Výrobní sektor 2025: více pracovních míst, více kreativity, větší růst

Evropští zaměstnanci předpokládají, že důsledky čtvrté průmyslové revoluce budou pozitivní

Výrobní sektor 2025: více pracovních míst, více kreativity, větší růst

Žijeme ve světě, kterým hýbou inovace. Ve světě vyspělých výrobních technologií, v jehož továrnách budou v budoucnu pravděpodobně hrát prim 3D tiskárny, rozšířená realita, umělá inteligence a pokročilí roboti.

Čekají nás dalekosáhlé změny, a veřejnost tak jako v každém přelomovém období rozechvívají obavy a nejistota. Je to zřejmé i z průzkumu společnosti Epson, podle něhož 57 % evropských pracovníků soudí, že technologie v příštím desetiletí výrazně změní charakter jejich oboru.

Toto číslo na první pohled působí velmi jednoznačně, další výsledky průzkumu ovšem naznačují, že lidé důsledky čtvrté průmyslové revoluce vidí podstatně pozitivněji, než by se mohlo předpokládat. Jak si tedy Evropané představují budoucnost výrobní sféry?

Abychom to zjistili, požádali jsme 17 expertů o formulování hypotézy pravděpodobných změn, jež ve výrobním sektoru s dalším rozmachem technologií nastanou, a jejich prognózy jsme předložili více než 7 000 evropských vedoucích pracovníků a zaměstnanců.

Přesun výroby na místní úroveň

Díky rozšiřování 3D tisku bude možné stále více produktů vyrábět na místní úrovni, a lépe tak přizpůsobit výrobky požadavkům zákazníků. Oslovení experti – a také 74 % evropských pracovníků vrcholového vedení – věří, že rychlé celosvětové změny v systému výroby přinesou rozvoj místních ekonomik a další pracovní příležitosti.

Předpokládají, že vhodně propojené místní továrny nejenže pomohou snížit energetickou náročnost životního cyklu produktů, ale rovněž dovolí rychle vyrábět vysoce přizpůsobené výrobky. Šedesát pět procent zaměstnanců se navíc domnívá, že se v konečném důsledku zvýší kvalita zboží.

Pracovníci se v budoucnu adaptují

Největší nejistotu v současné době, stejně jako při předchozích průmyslových revolucích, pociťuje 52 milionů 1Evropanů pracujících v průmyslových provozech. Nemůže být pochyb o tom, že způsob jejich práce se významně změní. Většina lidí ale zastává názor, že i pak budou mít ve výrobě své místo. Celých 60 % zaměstnanců si například myslí, že roboti nedokážou suplovat lidskou schopnost jednat flexibilně, kreativně a reagovat na změnu okolností. Proto se podle nich výroba ani v budoucnu neobejde bez lidí.

Profesor Alain Bernard očekává, že lidé budou stále častěji učit roboty pracovat a s náročnějšími úkoly budou pomáhat coboti (roboti navržení pro společnou práci s lidmi). Sedmdesát procent respondentů souhlasilo s tvrzením, že roboti převezmou složité úkoly, které by se lidé učili déle než oni.

Šedesát devět procent pracovníků je přesvědčeno, že se roboti stanou základní složkou výrobní infrastruktury. 55 procent dotázaných má za to, že největší výzvou bude zvládnout začleňování robotů do výroby a infrastruktury v souladu s měnícími se požadavky předpisů.

Technologie rozšíří výrobu

Výrobu ale nebudou měnit jen robotické technologie. Podle profesora Bernarda a profesora Darwina Caldwella bude v budoucnu hrát velmi důležitou roli také rozšířená realita (AR).  Technologie AR budou zajišťovat přístup k datům v reálném čase a z těchto dat pak budou moci vycházet pracovníci provádějící složité výrobní procesy.

Experti sice předpovídají, že tyto technologie lidem pomohou pracovat chytřeji a efektivněji, samotní pracovníci si tím ovšem jisti nejsou. Jen 56 % z nich věří, že technologie AR mohou být pro jejich obor přínosné. Jako nejslibnější se jeví jejich využití v oblasti vývoje produktů: 43 % respondentů očekává, že nejvýrazněji se AR uplatní právě tam.

Zefektivnění výroby

Díky inovacím už výroba v budoucnu rozhodně nebude taková, jak ji známe dnes. Očekávají se však pozitivní změny. Osmdesát tři procent respondentů si myslí, že technologie zefektivní chod jejich provozů. Výroba budoucnosti by tedy měla být efektivnější, produktivnější, přesnější, analytičtější a kreativnější.

Výrobní sektor prochází revolucí. A je jen přirozené, že někteří do budoucna stále hledí s obavami. Přijetí nadcházejících změn nám asi ze všeho nejvíc mohou usnadnit zkušenosti z minulosti. Průmyslové revoluce, jež předcházely té současné, přinesly obrovské změny. Systémy výroby změnily k lepšímu a nastartovaly ohromný celosvětový růst a zvyšování životní úrovně. To je jistě důvod, abychom budoucnost neviděli jen černě.

Chcete se dozvědět více?

Úplná zpráva obsahuje všechny poznatky. Můžete si ji stáhnout zde: