Společnost Epson zveřejnila zprávu „Green Choice“ o udržitelném rozvoji v Evropě pro rok 2020

„Každý z nás má možnost se chovat udržitelně.“ – Kazuyoshi Yamamoto, prezident, Epson Europe

Společnost Epson zveřejnila zprávu „Green Choice“ o udržitelném rozvoji v Evropě pro rok 2020

Společnost Epson zveřejnila zprávu „Green Choice“ o udržitelném rozvoji v Evropě pro rok 2020

Společnost Epson zveřejnila zprávu „Green Choice“ o udržitelném rozvoji v Evropě pro rok 2020

„Každý z nás má možnost se chovat udržitelně.“

  • Kazuyoshi Yamamoto, prezident, Epson Europe

Společnost Epson zveřejnila zprávu o udržitelnosti „Green Choice“. Tato 48stránková nefinanční zpráva obsahuje podrobné údaje o opatřeních v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti firem, které společnost Epson prosazuje v rámci svých veškerých aktivit v regionu EMEA.  Během roku 2020 dosáhla společnost Epson významného pokroku v rámci propojení svých obchodních aktivit s Cíli udržitelného rozvoje Organizace spojených národů (SDG). Jedná se o závazek vyplývající z Pařížské dohody 2016 a Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC).

Zásadní body zprávy zahrnují:

  • Společnost Epson získala hodnocení EcoVadis Platinum za trvalou udržitelnost. To znamená, že společnost splňuje nejvyšší standardy s ohledem na lidská práva, pracovní podmínky, životní prostředí, etiku a udržitelné zadávání zakázek. Díky tomuto úspěchu společnost Epson patří do horního 1 % nejlepších společností ve svém oboru.

  • Emise skleníkových plynů v poměru na jednoho zaměstnance se podařilo snížit o 8,56 %.

  • Emise spadající do oblasti působnosti 1 a 2 se podařilo snížit o 18 % (což odpovídá 485 753 tun CO2).

  • Společnost Epson recyklovala 23 700 tun materiálu včetně baterií, papíru, dřeva, plastu a elektronického odpadu.
  • Společnost Epson nyní ve všech svých budovách využívá 100 % obnovitelné energie.

  • Společnost Epson díky prodeji více než 50 milionů tiskáren EcoTank bez inkoustových kazet ušetřila potenciálních 1,1 milion tun plastového spotřebního materiálu. [1]

  • Společnost Epson v rámci svého programu „New Horizons“ zapojila více než 11 000 studentů každého věku. Představila mladým lidem udržitelné technologie a inspirovala je k dosažení vlastních kariérních cílů.

  • Společnost Epson se přihlásila jako technologický partner do implementačního programu Organizace spojených národů s názvem Inteligentní a udržitelná města, se záměrem využívat technologie k dosažení Cílů udržitelného rozvoje (SDG) ve městech po celém světě.

Kazuyoshi Yamamoto, prezident Epson Europe, dodal: „Zpráva Green Choice společnosti Epson naše zákazníky ujišťuje v tom, že přijímáme všechna dostupná opatření k dosažení udržitelnosti v rámci veškerého našeho provozu v Evropě.

Udržitelnost je v naší DNA. Provází vše, co děláme. Je třeba neustále řešit a zlepšovat každý aspekt naší globální ekologické stopy, od výroby a distribuce až po využívání zdrojů a jednání našich zaměstnanců.

Naprosto miluji spolupráci s našimi zákazníky. Je důležité pochopit jejich potřeby a naslouchat tomu, co říkají. Neustále se totiž snažíme zlepšit naše produkty. Zpráva Green Choice našim zákazníkům poskytuje záruku, že společnost Epson bere otázku udržitelnosti a budoucnosti naší planety velice vážně.

Každý z nás má možnost jednat udržitelně. My všichni společně čelíme výzvám spojeným s ‚novým normálem a musíme o to usilovněji pracovat na tom, abychom se rozhodovali správně a vytvářeli udržitelnější budoucnost pro naši planetu a její obyvatele.“

Henning Ohlsson, ředitel pro udržitelnost a CSR, Epson Europe, dodal: „Zpráva Green Choice se týká správných rozhodnutí pro naši budoucnost. Poptávka po ekologičtějších produktech a službách nebyla nikdy silnější, a to platí zejména pro mladší generaci, která o budoucnosti uvažuje s upřímným zájmem a obavami. Jejich zájem o udržitelnost nutí společnosti, aby měnily svůj způsob fungování. A to je dobře.  Značky, které nesdílejí své hodnoty nebo neprokazují stejný pocit naléhavosti, dlouhodobě nemají budoucnost.

Společnost Epson se zavázala dodržovat Cíle udržitelného rozvoje. Jsou integrovány do našich střednědobých a dlouhodobých plánů. Vedou nás v naší činnosti a udávají směr veškerých našich aktivit v oblasti udržitelnosti. Zpráva Green Choice přesně a transparentně ukazuje, jak i nadále plníme náš závazek k dlouhodobě udržitelné budoucnosti.

Máme před sebou ještě hodně práce. Jako společnost i jako jednotlivci musíme prokázat své odhodlání, zodpovědnost a transparentní jednání. Ve společnosti Epson prosazujeme etický způsob vedení a vhodné řízení organizace prostřednictvím strategií založených na našich hodnotách a pozitivních krocích pro udržitelné podnikání v budoucím, lepším světě.“

Zprávu Green Choice společnosti Epson si můžete stáhnout zde www.epson.eu/greenreport.

O společnosti Epson
Společnost Epson je globálním technologickým lídrem, který propojuje lidi, věci a informace pomocí nebývale efektivních, kompaktních a precizních technologií. Společnost se soustředí na to, aby přinášela inovace a překonala očekávání zákazníků v oblasti inkoustového tisku, vizuální komunikace, přenosné elektroniky a robotiky. Společnost Epson je hrdá na to, že pomáhá spoluvytvářet udržitelnou společnost, a rovněž na své dlouhodobé snahy o naplnění cílů udržitelného rozvoje OSN. Epson Corporation působící po celém světě, která je řízená japonskou společností Seiko Epson Corporation, generuje každoroční prodeje překračující 1 bilion JPY.
www.global.epson.com/

 

[1] Na základě výpočtů společnosti Epson vyžaduje tiskárna EcoTank Mono při tisku 100 000 stran likvidaci o 85 % méně plastového spotřebního materiálu než konkurenční černobílé tiskárny formátu A4 o obsahu 1–20 str./min.