Kontaktujte nás

Jako osoba sdílející své osobní údaje se společností Epson máte určitá zákonná práva.

Patří k nim:

  • právo vyžádat si u společnosti Epson přístup k osobním údajům a jejich opravu nebo vymazání,
  • právo omezit zpracování údajů o vás,
  • právo na námitky vůči zpracování a na přenositelnost údajů,
  • právo podat stížnost u orgánu dohledu.

V tomto formuláři nám prosím poskytněte své osobní údaje, abychom mohli ověřit vaši totožnost. Za určitých okolností od vás můžeme požadovat další způsoby identifikace, například cestovní pas nebo řidičský průkaz.

JAK JSTE PŘIŠLI DO KONTAKTU SE SPOLEČNOSTÍ EPSON* (zaškrtněte vše, co platí)

KONTAKTNÍ ÚDAJE

VAŠE ZPRÁVA

IDENTIFIKACE:

NAHRÁNÍ SOUBORU: ?SOUBORY OBRÁZKŮ PNG NEBO JPEG. MAXIMÁLNÍ VELIKOST SOUBORU: 4 MB

Více informací o tom, jak společnost Epson nakládá s vašimi osobními údaji, naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Epson.