Představujeme učitele budoucnosti

Role učitelů ve třídě se změní, aby se maximalizovaly výhody vzdělávacích technologií pro budoucí zaměstnance

Představujeme učitele budoucnosti

Kdo byl váš nejlepší učitel?

Většina z nás si vybaví jména alespoň několika oblíbených (a několika méně oblíbených) učitelů. Inspirativní, autoritativní, empatičtí, přísní i zábavní. Každý učitel je jiný.

Řada základních principů výuky a vztahy mezi studenty a učiteli zůstávají po generace víceméně neměnné.

To vše se ale změní. Na nejnovější inovace ve vzdělávání nebudou mít vliv měnící se společenské postoje, ale přelomové technologie a potřeby pracoviště budoucnosti.

Dynamičtější a technologicky pokročilejší pracoviště roku 2025 bude vyžadovat pracovní sílu, která dokáže spolupracovat, je flexibilní a snadno se přizpůsobuje novým dovednostem a rolím. Nepostradatelnou dovedností bude metaučení, neboli schopnost sebevzdělávání.

Zaměření vzdělávání i role učitelů se změní.

Z hlavní role průvodcem

V nejnovějším výzkumu týkajícího se dopadu technologií na klíčové sektory společnost Epson požádala 17 předních myslitelů, aby popsali vzdělávací normy v roce 2025. Tyto hypotézy jsme poté představili vedoucím osobnostem a zaměstnancům v klíčových sektorech.

Russel Stannard, vzdělávací technolog a zakladatel webu www.teachertrainingvideos.com předpověděl, že „ve výuce dojde k posunu dovedností, protože učitelé se z hlavní role přesunou do pozice průvodce.“

Sedmdesát procent evropské pracovní síly s touto interpretací souhlasí a předpovídá, že učitelé přejdou do nové role, ve které budou provázet studenty učebním procesem. Šedesát čtyři procent souhlasí, že využití informací a analytické dovednosti se proto stanou centrem pozornosti vzdělávacího systému zítřka.

Tento posun bude podpořen řadou nových technologií, jako jsou interaktivní projektory, 3D tiskárny, rozšířená realita a koboti (spolupracující roboti), které nabídnou stále provázanější směs online a offline učení. Například díky rozšířené realitě budou některé vědecké ukázky praktičtější, bezpečnější a méně časově náročné při začleňování do plánu hodiny.

David White, vedoucí digitální výuky na Univerzitě umění v Londýně, tvrdí, že „vyučovat používání technologií je zastaralý přístup. Budoucností je výuka praktických dovedností a vybavení studentů schopností používat zaměnitelně různé platformy.“

Průvodcovy přednosti

S tím, jak budou učitelé méně zodpovědní za pouhé předávání znalostí, se budou moct lépe věnovat souběžné roli životního kouče. Sedmdesát dva procent Evropanů očekává, že se metody učení díky tomu lépe přizpůsobí jednotlivci.

Vzdělávání by také v roce 2025 mělo být dynamičtější a účinnější. Sedmdesát jedna procent dotazovaných souhlasilo, že s dosažením tohoto cíle pomůže „smíšená výuka“ (propojené využití online a offline vzdělávacích zdrojů).

Pomoc učitelům s přizpůsobením se novým prioritám

Učitelé stojí v čele nadcházejícího posunu v kultuře pracoviště.

Dnešní učitelé budou muset v nadcházejícím desetiletí přizpůsobit vlastní schopnosti a přístup, aby dokázali pomoct s rozvojem dovedností, které budou na pracovišti budoucnosti nezbytné. To s sebou ale přináší výzvy.

Zatímco 63 procent Evropanů vidí implementaci technologie pozitivně, 61 procent také věří, že učitelé v současnosti nejsou vybaveni k tomu, aby mohli studenty naučit novým schopnostem nezbytným k využití technologií, které budou do vzdělávání v příštím desetiletí integrovány.

Výzkum také odhalil několik dalších rizik, která by mohla ohrozit kvalitu vzdělávání v budoucnosti. Největší počet dotazovaných se shodl, že při přizpůsobování škol a učitelů novým prioritám ve vzdělávání by se omezujícími faktory mohlo stát financování (47 procent), vzdělávání učitelů (40 procent) a zastaralé technologie (34 procent).

Oblíbený učitel budoucnosti

Z našeho výzkumu jasně vyplývá význam spolupráce učitelů, tvůrců legislativy, technologických společností a škol při přechodu ze vzdělávacích norem současnosti na normy roku 2025.

Zdá se však také, že nejoblíbenějšími učiteli zítřka budou ti, kteří si osvojí jazyk metaučení, smíšeného učení a přizpůsobených cílů lekcí.

Pozitivní je, že 60 procent dotazovaných učitelů naznačilo, že jsou ochotni se pro tuto budoucí roli proškolit.

Chcete se dozvědět více?

Úplná zpráva obsahuje všechny poznatky. Můžete si ji stáhnout zde: