Nové technologie si razí cestu do lékařské a zdravotní péče

Máme technologie, které mohou zdravotnictví posunout na zcela novou úroveň. Budou ale mít zdravotníci dost času na to, aby se revolučním změnám přizpůsobili?

Nové technologie si razí cestu do lékařské a zdravotní péče

Technologie mění náš svět, o tom nemůže být pochyb. Málokterý obor však díky nim zažívá tak překotný rozvoj jako zdravotnictví. Pokročilá robotika, dálkové monitorování pacientů a 3D tisk vnáší do oblasti zdravotní péče dosud nevídané možnosti. Dokáže se však obor, který je ze své podstaty založen zejména na mezilidské komunikaci, s nástupem nových technologií přirozeně vyrovnat?

Společnost Epson v rámci svého výzkumu zaměřeného na pracoviště budoucnosti oslovila evropské zaměstnance a experty, aby si udělala představu o tom, jak nové technologie ovlivní fungování oborů. Dr. Tobias Gantner, který se specializuje na budoucnost zdravotnického sektoru, se domnívá, že se zavedením nových postupů se zásadně promění i charakter komunikace mezi zdravotníky a pacienty. Věří však, že půjde o změnu k lepšímu a že nové technologie komunikaci zefektivní a usnadní. Nové technologie totiž lékařům v mnoha ohledech zjednoduší práci, takže budou mít více času věnovat se pacientům osobně a individuálně.

Tisk pro zdravější budoucnost

Sedmdesát dva procent dotázaných zaměstnanců z evropského zdravotnického sektoru se shodlo na tom, že díky využívání technologií 3D tisku, organického tisku a biotisku dojde k výraznému zkrácení čekacích dob na operace. Sedmdesát procent z nich se navíc domnívá, že se zvýší také úspěšnost operací a léčby obecně. 64 % respondentů očekává, že jestliže nové tiskové metody umožní vytvořit každému pacientovi léky přesně na míru, úspěšnost léčby se může zvýšit skutečně dramaticky.                                                                     

Možnosti, které pokročilé tiskové metody nabízí, představují pro medicínské obory zcela zásadní posun, přičemž první výsledky můžeme sledovat už dnes. Celkem 63 % respondentů našeho průzkumu předpokládá, že 3D tisk ve zdravotnictví způsobí naprostou revoluci, protože umožní vytváření nových orgánů a léků na míru i řešení logistických problémů. Tyto změny přitom rozhodně nejsou jen hudbou vzdálené budoucnosti – 48 % dotázaných si myslí, že se organický tisk a biotisk začne využívat už v příštím desetiletí.

Rozšířená realita v lékařské praxi

Další z přelomových technologií, které nejspíš významně ovlivní budoucnost lékařské péče, je rozšířená realita. Jednou nás budou pravděpodobně operovat chirurgové ve speciálních maskách, které jim budou v reálném čase průběžně dodávat informace o stavu pacienta nebo podle potřeby zobrazí přesnou mapu jeho kardiovaskulárního systému. Předchůdci těchto technologií se na některých klinikách používají už dnes.

Podle našeho průzkumu je až 50 % respondentů přesvědčeno o tom, že rozšířená realita zcela promění chirurgické obory. 45 % dotázaných očekává, že se rozšířená realita osvědčí i při výcviku chirurgů. Studenti medicíny budou mít okamžitý přístup k široké škále informací týkajících se anatomie a budou lidské tělo moci zkoumat snáz a komplexněji. To navíc přinese i úsporu času a peněz.

 

S nástupem nových technologií se změní i způsob vzdělávání zdravotnických pracovníků a rozšíří se možnosti spolupráce v rámci oboru. 76 procent respondentů si myslí, že virtuální propojení s kolegy a spolupráce na dálku umožní efektivnější sdílení poznatků, a 72 % z nich se dále domnívá, že snazší přístup ke zdravotním záznamům povede k výraznému zkvalitnění péče o pacienty.

Pozitivní budoucnost

Sečteno a podtrženo, máme technologie, které umožní zásadní pokrok ve zdravotní péči, a jak vyplývá z našeho průzkumu, zdravotníci jejich zavedení uvítají. Nové technologie přinesou zvýšení efektivity práce, větší přesnost a také širší možnosti sdílení dat, z čehož budou v konečném důsledku profitovat pacienti. Obrovský posun bude znamenat také zapojení pokročilých robotických systémů, jimiž se budeme podrobněji zabývat v dalších článcích.

Zní to idylicky, ale budoucnost úplně růžová není. Změnám totiž v cestě stojí překážka, která v případě medicíny asi nikoho nepřekvapí – nedostatek času.

Zdravotnický sektor se novým technologiím bude muset přizpůsobit a s ním i zdravotníci. Sedmdesát procent respondentů se ovšem obává, že na osvojení nových dovedností nebudou mít dost prostoru. Technologie tedy zdravotnictví mohou dát zásadně nový směr, ale nad budoucností se stále vznáší otazník. Budou mít lékaři a zdravotníci dost času na to, aby se převratným změnám přizpůsobili?

Chcete se dozvědět více?

 

Úplná zpráva obsahuje všechny poznatky. Můžete si ji stáhnout zde: