Roboti společnosti Epson zrychlují testování produktů

Roboti SCARA a šestiosí roboti jsou rychlí a flexibilní

V jednotce pro sestavování, testování a měření společnosti ima-tec musejí roboti provádět mechanické a vizuální testy s celkem 25 měřicími body některých součástí systému elektronicky řízené poloosy během pouhých 13 sekund. Dostupný prostor je navíc velmi omezený.

Dva roboti SCARA G3 a jeden šestiosý robot C3 testují a zpracovávají dvě různé vstřikováním vyráběné součásti s integrovaným děrováním. Jeden robot SCARA G3 provádí přesné měření kovových kontaktů na jedné úrovni.

Během tohoto procesu testuje každý bod měření prostřednictvím axiálního dotyku během zlomku sekundy. Měření je prováděno výhradně shora, protože první vstřikováním vyráběná součást nemá ze spodní strany žádné funkčně závislé rozměry. Souběžně s prvním testem provádí jiný robot Epson SCARA kontrolu horní a spodní strany další vstřikované součásti, a to radiálně i axiálně.

Shromážděná data jsou souběžně přenášena do centrální databáze, ve které probíhá podrobné vyhodnocování. Díky snížené hmotnosti a jejímu optimálnímu rozložení v rámci všech součástí nabízí robot SCARA G3 vynikající dynamické charakteristiky. To přispívá k výraznému zkrácení jednotlivých cyklů.

V rámci třetí testovací stanice kontroluje šestiosý robot C3 vybavený průmyslovou kamerou měřicí body, které nebylo z mechanických důvodů možné zaznamenat v předchozích testovacích stanicích. S pomocí prstencového zdroje červeného světla lze identifikovat kvalitu prvků uprostřed bez nutnosti kontaktu.

K programování robotů slouží řídicí jednotka RC180. Její spolehlivé a intuitivní rozhraní umožňuje rychlé programování a učení i těch nejsložitějších procesů. Vyhodnocování shromážděných dat s podrobnými informacemi o úrovních, úhlech a rozestupech jsou prováděna na zakázku vytvořeným softwarem společnosti ima-tec v hlavním počítači systému.

Kromě funkce řízení také zobrazuje statistické vyhodnocování konkrétních chybových stavů. Díky tomu lze spolehlivě a s naprostou přesností identifikovat a odstraňovat zdroje chyb.