Na velikosti záleží: jakou roli hraje při výuce správná velikost projekční plochy

Projektory a revoluce ve velikosti obrazu

Na velikosti záleží: jakou roli hraje při výuce správná velikost projekční plochy

Vizuální komunikační technologie, jako jsou projektory a ploché obrazovky, představují z hlediska efektivity výuky ve školách a na univerzitách skutečnou revoluci, protože učitelům umožňují předávat důležité informace způsobem, který je pro dnešní studenty nejpřirozenější. Z údajů Světové zdravotnické organizace vyplývá, že při použití vizuálních materiálů jsou si studenti schopni zapamatovat až 80 % prezentovaných informací, a pokud jsou hodiny navíc interaktivní, dokážou si zapamatovat dokonce až 90 % učiva. Z klasických ústních přednášek si přitom studenti obvykle pamatují pouze asi 25 % probírané látky. V současné době se postupně upouští od tradičních výukových metod a studenti stále více využívají digitální technologie, takže tráví méně času venku a více před obrazovkami. To má bohužel velmi špatný vliv na zrak. Ve většině evropských států došlo dokonce k dramatickému zvýšení výskytu myopie (krátkozrakosti), kterou nyní trpí dvakrát více mladých lidí než před 50 lety.

Přestože bylo prokázáno, že digitální technologie mohou mít výrazně negativní vliv na zrak, školy při používání obrazovek a projekčních ploch stále chybují.

Pro účely školní výuky existují v podstatě dvě řešení: ploché obrazovky a projektory. Většina škol volí ploché obrazovky, protože mají na trhu lepší pověst a obvykle se považují za užitečnější. Nicméně výzkumy ukázaly, že až 58 % studentů nedokáže bez problémů přečíst text ani na 70palcovém panelu. Proto by bylo dobré, aby se v oblasti vzdělávání častěji prosazovaly projektory. Mají řadu výhod a pro studenty i učitele představují zdravější a flexibilnější řešení. Problém spočívá v tom, že navzdory tomu, že se v letech 2016–2020 očekává nárůst světového trhu s interaktivními projektory o zhruba 27 % (CAGR), v Evropě stále chybí příslušná legislativa. Vzdělávací sektor se tedy zatím opírá spíše jen o jakási obecně uznávaná doporučení, která určují, jak s novými technologiemi ve výuce pracovat, aby byl přínos co největší.

Dnešní projektory jsou již na opravdu mimořádné technické úrovni. Nenabízejí jen skvělou kvalitu obrazu a syté barvy, ale také široké možnosti připojení, včetně připojení vlastního zařízení (BYOD), a interaktivní snímací a dotykové technologie. Přitom umožňují velkoplošné projekce bez deformací. Navíc jsou snadno přenosné, a pokud je právě nepoužíváte, zaberou jen velmi málo místa a nepřekáží, protože projekční plochu je možné skrýt. Ačkoli obě zmíněné technologie přinášejí mnoho výhod, musíme mít stále na paměti určitá rizika, která při jejich používání vznikají, jestliže se ve školách neklade dostatečný důraz na dodržování standardů týkajících se velikosti učeben, počtu studentů ve třídách a velikosti projekční plochy. Školy by před nákupem a následným zavedením nových technologií měly vždy důkladně promyslet, co pro jejich výukové účely bude nejvhodnější.

Společnost Epson je posledních 13 let jedničkou na trhu s projektory a dlouhodobě spolupracuje s řadou škol a vzdělávacích institucí. Proto také ví, jak je pro dobré studijní výsledky důležité, aby byly promítané informace a obrázky dobře čitelné a viditelné ze všech míst ve třídě. Navíc si dobře uvědomuje, že má společenskou odpovědnost, a tak se své produkty neustále snaží zdokonalovat, aby přesně odpovídaly potřebám uživatelů. Ve spolupráci s partnery proto usiluje o formulování jasných doporučení ohledně správné velikosti projekční plochy. Ta musí být dostatečně velká, aby byla zaručena vysoká kvalita a viditelnost obrazu a aby byl promítaný obsah dobře čitelný, a samozřejmě musí zohledňovat také dohledovou vzdálenost od obrazovky či plátna, aby se do výuky a sdílení informací mohli aktivně zapojit všichni studenti. V současné době už výuka dávno není jen záležitostí učitele, který studentům sám prezentuje veškerou učební látku. Studenti si dnes předávají informace mezi sebou a s využitím obrazovek spolupracují ve větších skupinách. Proto je důležité, aby školy měly k dispozici metodiku, která jim technologie pomůže optimálně integrovat do výuky.

Přestože v této oblasti zatím nebyla přijata žádná komplexní legislativa, existuje několik směrnic, které stanoví, jakým způsobem je možné minimalizovat negativní dopad vizuálních technologií na zrak a školní výsledky studentů.

Podle „Doporučení k využívání audiovizuálního a výukového prostoru“, jež vydala University of South Wales, by spodní část obrazovky nebo plátna neměla být níže než 1,2 m od podlahy. Minimální vzdálenost mezi první řadou lavic a projekční plochou by měla být dvakrát větší, než je výška projekční plochy. Minimální šířka projekční plochy by se měla shodovat se vzdáleností, v jaké od plátna sedí nejbližší divák. Maximální horizontální pozorovací úhel by měl být 45 stupňů, maximální vertikální pozorovací úhel 30 stupňů.

Dále jsou k dispozici doporučení vázaná na typ informací, které se ve třídě promítají. Široce uplatňované pravidlo 4–6–8, jež vychází z doporučení výzkumných organizací a regulačních orgánů, říká, že student, který je v místnosti od projekční plochy nejdále, by měl sedět ve vzdálenosti, která je čtyřikrát, šestkrát nebo osmkrát větší než výška promítací plochy – podle toho, jaký typ úkolu má plnit. Při „pasivním sledování“ (např. sledování videí) může sedět nejdále, při „podrobném prohlížení“ (např. čtení textů v prezentacích) by měl být o něco blíže a při „detailním zkoumání“ (např. čtení velmi malého textu nebo obsahu tabulek) by měl sedět ve vzdálenosti maximálně čtyřikrát větší, než je výška projekční plochy.

Podle zprávy společnosti Smart Cube při výběru velikosti projekční plochy hraje roli i mnoho dalších faktorů, například výška stropu, délka, šířka a kapacita místnosti a také velikost rozpočtu. To vše má výrazný vliv na to, zda se zákazník nakonec rozhodne pro plochou obrazovku nebo pro projektor. A i když pro volbu velikosti projekční plochy stále nemáme žádné všeobecně uznávané standardy, ale jen doporučení, jedno je jisté: čím větší projekční plocha, tím více informací si studenti zapamatují a tím více učební látky pochopí. Chtějí-li tedy vzdělávací instituce umožnit maximální využití potenciálu vizuálních technologií ve výuce a minimalizovat jejich negativní vliv na zdraví studentů, měly by stále častěji dávat přednost projektorům před plochými obrazovkami. 

V případě projekčních ploch totiž na velikosti skutečně záleží.

Další informace naleznete na internetových stránkách: www.epson.cz/education

1  Světová zdravotnická organizace (WHO)

2 Nature.com 2015

3Dokument White Paper společnosti Epson

4 TechNavio, 2016

5Společnost Smart Cube, zpráva Epson Digital Displays: Display Size Relative to Distance,12. srpna 2016