Roboti SCARA vyrábějí a testují tlakové snímače pro automobilové sedačky

Roboti značky Epson nabízejí krátké časy cyklů a vynikající přesnost

Společnost Tech3d Control plánuje, vyvíjí a vyrábí speciální řešení v oblasti strojírenského automatického měření pro širokou řadu průmyslových zákazníků. Každý projekt představuje individuální řešení konkrétního problému zákazníka. Jedním z těchto úkolů je také výroba tlakových snímačů pro automobilové sedačky.

Výrobní linka těchto snímačů kombinuje sestavení, kontrolu kvality a paletování. Za 24 hodin musí bezchybně dodat více než 10 000 kusů. Během celého procesu jsou zásadní rychlost a přesnost.

V rámci výrobní linky vykonávají dva roboti E2S451S SCARA úkony související se sestavováním. Jsou řízeni dvěma řídicími jednotkami RC170 s připojením Profibus.

Jednotlivé díly k sestavení jsou dodávány na různých paletách. První robot uchopí dvě pouzdra za sebou a umístí je na zvedací prvky. Pouzdra jsou dopravníkem pracovních dílů přesunuta ke spojovacímu procesu.

V dalším kroku zvedne robot z palety ohýbací prvek a umístí ho do první jednotky rotačního cyklu. Smart Camera detekuje opracovanou plochu na ohýbacím prvku. Přesná orientace držáku magnetu je zajištěna čtvrtou osou robota Epson SCARA.
Druhý robot Epson SCARA uchopí držák magnetu (Hallova sonda) a vloží ho do ohýbacího prvku. V tomto ohledu je vysoká přesnost pohybu beze ztráty rychlosti cyklu neocenitelná. Hallova sonda je poté laserem přivařena k ohýbacímu prvku.

Jednotka tvořená ohýbacím prvkem a držákem magnetu je před uložením do pouzdra namazána v mazací stanici. Tato část je poslední fází procesu spojování. Poté následují různé kontroly kvality, jako jsou vibrační a náporové zkoušky. Po úspěšném testování je na snímač vytištěn kód DataMatrix, vytištěné informace jsou zkontrolovány a snímač je uložen na paletu.