První instalace EB-595Wi na základní škole v České republice

První projektor ovládaný pouhým dotykem prstu má ZŠ Lupáčova

První instalace EB-595Wi na základní škole v České republice

Ředitel základní školy v Lupáčově ulici na Žižkově Ing. Milan Hausner je průkopníkem a zastáncem informačních technologií na školách. Letos se rozhodl vybavit poslední dvě učebny novou projekční technikou. Hlavní podmínkou bylo najít zařízení nezávislé na tvůrcích výukového obsahu, které zároveň bude podporovat mobilní zařízení žáků.

Požadavky nejlépe splnil Epson EB-595Wi

Interaktivní dotykový projektor Epson EB-595Wi se ukázal jako nejlepší řešení pro doplnění interaktivních tabulí, které už škola měla. „Rozhodujícím posunem pro nás nebyla technologie sama, ale především nové formy prezentace vzdělávacího obsahu. Rozhodli jsme se ve větší míře využít elektronické učebnice a mobilní zařízení žáků a proto jsme potřebovali spolehlivou výkonnou projekční techniku nezávislou na tom, v jakém programu byl výukový obsah vytvořen. A to jsme nalezli v projektoru od Epsonu,“ říká Ing. Milan Hausner, ředitel ZŠ Lupáčova. Projektor škole umožnil bezproblémové přehrávání elektronických učebnic od nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., které v rámci výuky chtěli používat. Kromě této evidentní výhody přinesl škole výběr projektoru Epson i řadu dalších předností.

Projektor Epson EB-595Wi vtáhnul žáky do výuky

Interaktivní vlastnosti projektoru a jeho uživatelsky přívětivé ovládání umožnilo velmi dobře ovládat nejen vlastní výukové objekty učitelů, ale i celou řadu simulací, animací či videí prostřednictvím online připojení. Žáci se mohou do výuky zapojit i vlastními zařízeními a sdílet se svými spolužáky vlastní obsah. Projektor navíc díky technologii 3LCD pracuje při relativně nízké teplotě, je velmi tichý a nemá prakticky žádné pohyblivé součásti, které by v budoucnu třeba bylo nutné opravovat, či vyměňovat. Navíc je o 25 % energeticky úspornější[1] než projektory s DLP®  technologií. „Jako řádný hospodář musím dbát i o to, kolik nás bude stát provoz. Nechci dělat z učitelů správce hardwaru, a proto musí nové technologie odolat například i tomu, že učitel zapomene projektor po výuce vypnout. Úspory, které nám zařízení přinese, byly určitě dalším z faktorů, které nám pomohli vybrat právě výrobce Epson,“ doplnil Ing. Milan Hausner.

Roman Vejražka, Business Account Manager pro projektory společnosti Epson Europe, k tomu uvedl: „Snažili jsme se škole nabídnout projektor, který by vyhovoval jejím potřebám. Tedy, aby se náklady spojené s jeho pořízením škole co nejdříve vrátily a výdaje spojené s jeho provozem byly minimální. Zároveň jsme hledali zařízení, které nabízí nejmodernější dostupné technologie. Projektor EB-595Wi nabízí také možnost bezdrátového připojení, které společně s aplikací iProjection usnadňuje sdílení obsahu z celé řady chytrých zařízení[2].“

ZŠ Lupáčova

ZŠ Lupáčova je vzdělávacím zařízením MČ Praha 3.  Dlouhodobě se zaměřuje na výuku cizích jazyků, s níž žáci začínají v 1. ročníku. Všichni si mohou volit i zájmové aktivity realizované v cizím jazyku, včetně možnosti využití komunikace s rodilým mluvčím. Podmínky pro rozvoj nadaných žáků jsou vytvářeny systematicky. V posledních letech se škola také významně zaměřuje na rozvoj digitální gramotnosti žáků. Škola je členem ASP UNESCO a sítě ASIA Europe Classroom Network a realizuje celou řadu projektů jak v oblasti digitální gramotnosti (např. Vzděláváme pro budoucnost společnosti Microsoft), tak i v rámci evropských projektů (Comenius). Pro rok 2014 je nositelem ceny Label 2014 za sofistikovaný vzdělávací program kombinující jazykovou výuku a sociální inkluzi.

[1] Zdroj informací: ProjectorCentral.com, leden 2012. Průměr na základě 1 122 dodávaných modelů, u kterých výrobci uvedli výkon v lumenech a informace o celkové spotřebě elektrické energie pro veškerá rozlišení a úrovně světelného výkonu [2] Aplikace iProjection k dispozici pro zařízení se systémy Android a iOS