze 16 % si elektromobil pořídilo. A 58 % respondentů je připraveno přejít na rostlinnou stravu – ale pouze 27 % jsou vegani. Dokonce i při relativně jednoduchých rozhodnutích, jako je bojkotování neudržitelných značek, s čímž souhlasí 63 % respondentů, ale pouze 29 % už své nákupní návyky změnilo.

Realita pro firmy – je na čase jednat

Průzkum Climate Reality Barometer naznačuje, že pro mnoho lidí zůstává klimatická krize něčím, co se jich netýká. Průzkum totiž poukazuje na to, že pouze 14 % respondentů považuje velké podniky za nejvíce odpovědné za řešení klimatické krize. V případě malých podniků jsou to pouze 3 % (méně než 5 % odpůrců změny klimatu). Průzkum také napovídá o tom, že nyní je čas, aby se společnosti všech velikostí ujaly větší odpovědnosti.

Společnosti mohou podpořit další podniky a spotřebitele prostřednictvím inovativních řešení podporujících udržitelnost. Ve společnosti Epson se například jedná o iniciativy ke snížení dopadu zákazníka pomocí energeticky účinné technologie tisku Heat-Free či výzkum a vývoj v oblasti environmentálních technologií, jako jsou (neplastové) materiály na přírodní bázi.

Kromě poskytování inovativních produktů a materiálů mohou mít podniky výrazný vliv prostřednictvím propagace a klimatické odpovědnosti a odpovědného obchodního chování. Společnost Epson takové jednání prosazuje tím, že přechází na 100% obnovitelnou elektřinu, a zapojuje se do iniciativ, jako je projekt obnovitelných energií RE100. Zároveň pracuje na udržitelném cyklu zdrojů skrze podporu recyklace a opětovného použití produktů, a zapojuje se do vysoce efektivních partnerství, jako je spolupráce s organizací National Geographic s cílem chránit permafrost[i]. s cílem chránit permafrost. [v].

Yasunori Ogava, globální prezident společnosti Epson, k tomu říká: „Náš průzkum poukázal na nedostatečné povědomí o klimatické situaci. Ukazuje se, že informovanost, společně s náležitým jednáním, budou pro řešení krize nezbytně důležité aspekty. Cílem společnosti Epson je poskytnout potřebné informace a technologie – ze strany naší společnosti, dalších podniků a spotřebitelů – a jejích pomocí dosáhnout výrazných změn. Udržitelnost je pro náš obchodní plán zásadní a podporují ji významné zdroje. Víme, že nás čeká dlouhá cesta. Věříme však, že můžeme úspěšně budovat lepší budoucnost.“

 


[i] https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/

[ii] https://www.noaa.gov/news/its-official-july-2021-was-earths-hottest-month-on-record

[iii] https://www.bbc.co.uk/news/58159451

[iv] https://www.reuters.com/business/environment/china-germany-floods-expose-climate-vulnerability-2021-07-22/

[v] https://www.epson.co.uk/insights/article/epson-partners-with-national-geographic-to-encourage-businesses-to-turn-down-the-heat-in-the-fight-against-climate-change2