Jak technologie změní svět obchodu?

Evropští zaměstnanci nemají jasnou představu o vlivu technologií na svět obchodu a chtějí, aby je společnosti na budoucí změny začaly připravovat už nyní

Jak technologie změní svět obchodu?

Technologie od základu mění způsob, jakým pracujeme. Jak dalece jej nakonec změní, to může do značné míry záviset na tom, jak se k této revoluci postaví ti, jichž se bezprostředně týká. Společnost Epson právě dokončila průzkum, v němž zkoumala, jaký dopad budou mít revoluční technologie na svět obchodu podle evropských zaměstnanců.

Požádali jsme o spolupráci 17 odborníků z celého světa a jejich předpoklady a hypotézy jsme předložili více než 7 000 vedoucích pracovníků a zaměstnanců evropských firem, abychom získali představu o obecném vnímání transformativních trendů v oblasti technologií.

Je zřejmé, že jsme ve zlomové fázi. Většina respondentů očekává, že technologie v následujících 10 letech změní způsob fungování jejich oboru. Osm procent dotázaných věří, že technologie přinesou naprosto revoluční obrat, a jen dvě procenta si myslí, že naopak nepřinesou žádnou změnu. Pokud ale přijmeme skutečnost, že obchodní svět čekají další změny, jak se podle evropských zaměstnanců projeví?

Změna postojů a změny v jednotlivých sektorech

Technologií je celá řada a každá z nich bude mít pro jednotlivé sektory jiný význam. To ostatně dokládá i různorodost postojů našich respondentů. Nejvýše ze všech nových technologií, na které jsme se zaměřili (ptali jsme se mimo jiné na 3D tisk, umělou inteligenci, robotiku apod.), se umístily nositelné technologie. Nositelné technologie považuje za přínosné 65 % evropských zaměstnanců. Nejméně pozitivně se naopak hodnotí biotisk a coboti (kolaborativní roboti), jejich využívání schvaluje 58 a 57 % respondentů.

Tento rozdíl je možné vysvětlit tím, že nositelné technologie lidé chápou a znají jako technologie využitelné v mnoha oblastech, zatímco biotisk vnímají jako technologii s užším uplatněním pouze ve zdravotnickém sektoru. Určitý vliv zde podle všeho má i míra povědomí o nových technologiích. Nositelné technologie zná 60 % respondentů, zatímco o biotisku zatím slyšelo pouze 37 % z nich. To jen potvrzuje, jak důležité je postupně si na nové technologie zvykat, porozumět změnám, jež přinesou, a připravit na ně celou firmu.

Pozitivní příprava

Pracovníci z různých oblastí trhu se na novinky dívají odlišně. Shodují se ovšem v tom, že jsou ochotni nové technologie přijmout. Jejich optimistický přístup ale nebude příliš platný, pokud se jejich společnosti nebudou snažit maximálně využít příležitosti, jež jim nové technologie nabízejí. Vzhledem k tomu, že pouze 14 % zaměstnanců soudí, že jejich společnosti jsou „vynikající“ ve sledování technologických novinek, a jen necelá třetina (28 %) z nich je přesvědčena, že jejich zaměstnavatelé zavádění nových technologií zvládají velmi dobře, bude největší překážkou bezproblémové integrace patrně neschopnost společností připravit a adaptovat se na změny. A to může být problém. Vždyť 57 % evropských zaměstnanců věří, že se modely fungování oborů a společností v nadcházejícím desetiletí vlivem technologií radikálně změní.

Adaptace na výhody

Adaptace na nové technologie pro firmy bude znamenat určitou zátěž – 59 % zaměstnanců se domnívá, že povede ke zvýšení provozních nákladů. Přesto ale převažuje názor, že bude krokem správným směrem. Sedmdesát devět procent respondentů připustilo, že by zavedení technologií zefektivnilo chod organizace. To by znamenalo, že bychom v budoucnu měli mít více času a neměli bychom být tolik svázaní tradiční pracovní dobou.

Technologická transformace podle 77 % oslovených slibuje také vyšší zisky. Samotný internet věcí (IoT) by podle prognóz některých expertů do roku 2025 mohl celosvětově přinést 6,2 miliard USD. 1. O číslech lze jistě diskutovat, ale pokud jde o význam nových technologií, zaměstnanci mají jasno. Sedmdesát šest procent respondentů věří, že technologie otevřou cestu k dalšímu růstu, a 74 % z dotázaných míní, že přispějí k zostření konkurence v jejich oboru.

Žijeme v přelomové době a transformace podle 81 % evropských zaměstnanců, kteří se zúčastnili našeho průzkumu, změní pohled na tradiční způsoby práce. Pokud změny přijmeme, dokážeme si nejen zachovat konkurenceschopnost, ale především získáme technologické nástroje, které nám umožní využít obrovský potenciál pro další růst.

Chcete se dozvědět více?

Úplná zpráva obsahuje všechny poznatky. Můžete si ji stáhnout zde.