Flexibilní, plně automatická výroba autoklíčů

Roboti Spider splňují přísné předpisy automobilového průmyslu

K plně automatizované výrobě autoklíčů používá společnost Huf Mexico speciální stroj, který separuje, obrábí, měří, přesunuje a paletuje celou řadu klíčových sad pro vozidla vyráběná společnostmi Ford a Lincoln pro americký trh.

Náročné a komplexní požadavky

Společnost klade na roboty vysoké nároky, včetně přesného obrábění klíčových polotovarů, manipulace se širokou škálou prvků v rámci jednoho stroje a vysoké produktivity i ve velmi omezeném prostoru.

Flexibilní a všestranné řešení

Robot Spider je ideálním řešením pro splnění těchto požadavků. Díky upevnění ke stropu a dokonale válcovitému pracovnímu prostoru lze volně přesunovat periferní součásti systému kolem robota i pod ním.

Robot Epson Spider je řízen jednotkou Epson Controller RC620+ a celý stroj je centrálně ovládán pomocí uživatelského rozhraní. Uživatel na obrazovce jednoduše zvolí výrobek, který má být zpracován, a výroba se zahájí. Intuitivní vývojářský software RC+ společnosti Epson, který zahrnuje i simulátor, navíc zajišťuje rychlou integraci.

Proces automatizace se definuje na základě struktury výrobku. Sada klíčů se obvykle skládá ze třech klíčů, které jsou obrobeny z polotovarů:

• První polotovar: Jde o součást vysouvacího dálkového klíče a hlavní klíč používaný budoucím majitelem vozidla.
• Záložní klíč: Ten může řidič použít, pokud například hlavní klíč ztratí.
• Parkovací klíč: Tento klíč může použít řidič parkovací služby k zaparkování vozidla na letišti nebo v hotelu. Tímto klíčem však nelze otevřít přihrádku spolujezdce.

Po vložení polotovarů na dopravníkový pás, na kterém jsou separovány a zarovnány do správné polohy, se posunou do přesné ověřovací a uchopovací polohy. Nejprve se zkontrolují vizuálně. Během této operace zkontroluje kamera logo na hlavě klíče. Poté se dá do práce první robot Spider.

Robot se přesune k obráběcímu stroji, kde přesně umístí pracovní díl do obráběcího otvoru. Dobu nezbytnou k dokončení operace obrábění využije k vyzvednutí dalšího polotovaru. Kombinací svislého pohybu ve tvaru Z se 180° otočením kolem osy U převezme robot dokončený díl a nahradí ho polotovarem.

Zatímco obráběcí stroj vytváří požadovanou permutaci klíče, robot Spider přesune plně obrobený klíč k otočné jednotce, která ho přesune do pracovního prostoru druhého robota Spider. Celá sekvence se opakuje i v případě záložního klíče. Pokud se kterákoli operace obrábění nedokončí správně, odpovídající pracovní díl se odstraní z výrobního procesu jako nevyhovující.

Druhý robot Epson Spider

Druhý robot Epson Spider poté klíč očistí, změří a umístí na paletu. Pro tyto účely je vybaven jediným uchopovacím ramenem. Vysoce přesná analogová měřicí stanice dodržuje přísné normy kvality automobilového průmyslu.

Nakonec druhý robot Epson Spider uloží dokončené klíče po sadách do zásobníků. Během této operace je robot schopen naplnit čtyři relativně velké palety o rozměru 300 x 400 mm, aniž by bylo nutné vyměnit zásobník. Prodlevy kvůli zásahům lze tedy významně snížit. Naplněné palety se následně přesunou mimo jednotku a jsou dále automaticky zpracovávány.