Technologický přehled v Evropě: Víme dost o technologiích, které formují naši budoucnost?

Evropská pracovní síla není dostatečně vzdělaná v oblasti nových technologií, které formují budoucnost. Přináší ale více informací strach nebo optimismus?

Technologický přehled v Evropě: Víme dost o technologiích, které formují naši budoucnost?

Pokroky moderních technologií přicházejí bleskovým tempem. Přesto může přibývání nových možností a revolučních technologií vytvářet prostředí „technologické únavy“.

Nejde jen o spotřebitele, kteří jsou vystaveni přívalové vlně technologických inovací. Technologie již jsou klíčovou součástí moderního pracoviště, od nejnovějších tiskáren až po superpočítače kapesních rozměrů. Dokáže naše vnímání držet tempo s tak rychle přibývajícími technologickými inovacemi?

Úroveň povědomí o nových technologiích

V rámci nedávného výzkumu provedeného společností Epson, který shromáždil názory 17 světových odborníků a také 7 000 vedoucích pracovníků a zaměstnanců evropských firem, jsme prozkoumali dopad technologií na pracoviště zítřka. Z našich zjištění je zjevné, že rychlost proměny dává za vznik řadě složitých otázek.

Naši výzkumníci odhalili u evropských pracovníků překvapivou mezeru v přehledu o klíčových technologiích. Pouze 60 procent dotázaných slyšelo o nositelných technologiích, což znamená, že 4 z 10 evropských pracovníků neví o zásadní technologii, od které se očekává výrazný dopad na pracoviště budoucnosti.

Nedostatky se dále projevují u dalších klíčových technologií, kde bylo povědomí ještě výrazně slabší než u nositelných technologií. Jen 37 procent evropských pracovníků ví o technologiích jako biotisk nebo cobotika (kolaborativní robotika). Respondenti také projevili nedostatečný přehled o obecných technologických trendech. Pouze 51 procent rozumělo smíšené výuce (kombinace online a offline nástrojů ve vzdělávání) a jen 35 procent vědělo o vícekanálovém prodeji (vícekanálový přístup k prodeji, který nabízí konzistentní používání online i offline).

Vyšší informovanost přináší pozitiva

Úroveň povědomí představuje problém pro zavedení nové technologie na pracoviště. Zvyšuje vzdělávání zájem? V rámci našeho výzkumu jsme evropským pracovníkům vysvětlili několik nových technologií a zjistili jsme, že porozumění vytváří mnohem pozitivnější přístup. Potenciální integrace každé nové technologie na pracoviště byla ve výsledku přijata optimističtěji.

Nositelné technologie přesto dosáhly nejpozitivnějšího výsledku. 65 procent pracovníků tuto technologii považuje za lákavou, zatímco organický tisk, biotisk a cobotiku vnímá kladně pouze 58 a 57 procent respondentů.

Ze všech zmíněných technologií však největší zájem mezi pracovníky podnítil 3D tisk, který jako pozitivní vnímá 66 %. Vzhledem k výraznému efektu, který má mít 3D tisk v rámci celého odvětví, obzvláště pak ve výrobě a prodeji, je dobrou zprávou, že si pracovníci po získání informací o charakteristikách a možnostech uvědomili potenciální dopad této technologie.

Zvyšujte povědomí o technologii

Technologické pokroky ve vzdělávání nabízejí další cestu k překlenutí mezery v povědomí, která je zároveň pozitivně přijímána pracovníky. 68 procent se vyjádřilo kladně ke smíšené výuce, 65 procent pro výuku na základě spolupráce a 66 procent se kladně stavělo k meta učení.

Ačkoli se snažíme implementovat výhody technologií v rámci oborů, musíme pracovat společně, abychom maximalizovali dostupné příležitosti. Role organizací bude v tomto ohledu klíčová. Momentálně pouze 14 procent zaměstnanců považuje svou organizaci za „vynikající“ v monitorování nových technologických pokroků. Pokud se organizace nesnaží pochopit měnící se technologické prostředí, je těžké pochopit, jak s porozuměním udrží krok pracovníci.

Špičkové technologie nemohou uspět izolované, ale vyžadují úspěšnou implementaci nabízených možností. Pokud máme těžit z revoluce technologií na pracoviště, naším prvním krokem musí být zvyšování povědomí v celém oboru.

Chcete se dozvědět více?

Úplná zpráva obsahuje všechny poznatky. Můžete si ji stáhnout zde.