Společnost Zorn zkrátila dobu cyklu na 30 sekund

Roboti SCARA zrychlují výrobu

Společnost Zorn nabízí dokonale přesné a výkonné systémy osvětlení. Tato německá společnost vyrábí miniaturní žárovky speciálně navržené pro zdravotnictví už 50 let.

Dokonalé do nejmenšího detailu

Vysoce přesné žárovky tohoto typu vyžadují maximální kvalitu a spolehlivost – do nejmenšího detailu. Aby bylo možné splnit požadavky na výrobu těchto výjimečných produktů, bylo nutné vyvinout a speciálně vyrobit složité poloautomatické i plně automatické systémy.

Kromě maximální přesnosti byla od robotů vyžadována co nejvyšší rychlost, aby se docílilo požadované produktivity linky.

Složitý a mimořádný proces

Na dvou manuálních pracovištích jsou žárovky vloženy do speciálně připravených rámů, tzv. objímek. V dalším kroku jsou do otevřených žárovek shora vkládána wolframová vlákna. Tato vlákna mají tloušťku pouhých 0,1 mm a jejich součástí jsou také vodiče pro přívod napětí. Tyto vodiče jsou mechanicky uchyceny skleněnou kuličkou.

Každý rám obsahuje 22 pozic s jednotlivými baňkami. Naplněný rám je přesunut do stanice robota. Laserový snímač zkontroluje, zda je žárovka v každé pozici. Po této kontrole je předem sestavená součást vložena do válce rotačního stolku.

Rotační stolek přesune součást ke svařovacímu stroji. Zde se žárovka spojí se samostatně podávanou skleněnou trubičkou k odsávání vzduchu. Robot Epson SCARA vyjme skleněné žárovky ze svařovacího stroje pomocí rotačního úchopu.
Vyrobený kus se poté přesune do další stanice ke kontrole kvality. Žárovka je prohlédnuta dvěma k sobě kolmými kamerami, které zkontrolují, zda je skleněná baňka správně svařená a zda je wolframové vlákno dokonale usazené.

V případě nepřesného pohybu žárovky v místě kamerové kontroly mohou být výsledky zkoušky mírně zkreslené. Odchylka polohy tak může vést k velkému počtu odmítnutých výrobků a tím pádem k nižší efektivitě systému. Integrované systémy zpracování obrazu společnosti Epson však zajišťují přesné výsledky a minimální počet odmítnutých kusů.

V závislosti na výsledcích poslední kontroly kvality robot umístí žárovky do požadovaných pozic, odkud se přesunou k dalšímu pracovnímu kroku.