Společnost Epson se přidala k síti CSR Europe

Opět tak potvrdila svůj závazek vůči lidem, planetě a pokroku

Společnost Epson se přidala k síti CSR Europe

Společnost Epson s radostí oznamuje, že se připojila k síti CSR Europe jako korporátní člen, aby posílila své snahy v oblasti společenské odpovědnosti v Evropě i po celém světě. Tento krok přichází v době, kdy se společenská odpovědnost firem (CSR) stává v Evropě čím dál důležitější. Společnost Epson i organizace CSR Europe jsou odhodlány dále se zaměřovat tímto směrem. Navíc vzhledem k evropskému rostoucímu důrazu na důležitost trojí zodpovědnosti a vzniku směrnic Evropské komise pro nefinanční vykazování, které byly vydány v červnu 2017, nastává velmi vhodná doba na podnícení diskuze a podpory mezinárodního pokroku v oblasti společenské odpovědnosti firem.

Společnost Epson bere své závazky vůči ekologické udržitelnosti velmi vážně – od vyřazení freonů v devadesátých letech až po aktuální cíl snížit o 90 % emise CO2 v rámci celého životního cyklu všech svých produktů a služeb do roku 2050. Jako přední poskytovatel technologií s efektivními, kompaktními a precizními technologiemi v oblasti inkoustových tiskáren, zobrazovacích zařízení, nositelných technologií a robotiky se společnost Epson snaží omezovat ekologické dopady vlastní i svých zákazníků. Navíc společnost Epson celosvětově zavádí principy společenské odpovědnosti a vysoké standardy řízení dodavatelského řetězce jako nezbytnou součást firemní etiky. Naše společnost se neustále snaží zdokonalovat obchodní a pracovní procesy, aby dosáhla budoucnosti, ve které jsou lidé osvobozeni od opakující se manuální práce a ve které se zákazníci těší výhodám inovativních a vysoce výkonných technologií díky lepší produktivitě, přesnosti a kreativitě.

„Věříme, že je pro společenskou odpovědnost firem v Evropě potřeba udělat ještě více. Proto s radostí oznamujeme, že jsme se přidali k dalším 48 korporátním členům sítě CSR Europe, kteří se společně snaží o posilování principů společenské odpovědnosti, lepších postupů a vyšších standardů v Evropě,“ říká Henning Ohlsson, ředitel pro CSR, Epson Europe. Dodává: „Věříme, že se společně dopracujeme k udržitelnější evropské budoucnosti – a ke společnosti, ve které lidé žijí bezpečně, produktivně a zdravě.“

Stefan Crets, výkonný ředitel, CSR Europe: „Připojení k přední organizaci pro udržitelnost, jako je CSR Europe, představuje závazek společnosti Epson vůči evropské i celosvětové udržitelnosti. Poskytne nám příležitost k dalšímu zdokonalování a společnému rozvoji. Navíc tak bude umožněna spolupráce mezi vedoucími pracovníky v klíčových oblastech definovaných v Cílech udržitelného rozvoje OSN, které jsou v jádru programu organizace CSR Europe.“

Silný odkaz společnosti Epson a její klíčové technologie vychází z japonské výrobní filozofie známé jako monozukuri. „Právě díky tomuto přístupu a našemu hlubokému přesvědčení, že vynikající přístroje jsou klíčem k progresivní společnosti, jsme schopni uvádět na trh inovativní, a přitom udržitelné technologie,“ říká Henning Ohlsson, ředitel pro CSR, Epson Europe. Pokračuje: „Když se podíváme na výsledky testů v odvětví a srovnání například s našimi inkoustovými tiskárnami, čísla hovoří za vše. Pokud se společnosti rozhodnou investovat do inkoustových tiskových technologií, mohou produkovat až o 99 % méně odpadu, o 92 % méně oxidu uhličitého a spotřebovat o 96 % méně energie 1. Pokud se na to podíváme v kontextu: Kdyby všechny firmy přešly na inkoustový tisk, ušetřilo by se tolik energie, kolik spotřebuje nejméně 507 000 domácností v Evropě 2.”

O síti CSR Europe

CSR Europe je přední evropská obchodní síť zaměřená na společenskou odpovědnost firem. Prostřednictvím sítě  48 korporátních členů a  42 národních organizací CSR spojuje více než 10 000 společností a tvoří platformu pro firmy se zájmem o zlepšení udržitelného rozvoje a pozitivní obohacení lidské společnosti. Ve své snaze posouvat program udržitelnosti kupředu organizace CSR Europe přesahuje evropské hranice a spolupracuje s organizacemi CSR v dalších oblastech celého světa. CSR Europe staví na své iniciativě Enterprise 2020 společně s programem Sustainable Business Exchange, který je inkubátorem vícestranných iniciativ řešících program OSN pro udržitelný rozvoj do roku 2030.

[1] Výzkum provedla v roce 2015 společnost BLI.
[2] Hodnoty podle evropských zemí: Německo (170 000 domácností); Velká Británie (60 000 domácností); Francie (56 000 domácností); Itálie (95 000 domácností); Španělsko (24 000 domácností); WE15 a Řecko (507 000 domácností)