Nový výzkum ukazuje, že zatímco flexibilní pracovní doba získává na popularitě, firmy tento trend zatím podceňují

47 % zaměstnanců pravidelně pracuje z domova

Nový výzkum ukazuje, že zatímco flexibilní pracovní doba získává na popularitě, firmy tento trend zatím podceňují

  • 47 % zaměstnanců pravidelně pracuje z domova
  • Zaměstnanci uvádějí zvýšenou efektivitu a produktivitu jako výhody práce z domova
  • 24 % zaměstnavatelů ale dálkovou práci stále nepodporuje
  • A pouze 18 % zaměstnavatelů v současnosti poskytuje technologie potřebné k tomu, aby se jednání na dálku stala standardem

Únor 2017: V příštích 10 letech můžeme očekávat, že v pracovních postupech, organizačních strukturách a kancelářském prostředí pravděpodobně dojde k velkým změnám. Nový výzkum od společnosti Epson týkající se malých a středních firem v částech Evropy, středního východu a Afriky (EMEA) však už teď ukazuje, že jen méně než pětina (18 %) zaměstnanců tráví pracovní dobu výhradně v kanceláři.  Přestože řada z nich uvádí, že flexibilita při volbě místa k práci pomáhá jejich produktivitě, téměř čtvrtina zaměstnavatelů (24 %) ji zatím neumožňuje.

Tím se ukazuje, že v přístupu zaměstnavatelů existují výrazné rozdíly.  Výzkum naznačuje, že 47 % pracovníků pravidelně pracuje z domu: 30 % alespoň jeden až dva dny týdně a dalších 15 % tři až čtyři hodiny každý den.  Zatímco ale někteří zaměstnavatelé podporují pracovní flexibilitu do takové míry, že 13 % dotazovaných zaměstnanců uvedlo, že už nemají přidělené pracovní stoly, jiní jsou váhavější. 24 % dotazovaných zaměstnanců uvedlo, že jejich organizace v současnosti neumožňuje práci z domova. Dalších 26 % uvedlo, že jejich zaměstnavatelé uznávají, že pracovní flexibilita je do určité míry přínosná, ale aktivně nepodporují práci mimo kancelář.

Marcel Divín, Branch Office Manager CZ&SK ve společnosti Epson Europe, říká: „Důvodem může být, že ne každá organizace je stejně připravená integrovat tyto změny do svých pracovních postupů. Protože je ale v současnosti v náboru v oblasti EMEA stále větší konkurence, možná stojí před velkým rozhodnutím. 50 % společností, které jsou při nasazování flexibilního způsobu práce jako benefitu pro zaměstnance váhavé, budou možná čelit vážným důsledkům současné tržní situace, protože kvalifikované kandidáty je v této oblasti stále těžší získat.”

Bližší pohled na důvody, proč je flexibilní způsob práce pro zaměstnance tolik přitažlivý, odhaluje, že 27 % respondentů vnímá práci z domova jako zlepšení rovnováhy v pracovním životě, což je klíčový faktor pro udržení zaměstnanců. 24 % dotázaných zmínilo, že díky práci z domova ušetří čas nutný k dopravě do práce.

Flexibilní pracovní řešení však nezlepšují pouze rovnováhu mezi osobním a pracovním životem. 22 % zaměstnanců umožňuje práce mimo kancelář soustředit se lépe na konkrétní úkol. 46 % dotazovaných uvedlo, že jeden nebo dva dny práce z domu týdně je optimální rozložení pro pracovní efektivitu, a 42 % souhlasí, že to byla nejlepší volba i pro jejich produktivitu.

Přestože 41 % je značná část dotazovaných, kteří již využívají možnost práce z domova, stále existují překážky, kvůli kterým zatím práce mimo kancelář není standardem pro všechny. Častým důvodem jsou technologická řešení. Pouze 18 % zaměstnavatelů v současnosti aktivně podporuje a zprostředkovává práci z domova pomocí technologií pro vzdálená a interaktivní jednání, které jsou nepostradatelné při zajišťování, že zaměstnanci mají všechny nástroje nutné k práci bez ohledu na to, kde se právě nacházejí.

Zatímco se rozšiřuje takzvaná „gig economy” (prostředí, ve kterém jsou dočasné pozice běžnější a pracovníci mají nezávisle na sobě několik pracovních závazků u různých organizací), šíří se mezi stálými zaměstnanci flexibilnější přístup k práci. I když zatím gig economy není ve všech zemích v oblasti EMEA rozšířená do stejné míry, s nástupem nové generace zaměstnanců do kanceláře se očekávání týkající se zaměstnání a rovnováhy mezi pracovním a osobním životem mění.

Jak obliba „práce odkudkoli” roste, lidé spolupracují napříč pobočkami, státy, ale také jednoduše mezi kanceláří a domovem. Technologie nutné k podpoře těchto změn se tedy pravděpodobně stanou denním chlebem pro každého IT správce.


O studii

Výzkum byl prováděn online společností Coleman Parks od října 2016 do ledna 2017.

Účastníci: Malé a středně velké podniky (10 – 250 zaměstnanců). Zaměstnanci, kteří tiskárny používají pravidelně (minimálně jednou týdně).

Celkem 2 400 rozhovorů.

Kancelářští pracovníci v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Belgii, Dánsku, Finsku, Nizozemsku, Norsku, Švédsku, Jihoafrické republice, Izraeli a Řecku.

K dnešnímu dni se průzkumu zúčastnilo celkem 2 400 kancelářských pracovníků. Rozpis respondentů, kteří v jednotlivých zemích průzkum dokončili: Česká republika (250), Slovensko (250), Polsko (200), Maďarsko (200), Rumunsko (100), Belgie (200), Dánsko (100), Finsko (100), Nizozemsko (200), Norsko (100), Švédsko (200), Jihoafrická republika (200), Izrael (200), Řecko (100).

Bylo použito standardní pravidlo zaokrouhlování. V důsledku toho některé celkové počty nedávají přesně 100 %.