SureLab Pro Paper Luster 285 6" 2rolls

SureLab Pro Paper Luster 285 6" 2rolls

SKU: C13S045444

SureLab Pro Paper Luster 285 6" 2rolls

1 Poznámky k ukládání papíru a manipulaci s ním: Ať skladujete neotevřený či otevřený balík papíru, uložte ho do prostředí s doporučenými parametry a nevystavujte ho přímému slunečnímu záření. Doporučujeme skladovat papír ve volitelném zásobníku papíru. Pokud zásobník papíru nepoužíváte, vraťte papír do původního balení a poté ho umístěte do samostatné krabice. Abyste zabránili rozmotání role papíru, doporučujeme používat dodaný pásek, který papír udrží na místě. Po otevření odeberte ze základní jednotky všechen nevyužitý papír, smotejte ho a poté uskladněte. Jestliže papír ponecháte vložený v tiskárně po delší dobu, jeho kvalita se může zhoršit. Chcete-li mít jistotu, že kvalita médií z jedné role bude stále stejná, umožněte médiím 24hodinovou aklimatizaci na podmínky vašeho prostředí. Prach v tiskovém systému může z hlediska dlouhodobého provozu způsobit závady tiskárny. Množství prachu, které se do systému dostává skrze média, můžete snížit tak, že boky role oprášíte jemnou látkou, než jí vložíte do zařízení. Stabilitu konečných výtisků mohou negativně ovlivnit následující faktory: Změkčovací prostředky v látce rukávů apod. mohou způsobit zežloutnutí optických zjasňovačů Výtisky by neměly být skladovány vedle nábytku, z něhož se vylučují chemikálie, jako je formaldehyd Výtisky by neměly být skladovány v blízkosti kopírovacích zařízení kvůli ozónovým emisím Proudění vzduchu ve složkách může mít negativní vliv; tento problém vyřeší krycí list.