Nový výzkum upozorňuje na rostoucí zájem o firemní iniciativy týkající se životního prostředí, přístup firem však zůstává vlažný

Jednoduché změny v tisku mohou výrazně omezit spotřebu energie, množství odpadu a celkové náklady

Nový výzkum upozorňuje na rostoucí zájem o firemní iniciativy týkající se životního prostředí, přístup firem však zůstává vlažný

  • Organizace v oblasti EMEA přehlížejí snadno dostupné finanční a společenské přínosy, které přináší volba technologií
  • Jednoduché změny v tisku mohou výrazně omezit spotřebu energie, množství odpadu a celkové náklady

Únor 2017: Zatímco se v oblastech legislativy, podnikání a společnosti rozmáhá ohleduplnost k životnímu prostředí, nový výzkum provedený společností Epson mezi malými a středními firmami v oblasti EMEA odhalil, že i když zaměstnanci podporují jednání šetrné k životnímu prostředí, firmy jsou v zavádění takového přístupu pozadu.

Firemní aktivity týkající se životního prostředí se stále soustředí na „rychlá řešení”, jako jsou recyklace papíru a nízkoenergetické osvětlení, u kterých 50 % respondentů uvedlo, že v jejich organizacích fungují. Dlouhodobější příležitosti s rozsáhlejším dopadem, které by mohly zlepšit firemní provoz, se zatím nevyužívají. Patří sem i zkoumání technologií, které zavádějí. Faktem je, že pouze třetina (31 %) respondentů uvedla, že se jejich organizace soustředí na sledování ekologické a energetické účinnosti, a pouze 26 % řeklo, že zkoumají, jak snížit svou celkovou uhlíkovou stopu.

Strategický přístup k udržitelnosti je možná na podnikovém žebříčku priorit nízko kvůli předpokládanému času a nákladům nutným k provádění takových aktivit. 18 % dotazovaných souhlasí, že ochrana životního prostředí by se dostala do popředí pouze tehdy, kdyby nevyžadovala žádné další náklady na implementaci. Navíc i když 46 % respondentů věří, že důraz kladený na význam udržitelnosti v jejich organizaci v posledním roce vzrostl, 19 % přiznává, že tyto snahy probíhají pouze z důvodu nutnosti dodržování legislativních požadavků. 

Je překvapivé, že pouze 48 % respondentů si uvědomuje přínosy pro životní prostředí, které dokážou správné technologie přinést. V době, kdy v různých odvětvích a organizacích roste zavádění technologií, se jedná o oblast, v níž mohou organizace dosáhnout dlouhodobějších přínosů pro životní prostředí a také zvýšit finanční návratnost.

Tiskové postupy a použitá technologie patří mezi oblasti, ve kterých mohou firmy snadno ušetřit.  Je důležité zmínit, že respondenti očekávají, že by jejich produktivita klesla téměř o čtvrtinu (21 %), pokud by ve své organizaci neměli k dispozici tisk, ale existují příležitosti, jak tiskové postupy zlepšit. Výzkum upozorňuje, že 46 % vytištěných úloh je buď okamžitě zahozeno, nebo jsou užitečné jen po velmi krátkou dobu. 10 % úloh zůstane v tiskárně nevyzvednutých – proto by bylo vhodné přehodnotit tiskové postupy a nasadit lepší kontrolu nad správou tisku.

„Existuje několik řešení, která mohou organizace nasadit, aby dosáhly lepší správy tisku,” říká Marcel Divín, Branch Office Manager CZ&SK ve společnosti Epson Europe. „Výzkum ukazuje, že méně než polovina (46 %) organizací má na tiskárnách standardně nastavený oboustranný tisk. Pouhým vyřešením této situace se dá snížit spotřeba papíru o polovinu. Revize používané technologie tisku může přinést další snížení dopadů na životní prostředí a zvýšit úspory. Inkoustová technologie dokáže snížit náklady na tisk o 50 % v porovnání s laserovou technologií, také omezit spotřebu energie až o 96 % a snížit množství odpadu až o 94 %.[1] Spravované tiskové služby navíc nabízejí řešení pro řízení a dohled nad objemem tisku a jeho náklady.“

Drtivých 95 % jednotlivých zaměstnanců věří, že ochrana životního prostředí je důležitá, a je pravděpodobné, že tito zaměstnanci budou podporovat budoucí snahy. Naproti tomu pouze 13 % organizací se nijak nesnaží implementovat ekologické aktivity a bude trvat ještě dlouho, než se mezi firmami rozšíří stejné nadšení pro zlepšení ekologických postupů, jaké panuje mezi zaměstnanci. Nejdůležitější bude pro firmy pochopit přínosy, které mohou správné postupy nabídnout jejich provozu.

V budoucnosti mohou technologie, jako je systém PaperLab od společnosti Epson, který umožňuje výrobu nového papíru přímo v kanceláři z bezpečně skartovaného odpadu s minimálními nároky na vodu, naprosto změnit způsob, jakým vnímáme recyklaci v kanceláři.  Když navíc 54 % respondentů uvádí, že recyklování je v jejich kanceláři stále častější, bude se jednat o důležitý krok, který prospěje firmám i životnímu prostředí.

 

[1] http://www.epson.co.uk/verticals/workforce-pro/inkjet-savings

O studii

Výzkum byl prováděn online společností Coleman Parks od října 2016 do ledna 2017.

Účastníci: Malé a středně velké podniky (10 – 250 zaměstnanců). Zaměstnanci, kteří tiskárny používají pravidelně (minimálně jednou týdně).

Celkem 2 400 rozhovorů.

Kancelářští pracovníci v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Belgii, Dánsku, Finsku, Nizozemsku, Norsku, Švédsku, Jihoafrické republice, Izraeli a Řecku.

K dnešnímu dni se průzkumu zúčastnilo celkem 2 400 kancelářských pracovníků. Rozpis respondentů, kteří v jednotlivých zemích průzkum dokončili: Česká republika (250), Slovensko (250), Polsko (200), Maďarsko (200), Rumunsko (100), Belgie (200), Dánsko (100), Finsko (100), Nizozemsko (200), Norsko (100), Švédsko (200), Jihoafrická republika (200), Izrael (200), Řecko (100).

Bylo použito standardní pravidlo zaokrouhlování. V důsledku toho některé celkové počty nedávají přesně 100 %.