Víc než o pracovní místa bychom se měli bát kybernetických útoků

Z nedávného průzkumu vyplývá, že evropské zaměstnance více než automatizace práce znepokojuje dopad hackerských útoků

Víc než o pracovní místa bychom se měli bát kybernetických útoků

Svět průmyslu se mění a společným jmenovatelem všech změn jsou široké možnosti propojení. Odhaduje se, že celosvětové výdaje na průmyslový internet věcí (IIoT) do roku 2020 vzrostou na 500 miliard USD. 1. Protože se svět bude stále více propojovat, klíčovou roli v něm bude hrát kybernetická bezpečnost. Zásadní výzvou pro celý svět průmyslu bude zajistit, aby systém zabezpečení fungoval bezchybně.

Z nejnovějšího průzkumu společnosti Epson zaměřeného na vliv technologií na klíčové obchodní sektory 2vyplynulo, že 67 % evropských zaměstnanců z výrobní sféry je přesvědčeno, že největší hrozbou pro průmysl jsou právě kybernetické útoky. Mezi zaměstnanci na vedoucích pozicích tento názor zastává dokonce 76 %. Aby se společnosti mohly úspěšně bránit kybernetickým útokům, budou se muset přizpůsobit novému stavu věcí.

Změna pohledu

Obecně se má za to, že se mnoho lidí bojí toho, že budoucí transformace průmyslu bude znamenat širší využívání technologií a v konečném důsledku snížení počtu pracovních míst. Náš průzkum tento názor výrazněji nepotvrdil. Obavy, že technologie v budoucnu ohrozí jejich roli, v něm vyjádřilo pouze 47 % evropských pracovníků. Je také zřejmé, že více než automatizované procesy bude pracovní pozice ohrožovat kyberkriminalita.

Podle studie, kterou v USA provedla společnost Deloitte, se obětí kybernetického útoku stalo přes 40 % výrobních společností, přičemž 38 % z nich utrpělo škodu vyšší než 1 milion dolarů 3. Průmyslové podniky musí přijmout opatření, která zajistí, aby hrozby, jako jsou zprávy s šifrovaným nebo prostým textem šířené sítěmi, nemohly proniknout do klíčových systémů a zastavit chod výroby. Musí být obezřetné a minimalizovat možnosti krádeže citlivých dat a proniknutí za brány firewall. V budoucnu se ještě zvýší míra automatizace, a nesmírně důležité proto bude také chránit robotickou infrastrukturu před neoprávněnou manipulací. Velice podstatnou úlohu v této souvislosti bude mít také vzdělávání.

Vzdělávání zaměstnanců

Výrobní sektor se podílí 15 procenty na evropském HDP a přímo nebo nepřímo zaměstnává přes 52 milionu lidí. Ti sami své vyhlídky na pracovním trhu v této nejisté přelomové době hodnotí povzbudivě pozitivně. Šedesát dva procent respondentů uvádí, že technologie lidskou práci ve výrobě nenahradí, jen ji změní. Odborníci, a spolu s nimi 74 % pracovníků vrcholového vedení z celé Evropy, se navíc domnívají, že rychlé globální změny ve výrobě díky technologiím přinesou rozvoj místních ekonomik a více příležitostí pro pracovní uplatnění.

V souboji s kybernetickými zločinci však bude podstatně důležitější než pozitivní přístup vzdělávání. Podniky své pracovníky musí školit v nejnovějších osvědčených postupech a musí jim vysvětlit, kde jsou slabá místa a že nepostradatelnou roli v boji s kyberkriminalitou hrají i oni sami.

Dokládá to i dobře známý případ amerického maloobchodního prodejce Target, z jehož databáze přes externího dodavatele a jednoduchý podvodný e-mail uniklo obrovské množství dat 4.  Právě toto jsou slabá místa, která se zaměstnanci musí učit chránit.

Zřetelný pozitivní dopad

Přestože budoucí podoba výroby jistě ohrozí některá pracovní místa, více než na to bychom se pravděpodobně měli soustředit na boj s kybernetickými zločiny. Do roku 2020 bude fungovat přes 12 miliard propojení jen mezi stroji 5. Tím se rozumí propojení od digitalizovaných systémů pro distribuci energie po robotické logistické technologie. Zabezpečení těchto propojení bude jedním ze základních předpokladů úspěšného fungování propojeného světa budoucnosti.

Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací v jedné ze svých studií zjistila, že kyberkriminalita některé země stojí až 1,6 % HDP 6. Proto je patrně dobře, že 67 % zaměstnanců a 76 % pracovníků na vedoucích pozicích chápe, že je pro budoucnost výrobního sektoru zásadní kybernetická bezpečnost.

Chcete se dozvědět více?

Úplná zpráva obsahuje všechny poznatky. Můžete si ji stáhnout zde.