Jak technologie změní naši práci?

Evropští pracovníci podle průzkumu očekávají, že jejich práce bude díky technologiím méně stresová a více flexibilní a kreativní. Jsou na to připraveni?

Jak technologie změní naši práci?

Společnost Epson se velmi zajímá o vliv technologické transformace na pracovní prostředí. Náš nový průzkum objasňuje, co všechno tato transformace ovlivní. V prvním blogu tohoto seriálu, „Jak technologie změní svět obchodu?“,jsme shrnuli, jak se podle evropských pracovníků v následujícím desetiletí promění firmy a jak by se na změny měly připravit.                                                               

V tomto článku se zaměříme na dopad těchto změn na jednotlivce a jejich pracovní role.

Je naprosto zřejmé, že evropští pracovníci chápou, že s novými technologiemi přijdou změny. Téměř polovina (48 %) z nich si myslí, že technologie přímo ohrozí jejich roli na pracovišti a 6 % z nich je dokonce přesvědčeno, že jejich konkrétní pozice již za deset let nebudou vůbec existovat.

Tento názor má oporu v neradostných celosvětových prognózách. Organizace Světové ekonomické fórum ve své zprávě z roku 2016 odhadla, že do roku 2021 vymizí v 15 nejsilnějších světových ekonomikách jen kvůli robotické automatizaci až 5,1 milionu pracovních míst. 1. Mají se tedy zaměstnanci opravdu obávat?

Zefektivnění pracovních pozic

Abychom se vyhnuli zjednodušujícímu pohledu, že technologie ohrožují pracovní místa, musíme si uvědomit, že také otevírají cestu k dalším příležitostem. To ostatně potvrzují i závěry našeho průzkumu. Přestože titulky v médiích šíří strach a varují před úbytkem pracovních míst, sami zaměstnanci se na proměnu svých pracovních rolí dívají pozitivně. Třetina evropských pracovníků se domnívá, že se jejich role díky novým technologiím zefektivní a že budou moci pracovat produktivněji, přesněji a více analyticky. Respondenti z výrobního a maloobchodního sektoru navíc věří, že právě vyšší efektivita práce přinese největší užitek.

Podle předpokladů se ovšem nezmění jen efektivita provozu a práce, ale také jejich povaha.  21 procent zaměstnanců například soudí, že jejich práce bude po technologické transformaci kreativnější než dosud.

Komunikace v měnícím se pracovním prostředí

Proměnou projde také prostředí, v němž pracujeme. Takřka polovina dotázaných předpokládá, že se pracoviště budou podrobněji monitorovat a kontrolovat, ale že zároveň nabídnou větší flexibilitu – 38 % respondentů si myslí, že rozšíření nových technologií umožní zavedení pružnější pracovní doby. Pouze 19 % účastníků průzkumu se naopak obává, že jejich práce bude v budoucnu namáhavější a náročnější. Můžeme tedy říci, že lidé vesměs očekávají, že v budoucnu bude snazší dosáhnout rovnováhy mezi profesním a osobním životem.

Nesmírně důležité bude, aby se o transformaci na pracovištích dostatečně informovalo. Pouze 62 % zaměstnanců má v současné době pocit, že jejich společnosti o vlivu technologických změn informují dobře nebo výborně. Pokud jde o informování o změnách, jež se týkají konkrétních rolí, toto číslo je ještě nižší – 57 %. Jen 54 % respondentů se také domnívá, že jejich společnosti dokážou do rozhodovacího procesu dobře nebo výborně zapojit zaměstnance, jichž se změny dotýkají. Prakticky polovina firem tedy nedokáže uspokojivě vysvětlovat dopad klíčových technologických změn.

Bez přípravy to nepůjde

Chtějí-li společnosti výhody, jež technologická transformace přinese, využít ve svůj prospěch, musí na to připravit jednotlivé zaměstnance. Pouze 65 % respondentů má za to, že jejich společnosti dobře nebo výborně školí zaměstnance v používání nových technologií, a jen 47 % dotázaných věří, že jejich organizace dobře zvládají přeškolování zaměstnanců, jimž potenciálně hrozí ztráta místa.

Celých 60 % evropských pracovníků je přesvědčeno, že jejich zaměstnavatelé dokážou dobře nebo výborně získávat nové zaměstnance. Náš průzkum tedy naznačuje, že dovednosti se v budoucnu možná budou spíše získávat než rozvíjet. V překotně se vyvíjejícím prostředí firmám možná nezbyde než pomáhat stávajícím zaměstnancům v adaptaci a zároveň přijímat nové síly.

Chcete se dozvědět více?

Úplná zpráva obsahuje všechny poznatky. Můžete si ji stáhnout zde.