Unikátní projekce pro šimpanze

Unikátní projekce pro šimpanze v Zoo Hodonín má zajistit nové přírůstky

Unikátní projekce pro šimpanze

Instalace projektorů v hodonínské zoo by měla pomoci vrátit šimpanzům
původní návyky, které ztratili během života v zajetí. Zoo Hodonín doufá,
že tento projekt přinese do výběhu šimpanzů nový život.

Bude Sherley konečně tátou? Tuto otázku si pokládají návštěvníci hodonínské zoologické zahrady, kteří zavítají k pavilonu opic. Šimpanz Sherley zde totiž žije se dvěma nápadnicemi z liberecké zoologické zahrady, kterých se dočkal v roce 2009 jako tehdy devítiletý samec. Avšak zvířat chovaná v zajetí ztrácejí postupem času své původní návyky, což v tomto případě znamená nezájem Sherleyho o ostatní členy smečky. Hodonínská zoologická zahrada se proto v rámci unikátního projektu snaží navrátit tyto opice k jejich přirozenému chování. Za pomoci partnerů instalovala do výběhu šimpanzů učenlivých videoprojekci s autentickými záběry opic z volné přírody. Videa, která jim ošetřovatelé promítají každý den zhruba čtyři hodiny, jim mají pomoci osvojit si zvyky, na které po dobu života v zajetí už zapomněli.

„Inspirovali jsme se studií, ve které vědci sledovali reakce goril na promítané fotografie ostatních jedinců. V některých případech došlo k lásce na první pohled. Projekt Zoo Hodonín spočívá v promítání filmových záběrů našim šimpanzům. Očekáváme, že se budou snažit jejich chování napodobovat a vymezí si své role v rámci smečky,“ uvádí ředitel Zoo Hodonín Martin Krug, autor této myšlenky, která nemá v Evropě obdoby. „Výsledky toho, jak budou šimpanzi na projekci reagovat, využijeme k výzkumným účelům ve spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislavě. Jsem velmi rád, že se nám podařilo nalézt vhodné partnery projektu, jako je Epson a společnost Bajt Servis, a věřím, že se s jejich pomocí snad brzy dočkáme šimpanzích mláďat,“ dodává Martin Krug.

Genetická rezerva v Zoo Hodonín

Bohužel počet šimpanzů učenlivých se rapidně každým rokem snižuje. Tito šimpanzi žijí v deštných lesích jižně od řeky Kongo v západním cípu Afriky zcela osamoceni od dalších poddruhů. S úbytkem jejich přirozeného teritoria se zmenšuje i jejich populace. Jejich počet se odhaduje na pouhých 10000 kusů. V případě, že by tato populace byla zasažena jakoukoli epidemií, hrozí její vyhynutí v řádu několika týdnů. Zoologické zahrady po celém světě se tak snaží najít cestu, jakou by bylo možné uchovat tento poddruh pro další generace. Dostatečný počet potomků šimpanzů učenlivých s čistými geny by pomohl vytvořit genetickou rezervu šimpanzů, které by bylo možné v případě podobné katastrofy vrátit do volné přírody.

Hodonínská zoologická zahrada je pouze jedna ze dvou v České republice, které mohou reprodukovat čistou linii šimpanzů učenlivých hornoguinejských. Sherley je zástupcem tohoto poddruhu, a byl by tudíž i ideálním otcem, jenže na otcovské povinnosti se navzdory svému věku necítí. „Sherley se spíš než o samice zajímá o to jak otevřít láhev nebo jak vydloubnout pochoutku z umělého termitiště,“ uvádí ředitel hodonínské zoo. Podle něj by Sherleymu pomohla inspirace od ostatních samců, což je v podmínkách zoologických zahrad prakticky nemožné. Život ve smečce tak hodonínským šimpanzům nahrazují alespoň částečně technologie od společnosti Epson.

„Je to vůbec poprvé, co jsem se za dobu své praxe mohl setkat s projektem, kde se naše technika významně podílí na záchraně živočišného druhu. Instalace projektorů do výběhu šimpanzů je revoluční nejen pro studium chování živočichů, ale také z pohledu využitelnosti našich produktů,“ uvedl Pavel Dvořáček, Business Account Manager společnosti Epson.

„Při výběru vhodného modelu projektoru byla hlavním kritériem zejména vysoká kvalita obrazu. Šimpanzi mají nabýt dojmu, že promítaný obraz je skutečný. Prožitek z videoprojekce jsme ale zároveň chtěli dopřát i návštěvníkům, kteří zavítají do pavilonu opic, a proto jediným řešením byla zpětná projekce,“ komentuje požadavky na řešení videoprojekce Aleš Zezula, majitel společnosti BajtServis, která zařízení v hodonínské zoologické zahradě instalovala. „Z nepřeberného množství značek a modelů nejlépe vyhověly požadavkům projektory značky EPSON díky technologii 3LCD. Ta zaručuje projekci čistého obrazu v živých, přirozených barvách. Vybraný model EPSON EB-1955 má navíc dostatečný výkon pro provoz dokonce i za denního světla,“ dodal Aleš Zezula.

www.bajtservis.cz

Sherleyho cesta z pralesa přes cirkus až do Zoo Hodonín

Jako mládě byl Sherley miláčkem cirkusu, kde pochytil například říkanku Vařila myšička kašičku…, ale na to, jak by se měl chovat opičí samec, už zapomněl. Ve spolupráci s člověkem je schopný názorně ukazovat dokonce i hru oči, uši, nos. Když bylo samci devět let, novým útočištěm se mu stala Zoo Hodonín. Jeho příjezd si ošetřovatelé dobře pamatují, opičák kráčel v tričku a kalhotách a za ruku držel svůj doprovod. Dnes už ale dospěl a svou silou by mohl být svému okolí nebezpečný. Kdysi dávno žil Sherley ve volné přírodě, kde ho odchytili lovci a za tučnou odměnu prodali. Sherleyho smutný osud snad nalezne dobrý konec. Díky jeho genům by se mohlo podařit odchovat potomky, kteří by se mohli v budoucnu vrátit do volné přírody a tím zachovat výjimečný živočišný druh, jakým šimpanz učenlivý bezpochyby je.

www.zoo-hodonin.cz