Kontrola kvality klíčů pro cylindrické vložky

Roboti ProSix jsou klíčem ke spolehlivé přesnosti

Společnost Huf Tools výborně rozumí průmyslové automatizaci s využitím robotů. V továrně navržené touto společností se měří, testuje a podle výsledků měření třídí šest různých typů klíčů značky Carl Eduard Schulte.

Přesnost je nezbytná

Specifikace, které musí systém splňovat, jsou velmi náročné: téměř 100% výrobní dostupnost s chybovostí maximálně 20 ks/milion, vysoká flexibilita zajištěná prostřednictvím postupů optického rozpoznávání a krátký čas cyklů beze ztráty přesnosti. Ideální úkol pro řadu šestiosých robotů ProSix s volným pohybem a maximální spolehlivostí.

Zjednodušení složitého procesu

V pracovních buňkách manipulují šestiosí roboti Epson PS3L s klíči a kontrolují jejich kvalitu společně s plně integrovaným systémem zpracování obrazu společnosti Epson.

Obrobené klíče se ručně vkládají do stroje v rámci tyčových zásobníků. Rotační stolek přesunuje zásobníky naplněné až 1 200 klíči do polohy k odebírání.

Šestiosý robot Epson uchopí klíč z příjmové jednotky a přesune ho do otvoru v testovacím boxu. Zde integrovaný program Epson Smart Vision pro zpracování obrazu pořídí snímek a zachytí přesná data o poloze klíče v úchopu. Na základě srovnání skutečné a cílové polohy se vypočte korekční hodnota, která se předá do řídicí jednotky robota přes rozhraní Ethernet.

Tato korekční hodnota je jednotkou RC170 převedena na souřadnice robota a dále předána manipulátoru. Jakmile se klíč nachází přesně v poloze pro měření, systém Epson Smart Vision změří zuby klíče. Rozestup mezi drážkami a hřebeny a referenční hranou určuje typ klíče. K měření podélného profilu slouží laserový snímač, který snímá obě jeho strany. Rotace v souřadnicovém systému nástroje zajišťuje dokonalé otočení kolem podélné osy klíče.

Další krok

V dalším kroku se porovná měření s daty v online databázi C.E.S. Bezvadné klíče jsou uloženy do stohovacího zásobníku v rotační přenosové jednotce, vadné klíče jsou ukládány do samostatné úložné jednotky.