Výrobní závod společnosti Epson získal od organizace RBA hodnocení Platinum za společensky odpovědnou výrobu

Výroba tiskáren EcoTank dosáhla nejvyšší akreditace v oblasti společenské odpovědnosti firem

Výrobní závod společnosti Epson získal od organizace RBA hodnocení Platinum za společensky odpovědnou výrobu

Výrobní závod společnosti Epson získal od organizace RBA hodnocení Platinum za společensky odpovědnou výrobu

Výroba tiskáren EcoTank dosáhla nejvyšší akreditace v oblasti společenské odpovědnosti firem

9. prosince 2020 –⁠ PT. Indonesia Epson Industry, závod na výrobu tiskáren globální technologické společnosti Epson, dosáhl za své vysoké standardy v oblasti společenské odpovědnosti firem od organizace Responsible Business Alliance (RBA) hodnocení Platinum.

Responsible Business Alliance (RBA) je největší průmyslovou koalicí na světě, která se zabývá společenskou odpovědností firem v rámci globálních dodavatelských řetězců a jejím cílem je podporování práva a tělesného i duševního zdraví pracovníků a komunit po celém světě. Tato certifikace hodnotí výrobní závody po celém světě, které ve svých výrobních procesech dosahují nejvyšších standardů společenské odpovědnosti firem a zaměřuje se přitom na spravedlivé pracovní podmínky, lidská práva a trvalou udržitelnost.  

Certifikace RBA se vztahuje na standardy společenské odpovědnosti v rámci výrobního závodu Indonesia Epson Industry, který k březnu 2020 zaměstnával více než 11 300 zaměstnanců. Závod vyrábí řadu firemních a spotřebitelských inkoustových tiskáren, včetně předních světových ekologicky šetrných inkoustových tiskáren EcoTank společnosti Epson bez inkoustových kazet. Po celém světě bylo doposud prodáno více než 50 milionů tiskáren EcoTank.

Hodnocení Platinum od organizace RBA je důkazem toho, že společnost Epson v rámci provozu závodu Indonesia Epson Industry dosahuje těch nejvyšších standardů v oblasti společenské odpovědnosti firem a dává si za cíl pečovat o tělesné i duševní zdraví všech svých zaměstnanců. Tato certifikace představuje pro společnost Epson významný milník. Dodržování standardů s ohledem na pracovní sílu a společenskou odpovědnost je totiž při centrálním nákupu ICT produktů důležitou součástí všech specifikací výběrových řízení. Mimo to firemní zákazníci společnosti Epson při nákupu produktů stále častěji vyžadují silné a nezávislé důkazy o společensky odpovědné výrobě.

 „Naším cílem je budovat trvale udržitelnou společnost, a to prostřednictvím našich produktů, služeb, výrobních závodů a kancelářských provozů,“ potvrdil Tatsuaki Seki, ředitel pro udržitelnost ve společnosti Epson. „To znamená, že bereme v potaz nejen, jaký má naše činnost dopad na životní prostředí, ale zároveň také v rámci veškerého provozu prosazujeme společensky odpovědné chování. Jsme rádi, že jsme tohoto platinového hodnocení dosáhli, a jsme odhodláni dodržovat vysoké standardy, které představuje.“

Kazuyoshi Yamamoto, prezident Epson Europe, dodal: „Jedná se o důležitou certifikaci pro naše zákazníky. Ti totiž chtějí vědět, že je naše výroba společensky odpovědná. Naši zaměstnanci jsou pro nás tím nejcennějším a jejich tělesné i duševní zdraví je naší prioritou. Budeme neustále řešit a zlepšovat každý aspekt našeho provozu, od výroby a distribuce až po využívání zdrojů a tělesného a duševního zdraví našich zaměstnanců.

„Poptávka po ekologičtějších produktech a službách nebyla nikdy silnější. To platí zejména pro mladší generaci, která o budoucnosti uvažuje s upřímným zájmem a obavami, a snaží se tak výrobce přimět k tomu, aby vylepšili každý aspekt činnosti.  Všichni, kdo si zakoupí tiskárnu EcoTank či jinou inkoustovou tiskárnu společnosti Epson, si mohou být jisti, že si zakoupili ekologicky šetrnou inkoustovou tiskárnu, která šetří energií a zároveň redukuje plastový odpad ze spotřebních materiálů. Zároveň mohou být klidní, že výrobce jejich nové tiskárny dosáhl platinového standardu, tedy nejvyššího standardu v oblasti společensky odpovědné výroby.“

 

POZNÁMKY PRO EDITORY

O certifikaci RBA

Jedním z hlavních programů RBA je Program ověřeného hodnocení (Validated Assessment Program, VAP), který je předním standardem pro ověřování dodržování předpisů na pracovišti a efektivních, sdílených auditů. Samotná organizace RBA audity neprovádí, ale spíše stanovuje příslušné standardy. S ohledem na realizaci auditů se spoléhá na schválené auditní společnosti. Organizace RBA uznává názor, že primární hodnota auditu zaměřeného na dodržování předpisů na pracovišti nespočívá v identifikaci problémů v závodě, ale v nápravě těchto problémů. RBA chce ocenit ty továrny, které prokazují své odhodlání ke společenské odpovědnosti prostřednictvím ověřené nápravy problémů zjištěných při auditu VAP.

RBA nabízí tři úrovně hodnocení:

  • Platinum: pro výrobní závody s minimálním skóre VAP 200, které napravily všechny prioritní, hlavní a vedlejší zjištěné problémy;

  • Gold: pro výrobní závody s minimálním skóre VAP 180, které napravily všechny prioritní a hlavní zjištěné problémy;

  • Silver: pro výrobní závody s minimálním skóre VAP 160, které napravily všechny prioritní zjištěné problémy.

Aby společnost splňovala podmínky hodnocení, všechny audity musí být ověřeny prostřednictvím vyhodnocení nápravy zjištěných problémů ze strany VAP.  Audity na pracovištích členů organizace RBA a pracovištích jejích dodavatelů provádějí nezávislí auditoři třetích stran, kteří jsou speciálně vyškoleni v oblasti společenské odpovědnosti a ekologicky šetrné výroby a také protokolu VAP.

Další informace naleznete na následující adrese: http://www.responsiblebusiness.org/vap/about-vap/