Nepodceňujte význam motivace

Aby studenti obstáli při kolaborativním způsobu výuky, budou v roce 2025 muset prokázat značnou iniciativu

Nepodceňujte význam motivace

Pracovní prostředí se dnes závratnou rychlostí proměňuje, a abychom udrželi krok s dobou, nezbývá nám než se změnám neustále přizpůsobovat. Jak ale na výzvy pracovního života v éře překotného vývoje technologií připravit budoucí generaci?

Technologie stále výrazněji ovlivňují náš způsob práce, obrovský potenciál ale mají také z hlediska výuky. V budoucnu budou klíčovým předpokladem studijních úspěchů a také hlavním cílem celého systému vzdělávání osobní motivace a tzv. měkké dovednosti.

Budoucnost bude patřit kolaborativní výuce

Nový průzkum společnosti Epson zaměřený na vliv klíčových technologií na vzdělávací sektor vyšel z názorů 17 předních odborníků na toto téma. Jejich hypotézy jsme předložili více než 7 000 evropských vedoucích pracovníků a zaměstnanců.

Naši respondenti obecně vyjádřili přesvědčení, že se v roce 2025 ve výuce budou s úspěchem využívat nové technologie, jako jsou interaktivní projektory, rozšířená realita a 3D tiskárny. Padesát tři procent dotázaných například předpokládá, že rozšířená realita se bude hojně uplatňovat při praktických experimentech. Pokusy tak budou bezpečnější a méně nákladné a navíc je nebude nutné provádět ve specializovaných laboratořích.

Širší využití technologií ve výuce pravděpodobně změní vztah mezi učiteli a studenty – učitelé budou působit spíše jako vzdělávací poradci nebo kouči a studenti za své vzdělávání ponesou větší odpovědnost než dnes.

Šedesát dva procent Evropanů, kteří se do průzkumu zapojili, věří, že tento systém v kombinaci s technologiemi pro kolaborativní výuku nabídne všem studentům stejnou šanci na úspěch, protože jim umožní, aby se učili způsobem, který jim vyhovuje.

Lidé očekávají, že technologie výrazně ovlivní také strukturu hodin. 67 procent oslovených si myslí, že v budoucnu převládnou semináře či workshopy rozvíjející schopnost spolupráce.

Motivace k metaučení

Studenti ke svému studiu budou muset přistupovat stále proaktivněji. Podle 57 % respondentů se novým standardem stane metaučení, kdy mají studenti podstatně větší odpovědnost za postupy vlastního vzdělávání. A to bude mít podle 55 % účastníků průzkumu příznivý dopad na celý vzdělávací sektor.

Pozitivně vyznívá také fakt, že se jen 33 % dotázaných obává, že kvalitu vzdělávání v následujících 10 letech ohrozí nedostatečná motivace studentů.

Faktem zůstává, že aby se kultura vzdělávání mohla změnit, vzdělávací instituce musí zavést určité kontroly a opatření. Studenty je nutné vést k aktivnímu přístupu a iniciativě a k pocitu větší odpovědnosti za vlastní studijní výsledky – například formou standardního začlenění rozvoje měkkých dovedností do výukového procesu.

Chceme-li vychovat úspěšné zaměstnance budoucnosti, musíme už dnes náležitě zdůrazňovat význam motivace a nabízet vhodné vzdělávací nástroje, které je naučí reagovat na ustavičné změny v dynamickém světě.

Chcete se dozvědět více?

Úplná zpráva obsahuje všechny poznatky. Můžete si ji stáhnout zde: