Projektory Epson zatraktivnily výuku na Gymnáziu Aš

Kvalitnější výuka díky projektorům Epson EB-695wi a EB-U32

Osmileté Gymnázium Aš patří mezi nejkvalitnější středoškolské vzdělávací instituce v regionu, aktuálně se v jeho lavicích vzdělává 220 studentů. Kvalita výuky je podpořena moderním vybavením učeben, které odpovídá vysokým požadavkům dnešní doby. Nově budou výukové místnosti osázeny projektory Epson, které nejlépe odpovídají potřebám školy

Školu nadchla kvalita nových projektorů

Používání projektorů Epson je ve škole novinkou, i když projektory jiné značky používala škola již dříve. „Stávající vybavení již bohužel nebylo ve vyhovujícím technickém stavu, proto bylo vyhlášeno výběrové řízení, v němž s přehledem zvítězil dodavatel projektorů Epson. Již posíci používání musím pozitivně zhodnotit, že kvalita projekce je na vysoké úrovni a jsme velmi spokojeni,“ říká Mgr. Petr Jelínek, ředitel Gymnázia Aš a doplňuje, že nejvíce si cení ostrého obrazu, nízké hlučnosti, jednoduché obsluhy a v neposlední řadě také dlouhé životnosti lamp, která je až 10 000 hodin v úsporném režimu a zaručuje delší celkovou dobu promítání.

Moderní technologie výuku obohatí

Odklon od klasických učebních pomůcek směrem k moderním technologiím, jako jsou projektory, dotykové tabule, audiovizuální technika atd., je zejménana v posledních deseti letech čím dál patrnější. V Gymnáziu Aš slouží pořízené projektory v učebnách fyziky, zeměpisu, matematiky, třech jazykových učebnách a také v učebně chemie, která je využívána zároveň jako menší aula. Výběr tříd pro umístění projektorů byl omezen pravidly dotace z IROP.

Projektory konkrétně slouží jako prezentační technika pro učitele a žáky a také jako interaktivní tabule, které jsou nejvíce využívány při výuce cizích jazyků. Pro studenty je hodina v interaktivní třídě daleko zajímavější a kvalitnější než ve třídě s klasickou tabulí, a výuka jazyků se tak těší větší popularitě než dříve. Hodinu je možné doplnit nejen poslechem, ale také videoukázkou rozhovoru či krátkou scénkou. Projektor můžete prostřednictvím aplikace iProjection jednoduše připojit k nejrůznějším chytrým zařízením, a na plátně si takehrát jakýkoliv doplňující materiál. Práce v těchto třídách nabízí úplně nové možnosti, studentům rozšíří obzory, prohloubí jejich dovednosti a vědomosti,“ popisuje ředitel školy Mgr. Petr Jelínek a doufá, že se brzy podaří získat další projektory, a více předmětů se tak pro studenty stane atraktivnějšími.

Gymnázium Aš, příspěvková organizace

Gymnázium Aš je osmileté gymnázium, které sídlí v Aši. Školu navštěvuje téměř 220 studentů, kteří své vzdělání zakončí maturitní zkouškou. Ředitelem školy je Mgr. Petr Jelínek. Gymnázium má všeobecné studijní zaměření. Škola stanovila výuku cizích jazyků jako svou prioritu a nabízí také spoustu mimoškolních vzdělávacích aktivit.