Smluvní podmínky ke kalkulátoru ITS

Mezi srovnávané modely v kalkulátoru celkových nákladů na vlastnictví patří dvacet nejlepších konkurenčních černobílých laserových tiskáren a multifunkčních zařízení formátu A4, dvacet nejlepších konkurenčních barevných laserových tiskáren a multifunkčních zařízení formátu A4 a dvacet nejlepších konkurenčních inkoustových tiskáren a multifunkčních zařízení formátu A4 podle přehledu IDC EMEA Hardcopy Tracker (údaje za 4. čtvrtletí 2016). Průměrná prodejní cena tiskáren a spotřebního materiálu v USD ($) byla získána z přehledu IDC EMEA Hardcopy Peripherals Tracker (údaje za 4. čtvrtletí 2016) a IDC EMEA Consumables Tracker (data z druhého pololetí roku 2016). Průměrné náklady na stránku jsou vypočteny z průměrné prodejní ceny spotřebního materiálu, která je vydělena výtěžností uvedenou výrobcem oficiálně zveřejněnou prostřednictvím veřejně dostupných médií.

„Průměr trhu“ je celková průměrná hodnota odvozená z dvaceti srovnávaných modelů uvedených v kalkulátoru TCO. Všechny technické údaje a údaje o výkonnosti zařízení jiných výrobců byly porovnány s veřejně dostupnými zdroji informací, které zahrnují kromě jiného vlastní propagační materiály a webové stránky výrobců.

Než budete pokračovat, přečtěte si následující smluvní podmínky

Smluvní podmínky ke kalkulátoru úspor inkoustového tankového systému Epson („kalkulátor ITS“)

 • Kalkulátor ITS zjišťuje celkové náklady na vlastnictví, jejichž složkami jsou počáteční cena hardwaru a průměrné náklady na inkoust a tonery během proměnlivého období. Vezměte prosím na vědomí, že i další variabilní náklady mohou ovlivnit tyto celkové náklady na vlastnictví. Variabilní náklady zahrnují (kromě jiného) další spotřební materiál, servisní služby, spotřebu energie a náhradní díly.
 • Kalkulátor ITS je určen pouze k porovnání určených tiskáren s inkoustovým tankovým systémem Epson a není určen jako obecný nástroj k porovnání dalších tiskáren Epson.
 • Řada tiskáren s inkoustovým tankovým systémem Epson je určena pro firemní trh a pro domácí uživatele s vyšším objemem tisku, proto využití těchto tiskáren a číselné hodnoty v kalkulátoru ITS odpovídají předpokládanému využití.
 • Kalkulátor ITS neslouží jako náhrada informací, které vám mohly být či byly poskytnuty vaším prodejcem, nebo informací, které jsou součástí podrobných technických specifikací dodávaných s produktem.
 • Kalkulátor ITS je určen pouze k orientačnímu výpočtu. Přestože společnost Epson vynaložila patřičné úsilí k zajištění přesnosti údajů na této webové stránce, nemůže zaručit přesnost nebo aktuálnost konkrétních dat. Potenciální zákazníci by si měli ověřit přesnost důležitých údajů, které se podstatně dotýkají jejich podnikatelské činnosti, a neměli by spoléhat na hodnoty, které jsou zde uvedeny.
 • Ochranné obchodní známky nebo loga konkurenčních společností na této stránce jsou využívány výhradně za účelem poctivého porovnání produktů. Jakákoli zobrazení konkurenčních produktů jsou zde použita pouze pro ilustrační účely a nejsou určena k přesnému znázornění aktuálních modelů.
 • Všechny technické údaje a údaje o výkonnosti zařízení jiných výrobců byly porovnány s veřejně dostupnými zdroji informací, které zahrnují kromě jiného vlastní propagační materiály a webové stránky výrobců.
 • DPH a poplatky za přepravu nejsou v cenových kalkulacích zahrnuty. Ceny se mohou měnit podle podmínek na trhu.
 • Konkurenční modely zahrnuté v kalkulátoru ITS patří mezi dvacet nejlépe prodávaných modelů podle přehledu IDC EMEA Hardcopy Peripherals Tracker (údaje za 4. čtvrtletí 2016). Kritéria pro výběr byla:
  • Černobíle: Rozsah rychlostí A4 = multifunkční černobílé laserové zařízení 1–20 str./min, jednoúčelová černobílá laserová tiskárna 1–20 str./min.
  • Barevně: Rozsah rychlostí A4 = multifunkční barevné laserové zařízení 1–10 str./min, jednoúčelová barevná laserová tiskárna 1–10 str./min.
  • Inkoustový tisk: Technologie A4 = inkoust
 • Průměrná prodejní cena tiskáren a spotřebního materiálu v USD ($) byla získána z přehledu IDC EMEA Hardcopy Peripherals Tracker (údaje za 4. čtvrtletí 2016) a IDC EMEA Consumables Tracker (data z druhého pololetí roku 2016). Průměrná prodejní cena byla vypočítána jako podíl tržeb počtu prodaných jednotek.
 • Oblasti zařazené do srovnání pro účely výše uvedeného IDC Trackers jsou střední a východní Evropa, Blízký východ a Afrika.
 • „Průměr trhu“ je celková průměrná hodnota odvozená z dvaceti srovnávaných konkurenčních modelů uvedených v kalkulátoru ITS.
 • Náklady na tisk jsou vypočteny na základě použití výchozího nastavení jak pro tiskárny s inkoustovým tankovým systémem Epson, tak konkurenčních tiskáren. To je konzistentní s nastaveními v souladu s certifikací ISO.
 • Všechny výdrže a ceny spotřebních materiálů zahrnuté ve výpočtu kalkulátoru ITS jsou založeny na inkoustech nebo tonerech originálních výrobců.
 • Za účelem poctivého srovnání a přesnosti údajů jsou použity nejvyšší údaje o výdrži spotřebních materiálů, které jsou v době zveřejnění dostupné a které byly stanoveny v souladu se standardy ISO. Srovnání vyřazuje kombinovaná balení, multibalení a černé fotografické zásobníky používané v inkoustových tiskárnách. Tyto údaje jsou veřejně dostupné.
 • Výdrže dodávaného toneru a inkoustu společnosti Epson a konkurence jsou převzaty z publikovaných specifikací výrobců. Pokud výrobce nezveřejňuje výtěžnost dodávaného inkoustu, pak se předpokládá stejná výtěžnost, jako u originálního OEM vyměnitelného zásobníku se standardní kapacitou.
 • Průměrné náklady na barevnou stránku jsou vypočteny z průměrné prodejní ceny spotřebního materiálu (CMYK), která je vydělena výrobcem uvedenou výdrží oficiálně zveřejněnou prostřednictvím veřejně dostupných médií.
 • Průměrné náklady na černobílou stránku jsou vypočteny z průměrné prodejní ceny spotřebního materiálu (černá), která je vydělena výdrží uvedenou výrobcem oficiálně zveřejněnou prostřednictvím veřejně dostupných médií.
 • Uvedené úspory nákladů představují celkové úspory nákladů pro konkrétní objem tisku specifikovaný v kalkulátoru ITS zákazníkem a jsou vypočítávány následujícím způsobem:
 • [Průměrné náklady na tisk jedné barevné stránky (CPP) × objem barevného tisku minus počet stran vytištěných z dodaného inkoustu/toneru] plus [průměrné náklady na tisk jedné černobílé stránky (CPP) × objem černobílého tisku] plus náklady na pořízení hardwaru.
 • Data použitá v našem kalkulátoru ITS naleznete v níže uvedených tabulkách.
 • Směnné kurzy se aktualizují měsíčně vždy 1. pracovní den v každém měsíci a jsou založeny na veřejně dostupných kurzech na adrese www.bloomberg.com/markets/currencies.
 • Kopie našich obecných podmínek použití těchto webových stránek a platné zásady jejich používání naleznete zde.

Černobílé tiskárny s inkoustovým tankovým systémem Epson

MODEL TISKÁRNY CENA TISKÁRNY (USD) VÝTĚŽNOST Z DODANÉHO SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU CENA ZA ČERNOBÍLOU STRÁNKU (USD)

Barevné tiskárny s inkoustovým tankovým systémem Epson

MODEL TISKÁRNY CENA TISKÁRNY (USD) POČET ČERNOBÍLÝCH STRAN Z DODANÉHO SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU CENA ZA ČERNOBÍLOU STRÁNKU (USD) POČET BAREVNÝCH STRAN Z DODANÉHO SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU CENA ZA BAREVNOU STRÁNKU PODLE VÝTĚŽNOSTI (USD)

Černobílé laserové tiskárny

MODEL TISKÁRNY CENA TISKÁRNY (USD) VÝTĚŽNOST Z DODANÉHO SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU CENA ZA ČERNOBÍLOU STRÁNKU (USD)

Barevné laserové tiskárny

MODEL TISKÁRNY CENA TISKÁRNY (USD) VÝTĚŽNOST Z DODANÉHO SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU CENA ZA ČERNOBÍLOU STRÁNKU (USD) POČET BAREVNÝCH STRAN Z DODANÉHO SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU CENA ZA BAREVNOU STRÁNKU PODLE VÝTĚŽNOSTI (USD)

Inkoustové tiskárny

MODEL TISKÁRNY CENA TISKÁRNY (USD) POČET ČERNOBÍLÝCH STRAN Z DODANÉHO SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU CENA ZA ČERNOBÍLOU STRÁNKU (USD) POČET BAREVNÝCH STRAN Z DODANÉHO SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU CENA ZA BAREVNOU STRÁNKU PODLE VÝTĚŽNOSTI (USD)