BEZKONKURENČNÍ VÝKON A KAPACITA

Spočítejte si, kolik vám může
řada tiskáren Epson WorkForce Pro ušetřit

1. Vyberte produkty

Vyberte konkurenční produkt z níže uvedeného rolovacího seznamu a my vám doporučíme nákladově nejefektivnější model Epson WorkForce Pro, který nejlépe vyhoví vašim potřebám.

Produkty můžete měnit a na stránce s výsledky porovnávat jejich technické specifikace a celkové náklady na vlastnictví.

Konkurenční produkt:

2. Kolik stránek měsíčně vytisknete?

 • 100
 • 350
 • 600
 • 850
 • 1100
 • 1350
 • 1600

3. Jaké procento z celkového počtu vytištěných stránek představuje barevný tisk?

 • 10%
 • 20%
 • 30%
 • 40%
 • 50%
 • 60%
 • 70%
 • 80%
 • 90%
 • 100%

4. Průměrně jak dlouho tiskárnu používáte?

 • 1 roky
 • 2 roky
 • 3 roky
 • 4 roky
 • 5 roky

5. Zobrazit výsledky

NEŽ PŘISTOUPÍTE K DALŠÍMU KROKU, PŘEČTĚTE SI NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Smluvní podmínky k aplikaci Epson - kalkulátor celkových nákladů na vlastnictví („kalkulátor“)

 • Kalkulátor zjišťuje celkové náklady na vlastnictví, jejich složkami jsou nákupní cena hardware a průběžné náklady na inkoust a tonery. Vezměte prosím na vědomí, že další variabilní náklady mohou tyto celkové náklady ovlivnit. Variabilní náklady zahrnují (ale nejsou jimi omezeny) servisní služby, spotřebu energie a náhradní díly.
 • Kalkulátor je určen pouze k porovnání tiskáren řady Epson WorkForce Pro 4000 / 4500 a není určen jako obecný nástroj k porovnání dalších tiskáren Epson.
 • Řada WorkForce Pro je určena pro firemní trh a proto využití těchto tiskáren a číselné hodnoty odpovídají běžnému kancelářskému využití. Kalkulátor není určen k použití maloobchodními zákazníky k domácím účelům.
 • Kalkulátor neslouží jako náhrada informací, které vám mohly být či byly poskytnuty vaším prodejcem nebo informací, které jsou součástí podrobných technických specifikací dodávaných s produktem.
 • Kalkulátor je určen pouze k orientačnímu výpočtu. Přestože společnost Epson vynaložila patřičné úsilí k zajištění přesnosti údajů na této webové stránce v době jejího zveřejnění, nemůže zaručit přesnost nebo aktuálnost konkrétních dat. Potenciální zákazníci by si měli ověřit přesnost důležitých údajů, které se podstatně dotýkají jejich podnikatelské činnosti a nespoléhat sena výsledky, které zde získali.
 • Ochranné obchodní známky nebo loga konkurenčních společností na této stránce jsou využívány výhradně za účelem poctivého porovnání produktů. Jakákoli vyobrazení konkurenčních produktů jsou zde použita pouze k ilustračním účelům a nejsou určena k přesnému znázornění aktuálních modelů.
 • Ceny hardware a spotřebních materiálů značky Epson odpovídají aktuálním doporučeným maloobchodním cenám produktů a nezahrnují žádné speciální slevy, akční nabídky nebo množstevní slevy, které mohou být k dispozici. DPH a poplatky za přepravu nejsou v cenových kalkulacích zahrnuty.
 • Průměrné prodejní ceny konkurenčních laserových tiskáren a spotřebních materiálů nám poskytla společnost GAP Intelligence (jeden z nejvýznamnějších nezávislých poskytovatelů informací z oboru IT a konkurenčních analýz v rámci sektoru IT hardware). Uvedené údaje zahrnují informace shromážděné ve Velké Británii, Francii a Německu. DPH a poplatky za přepravu nejsou v cenových kalkulacích zahrnuty. Veškeré údaje o cenách odpovídají aktuálním údajům v době zveřejnění, tj. říjen 2014. Ceny podléhají změnám v závislosti na podmínkách trhu.
 • Náklady na tisk jsou kalkulovány na základě použití standardních nastavení tiskáren WorkForce i laserových tiskáren. Ta jsou konzistentní s nastaveními v souladu s certifikací ISO.
 • Veškeré náklady jsou kalkulovány na základě nejvyšší výtěžnosti originálního spotřebního materiálu výrobců hardware.
 • Průměrné náklady na vytištěnou barevnou stránku jsou vypočteny z nákladů na spotřební materiál, které jsou vyděleny výtěžností dle normy ISO oficiálně zveřejněnou prostřednictvím veřejně dostupných médií.
 • Průměrné náklady na tisk jedné černobílé stránky jsou vypočteny z nákladů na černý spotřební materiál, které jsou vyděleny přibližnou výtěžností dle normy ISO oficiálně zveřejněnou prostřednictvím veřejně dostupných médií.
 • Za účelem poctivého srovnání a přesnosti údajů jsou použity nejvyšší údaje o výtěžnosti spotřebních materiálů, které jsou v době zveřejnění dostupné a které byly stanoveny v souladu se standardy ISO. Tyto údaje jsou veřejně dostupné.
 • Všechny technické údaje a údaje o výkonnosti zařízení konkurenčních výrobců byly porovnány s veřejně dostupnými zdroji informací, které zahrnují, ale nejsou jimi omezeny, vlastní propagační materiály a webové stránky výrobců.
 • Uvedené úspory nákladů představují celkové úspory nákladů pro konkrétní objem tisku specifikovaný v kalkulátoru zákazníkem a jsou kalkulovány následujícím způsobem:
  [Průměrné náklady na tisk jedné barevné stránky (CPP) x objem barevného tisku] plus [průměrné náklady na tisk jedné černobílé stránky (CPP) x objem černobílého tisku] plus náklady na pořízení hardware.
 • Kopii našich obecných podmínek použití těchto webových stránek a platné zásady jejich používání naleznete zde: http://www.epson.cz/Terms-of-use
 • Kurs britské libry k Euru je stanoven v souladu s kurzem vyhlášeným institucí Bank of England a je aktualizován měsíčně, vždy k 1. dni v měsíci.