MagicBox je interaktivní koberec pro školky a rehabilitační centra

Český vynález: podlahová projekce pro nejmenší

MagicBox je interaktivní vzdělávací zařízení pro školky, školy, rehabilitační centra, které od roku 2013 pomáhá malým dětem s učením i motorikou. Od svého vzniku prošel MagicBox velkým vývojem, jehož poslední etapa zahrnovala integraci projektoru Epson EB-585Wi. Ten pomohl vyřešit problém projekce za denního světla, zlepšil ostrost snímků

Magicbox s projektorem Epson pomáhá ve výuce dětí

MagicBox byl poprvé uveden na trh v roce 2013 jako interaktivní zařízení pro malé děti v mateřské školce. Cílem bylo přinést předškolnímu vzdělávání řešení 21. století, které by dětem umožnilo hrát si a učit se v jejich přirozeném prostředí. Děti při tom využívají výukové programy, které jim pomáhají získat základní znalosti, jako jsou názvy barev, zvířat a věcí kolem nich, a naučí se i pokročilejším dovednostem, jako je počítání a psaní číslic a písmen. V České republice i v zahraničí je nyní již více než 400 kusů MagicBoxu, které pomáhají dětem ve výuce. Od svého uvedení na trh prošel MagicBox velkým vývojem, a to díky spolupráci s učiteli, psychology a také samotnými dětmi. „K velkému vylepšení došlo ve chvíli, kdy byl do přístroje zaveden projektor Epson. Ten pomohl zlepšit některé z klíčových vlastností produktu, které jsou rovněž důležitými faktory pro spokojenost zákazníka. Patří mezi ně citlivost na světlo, ostrý obraz s příjemnými barvami a samozřejmě také radost dětí využívajících MagicBox,“ říká Ilona Babková, ředitelka marketingu a obchodu.

MagicBox motivuje postižené děti k pohybu a učí je koordinaci

MagicBox nachází své využití také v centrech pro fyzicky či mentálně postižené děti a děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Mezi funkce MagicBoxu, které si centra oblíbila, patří zejména předinstalované hry a software na kreslení s výběrem barev a tvarů, který je součástí projektoru Epson. Terapeuti na zařízení oceňují i to, že děti přirozeně motivuje k pohybu a učí je koordinaci. Potvrzují to i výsledky nedávných studií. Učení formou her vede k viditelnému zlepšení v oblasti vzdělávání dětí s poruchami chování, dětí ze středisek výchovné péče a dětí s lehkými psychickými poruchami. Tato metoda je totiž motivuje k většímu soustředění a spolupráci s ostatními žáky. „Projektor Epson je pro nás ve firmě synonymem pro vysoce kvalitní a profesionální produkt. Naše klienty zase těší to, že MagicBox přináší radost dětem, protože si s ním mohou hrát bez ohledu na počasí. Pro paní učitelku totiž není jednoduché dětem vysvětlit, že „magickou skřínku“ nemůže zapnout, protože svíti sluníčko,“ doplňuje Jaroslav Veselý, jednatel společnosti.