Žáci Střední průmyslové školy kombinují teorii s praxí

Znalost programování je jednou z nejžádanějších schopností na trhu práce. Žáci střední průmyslové školy ve Zlíně budou výborně připraveni i díky průmyslovému SCARA robotu od společnosti Epson. Studenti oborů elektrotechniky, strojírenství a technického lycea na něm totiž procvičují teoretické znalosti automatizace a robotiky.

Motivující pomocník

Pro účely výuky využívají robota Epson na Střední průmyslové škole ve Zlíně více než čtyři roky. Za tuto dobu se i díky snadné obsluze a dlouhé životnosti stal nezastupitelným pomocníkem pedagogů při výuce robotiky a automatizace. „Rozhodnutí, zda si robota pořídit, bylo velmi jednoduché, protože jsme žádného robota neměli a potřebovali jsme jej pro výuku. Ředitel firmy TNS, pan Klouda, nám tuto možnost nabídl s tím, že nám ve firmě vyrobí i zakrytované pracoviště tak, aby vyhovovalo bezpečnostním podmínkám. Vybírat jsme si nemohli, ale roboti Epson jsou známy svojí spolehlivostí, takže jsme tuto nabídku rádi přijali.”

„Pro potřeby školy je podstatný intuitivní přístup k nastavování jednotlivých fází programování. Stroj navíc obsahuje pracovní i speciální výukový mód,” popisuje důvod pořízení robota pedagog SPŠ Zlín, Ing. Josef Kovář. Nejdůležitější však je, že práce s robotem žáky velmi motivuje a učí je množství dalších potřebných dovedností. „Žákům se líbí, pokud mohou ihned spatřit výsledky své práce. Když vidí, jak na základě jejich pokynů robot pracuje, programování přestává být abstraktní. Díky tomu žáky více baví učit se i teorii. Celkově je praktická činnost vede k systematické a kolektivní práci,” uvádí pedagog SPŠ Zlín, Ing. Josef Kovář.

Pomůže s praktickou výukou i reálnými problémy

„Robot slouží pro výuku automatizace a robotiky žáků z oboru Elektrotechnika, Strojírenství a Technické lyceum. Kromě výuky programování mají díky robotu žáci možnost vymýšlet vlastní úkoly a pracoviště, která následně sestavují a uvádějí do provozu,” přibližuje pedagog SPŠ Zlín, Ing. Josef Kovář.

Robot bude brzy využit k vytvoření pracoviště pro přesun materiálu a jeho třídění, které bude doplněno o sklad, dopravníky i snímače barvy a kovu. Dále byl robot využit pro vypracování diplomové práce studenta VŠ UTB ve Zlíně, jehož úkolem bylo vytvořit pracoviště výuky programování. Robot Epson byl však užitečný také při řešení reálného problému, když došlo k poruše jednotky PLC. Zvládl diagnostikování chyb i jejich následnou opravu.

Do budoucna by na střední škole mohl přibýt druhý robot, jehož dodání bude opět zajišťovat společnost OPTICONTROL. „Již jen z hlediska kladného přístupu pracovníků firmy Epson k nám a tím i ke školství uvažujeme o dalším robotu od firmy Epson,” uzavírá pedagog Ing. Josef Kovář. 

SPŠ Zlín

Počátky střední technické školy ve Zlíně jsou úzce spjaty s rozvojem závodů Tomáše Bati, sahají tedy až do období první republiky. V současné době nabízí škola studium oborů stavebnictví, elektrotechnika, strojírenství a technické lyceum. Každý z oborů se každoročně otevírá až pro 60 nových žáků. S celkovou kapacitou 1200 žáků se jedná o jednu z největších technických středních škol v Česku. Škola disponuje nejmodernějším grafickým a technickým vybavením. Absolventi jsou díky tomu úspěšní při navazujícím studiu vysokých škol i na trhu práce.

OPTICONTROL, s.r.o.

Společnost OPTICONTROL založil v roce 1992 Ing. et Ing. Pavel Závěrka. Předmětem podnikání je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, poradenská a konzultační činnost v oblasti měření, regulace a optimalizace, výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů a další.

V současnosti má firma zastoupení výhradní zastoupení pro systém stavebnicových hliníkových profilů MiniTec pro Českou Republiku. Dále je výhradním zastoupení pro Českou a Slovenskou Republiku pro průmyslové roboty EPSON. Zábývá se robotickými řešeními, návrhem a výrobou automatizací, jednoúčelových strojů a dopravníkových systémů.