Inkousty Epson pro tisk štítků dosáhly významných milníků, pokud jde o soulad s požadavky pro materiály určené pro styk s potravinami

Tento soulad je výsledkem dlouhodobého úsilí společnosti Epson zaměřeného na štítky a obaly pro potravinářský a nápojový průmysl

Inkousty Epson pro tisk štítků dosáhly významných milníků, pokud jde o soulad s požadavky pro materiály určené pro styk s potravinami

Společnost Epson oznámila, že inkousty používané v inkoustových tiskárnách štítků SurePress ®a stolních barevných tiskárnách ColorWorks ®pro tisk štítků dle potřeby vyhovují nařízení EU ((ES) č. 1935/2004), nařízení o správné výrobní praxi (GMP) ((ES) č. 2023/2006), nařízení o materiálech a předmětech z plastů ((EU) 10/2011) a švýcarskému nařízení (SR 817.023.21) o materiálech určených pro styk s potravinami pro tiskařské barvy pro potravinářské obaly.

 

„Řady SurePress a ColorWorks společnosti Epson využívají na celém světě komerční tiskařské firmy a koncoví uživatelé pro potravinářský a nápojový průmysl,“ uvedl Robert Matuška, Business Account Manager ve společnosti Epson Europe CZ & SK. „Každý inkoustový systém, který dosáhne shody s těmito složitými potravinářskými nařízeními, je důležitým úspěchem a milníkem, a dále svědčí o vůdčí úloze společnosti Epson v oblasti digitální produkce pro štítky a obalové aplikace.“

 

Společnosti Epson investuje do inkoustů

Na rozdíl od mnoha výrobců inkoustových tiskáren si společnost Epson vyrábí vlastní inkousty. Při výrobě inkoustů pro řady SurePress a ColorWorks investuje přímo do systémů a hygienických procesů. Naše výrobní prostory odpovídají evropskému nařízení GMP (ES) č. 2023/2006 a odpovídajícím požadavkům americké FDA. Kromě toho se inkousty SurePress a ColorWorks společnosti Epson vyrábí podle zásady pro posouzení rizik, totiž analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP), která pokrývá každou fázi výrobního procesu.

 

Tisk na povrch, který není ve styku s potravinami

V souladu s nařízením EU (ES) č. 1935/2004 nejsou inkousty SurePress a ColorWorks společnosti Epson určeny pro aplikace s přímým stykem s potravinami a měly by se aplikovat na bezkontaktní povrch potravinářských obalových materiálů a předmětů, který působí jako funkční bariéra.

  

Společnost Epson je členem EuPIA a dodržuje směrnice pro tiskařské barvy, které se týkají potravinářských obalových materiálů a předmětů, v souladu s nařízením GMP (ES) č. 2023/2006 a evropským nařízením ((ES) č. 1935/2004).

 

Inkousty Epson odpovídají švýcarskému nařízení o materiálech a předmětech ve styku s potravinami (SR817.023.21) a jejich přísady byly zaregistrovány nebo předloženy ve švýcarských taxativních seznamech A a B, které publikuje Federální úřad pro bezpečnost potravin a veterinární správu (FSVO) a které jsou schválené pro tisk potravinářských štítků a obalů.

 

Závazek vůči shodě s předpisy

Míra investic a péče, které společnost Epson vynakládá ve své snaze dosáhnout shody s předpisy, je přímo úměrná dlouhodobému úsilí zaměřenému na štítky a obaly pro potravinářský a nápojový průmysl. Stávající zákazníci využívající SurePress a ColorWorks společnosti Epson mohou realizovat klientské projekty s důvěrou a vědomím, že tiskárny, které mají nainstalované ve svých výrobních provozech, mohou tisknout v souladu s nařízeními pro materiály určené pro styk s potravinami.