Play
80letá cesta

Společnost Epson vyrostla z velkoleposti přírody na březích jezera Suwa.

Naše podnikání se řídí naším propojením s tímto ekosystémem.
Technologie, které podporují vývoj inovativních nových produktů, musí přispívat k prosperujícímu prostředí.
Tuto filozofii zastávají jedinečné, efektivní, kompaktní a přesné technologie společnosti Epson. Je to součástí naší DNA.
Naše historie plná kreativity a výzev, která vzešla ze sestavování součástek na hodinky, vedla k vývoji technologií využívaných v řadě produktů, jež zaujímají světové prvenství.

Naše technologie zlepšují život po celém světě – od tiskáren a projektorů až po roboty a nositelné předměty.
V roce 2022 slavíme ve společnosti Epson 80. výročí. Slibujeme, že budeme i nadále sloužit společnosti a naší planetě a vytvářet udržitelnou budoucnost, která obohacuje životy lidí po celém světě.

Yasunori Ogawa

Prezident společnosti Seiko Epson Corporation

Zpráva

Společnost Seiko Epson Corporation slaví v roce 2022 své 80. výročí. Rádi bychom vyjádřili upřímnou vděčnost našim mnoha zákazníkům a zainteresovaným stranám za jejich podporu.

Společnost Epson má své sídlo poblíž jezera Suwa a vydala se na cestu jako výrobce dílů pro hodinky. Zakladatel společnosti se zavázal, že nikdy neznečistí jezero Suwa, a my jeho slib dodnes ctíme.

Ve společnosti Epson jsme vždy pracovali kreativně a kladli jsme si za cíl dodávat produkty a služby, které přesahují očekávání našich zákazníků po celém světě, a to díky efektivním, kompaktním a přesným technologiím, které vyvíjíme a vylepšujeme od založení společnosti v roce 1942.

V březnu 2021 jsme aktualizovali naši firemní vizi, Epson 25, která nyní nese název Epson 25 Renewed. Tato vize definuje náš ambiciózní cíl „dosahování udržitelnosti a obohacování komunit“. V minulosti jsme se snažili používat naše silné technologie k vytváření inovativních produktů. Do budoucna se také budeme snažit využívat naše technologie k řešení společenských problémů a zaměříme se zejména na překonávání globálních ekologických výzev.

Věřím, že cílem naší společnosti je přispívat veřejnosti a štěstí zaměstnanců. Také věřím, že tyto dva aspekty jsou neoddělitelné. Péče o naše zaměstnance a přispívání společnosti vytváří důvěru a vnitřní hrdost, která nás povede k dalšímu přispívání.

Budeme i nadále spolupracovat na řešení společenských problémů s mnoha zainteresovanými stranami, stejně jako na dosažení udržitelnosti a zlepšení kvality života po celém světě.

Kapitola 1

Suwa – kde to začalo. Lekce z přírody.

Každý má své rodné město.
My také.
Suwa v srdci Japonska.
N��š příběh začal ve starém skladu na sójovou pastu miso
z vize Hisaa Yamazakiho a s jeho devíti zaměstnanci.
Vyrůstali jsme zde obklopeni jezerem Suwa
a pohořím Yatsugatake.
Dodnes nás tato země inspiruje.

Suwa nás toho hodně naučila.
Způsob, jak žít v harmonii s přírodou,
který jsme předávali po generace.
Obyvatelé žili a prosperovali
v tomto drsném prostředí
a pozorovali praskliny
na ledovém povrchu jezera Suwa.
Zde zima proniká vším –
drsnost, kterou naši předkové pochopili.
Ale místo toho, aby odešli, žili v této zemi,
oslavovali Zemi, přírodu a jezero Suwa
a žili v harmonii s jezerem a horami.

Tento způsob života byl v té době přirozený a pro nás je přirozený i v současnosti.
Toto je duch našeho řemeslného umění a inspirace pro naši kvalitu.

Článek

Začátek: Pobřeží jezera Suwa, prefektura Nagano.
Produkty vyrobené v harmonii s přírodou

Před osmi desetiletími se společnost Epson vydala na cestu při sestavování součástek na hodinky.

Japonská prefektura Nagano se může pochlubit bujnou flórou, majestátními vrcholky japonských Alp a rozmanitou divokou přírodou. Daiwa Kogyo – předchůdce společnosti Epson – zde zahájila své podnikání 18. května 1942 na břehu největšího naganského jezera Suwa.

Obyvatelé této oblasti vždy respektovali přírodní prostředí jezera. Žili ve vesnicích a na horách s vděčností za bohatství, které jim tento kraj poskytoval. Jezero Suwa představuje drsnou a zároveň krásnou přírodu – a posvátnost životního prostředí. Prostředí, které dlouhodobě podporuje místní obyvatele. Před více než 2 000 lety, v Jomonově období, obyvatelé ve vodách jezera Suwa rybařili a těžili led, který převáželi přes jezero. Po mnoho let bylo jezero Suwa ústředním bodem každodenního přežití.

Chladné a drsné zimy bránily zemědělství, takže obyvatelé města Suwa se v obživě spoléhali na lov a dary hor – naučili se žít souladu s místní krajinou. V blízkém vztahu, který dosud existuje. Obyvatelé Suwy byli průkopníky, kteří respektovali životní prostředí.

V současnosti společnost Epson zaměstnává asi 77 000 lidí po celém světě a celosvětový prodej společnosti přesahuje jeden bilion jenů. Svoji cestu však započala ve starém, přestavěném skladišti na sójovou pastu miso, kde se montovaly součástky na hodinky.

Čistá voda a čerstvý vzduch vytvořily dokonalé prostředí pro výrobu přesných nástrojů.

Tento region však nikdy nebyl bohatý a zakladatel společnosti, Hisao Yamazaki, viděl potenciál v místě, kde kdysi vzkvétal průmysl se surovým hedvábím. Měl vizi nového průmyslového odvětví, které by obnovilo vitalitu oblasti a života místních obyvatel. Yamazaki se vrátil do Suwy, aby převzal rodinný podnik.

Společně se starostou ze Suwy a dalšími významnými vedoucími představiteli podniku se Yamazaki obrátil na Shoji Hattoriho, výkonného ředitele společnosti Daini Seikosha (nyní Seiko Instruments), s cílem vyvinout přesnější nástroje.

Skupina věřila, že když má Suwa klima podobné švýcarskému, s nízkou letní vlhkostí, jedná se o dokonalé prostředí pro přesný průmysl. Věřili, že Suwa může být Švýcarsko Východu a započali s montáží hodinek. Společnost měla pouze devět zaměstnanců.

Vize Hisaaa Yamazakiho je živá dodnes.

Yamazakiho vášeň pro zřízení japonského hodinářského průmyslu ho na konci 40. let 20. století vedla ke shromažďování dílů. Pokud nějaké součástky neměl, vyrobil si je. Do 21. ledna 1946 měl díly na sestavení čtyř hodinek, které byly dokončeny následující den po noční montáži.

Fungovaly pouze dvoje ze čtyř hodinek, ale stalo se to základem experimentálního ducha, který je ve společnosti Epson živý až do současnosti.

Yamazaki projevil silné odhodlání prohlášením: „Do toho naliji své srdce a duši. Musíme se všichni propojit a zajistit tak, že tady naše podnikání zakoření.“

Tento emocionální pozdrav je pro společnost Epson inspirací i dnes. Později Shoji Hattori, který se mezitím stal předsedou, popsal Yamazakiho jako muže vnitřní integrity a úsilí. Přístup Yamazakiho stále prostupuje firemní kulturou společnosti Epson.

Kapitola 2

Společnost Seiko Epson se při výrobě produktů snaží přispívat k ochraně životního prostředí.
Je to slib, který jsme přislíbili jezeru Suwa.

Vznikli jsme na pozemku obklopeném velkolepostí přírody a před námi leží krásné jezero. Dokonce i ti z nás, kteří znali pouze toto místo, snadno pochopili krásu životního prostředí. Zakladatel společnosti Hisao Yamazaki se zavázal, že jezero Suwa nikdy neznečistí, ale zachová jeho krásu. Impozantní příroda je ale také citlivá a zranitelná. Bez ohledu na to, jak mistrně dokážeme hodnoty vytvářet, se jejich význam snižuje, pokud přírodu ničíme.

Narodili jsme se v harmonii s naší komunitou a přírodou. Jezero Suwa se objevilo před miliony let díky tektonické činnosti. Suwa má svou minulost i přítomnost. Pan Yamazaki dal příslib jezeru Suwa výměnou za možnost vyrábět v této oblasti. V důsledku toho jeho vize přežila celé generace a vytvářela naše hodnoty. Bez přírody by naše podnikání nebylo možné.

Když se rozhlížíme kolem sebe, vidíme mohutné stromy sahající vysoko do oblohy. Pečlivě naslouchejte a uslyšíte, že život je všude kolem. Jezero Suwa je nádherné i dnes. Přírodní bohatství na správném místě a ve správný čas. Naše řemeslná dokonalost se dostala do každého kouta světa a my i nadále vytváříme a zároveň řešíme i ty nejobtížnější globální problémy.

Výroba je v souladu s přírodou.

Od doby našeho založení bylo naším posláním přispívat k ochraně životního prostředí a vyrábět v souladu s přírodou.

„Nikdy nesmíme jezero Suwa znečišťovat.“ Toto jsou slova našeho zakladatele Hisaa Yamazakiho. Abychom rozvíjeli naše podnikání na těchto březích a v přírodě, vytvořili jsme harmonický vztah s místní komunitou a pracovali jsme na ochraně životního prostředí – to bylo naše poslání od samotného začátku.

Čistíme naše odpadní vody, abychom ochránili jezero Suwa, a v 70. letech jsme definovali vlastní dobrovolné ekologické normy, které byly přísnější než zákonné a regulační limity, abychom znečištění zabránili.

Jako výrobce chápeme, že vytváření a dodávání nových produktů na trh má často negativní vliv na životní prostředí. Vyvážení ochrany životního prostředí s výrobním provozem bylo ve společnosti Seiko Epson vždy klíčem k podnikání. Je to kultura předávaná z generace na generaci, která zůstala nedotčená, jak se naše globální podnikání rozvíjelo a rozšiřovalo.

Technologie a informace mají malou hodnotu bez lidskosti a kreativity.

V 80. letech 20. století se společnost Seiko Epson stala první na světě, která se zavázala, že nebude při výrobě používat chlorofluorované uhlovodíky (CFC). Tsuneya Nakamura, bývalý generální ředitel, řekl: „Nemůžeme použít něco, o čem víme, že poškozuje životní prostředí. Technologie a informace nemají žádnou hodnotu, ale stávají se užitečnými a cennými pouze díky lidskosti a kreativitě v rukou lidí, kteří je používají.“ V roce 1992 společnost dosáhla úplného odstranění specifikovaných chlorofluorovaných uhlovodíků (CFC) v Japonsku a následující rok jsme toho dosáhli po celém světě.

Nakamura řekl: „V nepřítomnosti efektivní alternativy naše aktivity bez chlorofluorovaných uhlovodíků (CFC) pokračovaly bez jasných vyhlídek na úspěch a zpochybňovaly to, co je možné. Obdrželi jsme ocenění americké agentury pro ochranu životního prostředí EPA za ochranu stratosférického ozonu, které jsem jménem všech našich zaměstnanců přijal ve Washingtonu. Byl to nezapomenutelný zážitek.“

Osmdesát let po našem založení zůstávají naše přesvědčení a hodnoty neochvějné. V roce 2016 jsme spustili systém výroby kancelářského papíru PaperLab A-8000, který likviduje důvěrné papírové dokumenty a recykluje papír formou suchého procesu, čímž šetří drahocenný zdroj vody.

Udržitelnost jsme zahrnuli do naší dlouhodobé vize. Naše vize ochrany životního prostředí 2050 stanovuje, že přestaneme generovat uhlíkové emise a používat dobývané suroviny – to je vznešený cíl, kterého hodláme dosáhnout.

Jaké sociální problémy můžeme vyřešit prostřednictvím naší technologie?

Jako malá společnost narozená v oblasti bohaté na přírodu, která se rozrostla díky spolupráci s místní komunitou, dnes i nadále pracujeme na řešení sociálních problémů.
Nápady, které vedly naši společnost od jejího založení, nadále zůstávají v rámci naší současné filozofie řízení, kterou vyjadřujeme heslem „Země je náš přítel“.

Kapitola 3

Poskytli jsme světu přesný čas.

To byl rok 1959, kdy začal náš nejdůležitější projekt. Projekt 59A měl nově definovat hodinářství, od mechanických hodinek po nové technologie. Cíl: vytvořit novou generaci vysoce přesných hodinek pro změnu sportovních soutěží. To vedlo k prvním hodinkám s krystalovým systémem na světě a také k našim kompaktním, efektivním a přesným technologiím. Myšlenka, kterou stále udržujeme.

Vše začalo snem změnit svět. Účastnili jsme se mezinárodní hodinářské soutěže pořádané ve Švýcarsku, vrcholu mechanického hodinářství. Náš první pokus divize náramkových hodinek byl neúspěšný, ale vedlo nás to k tomu, abychom šli kupředu. Později jsme díky neúnavnému úsilí zaměstnanců dosáhli přesnějších hodinek a získali některá z nejlepších světových ocenění.

Pro nás to ale není o oceněních. Jde o poskytování přesného času lidem po celém světě. Proto jsme světu zpřístupnili naši krystalovou technologii, plod naší snahy o kompaktní, efektivní a přesné technologie. Tato patentovaná technologie nyní dobývá celý svět a poskytuje každému přesnější čas. Věříme, že čas nepatří nikomu – všichni na něj máme právo. Od té doby uplynulo mnoho let, ale naše snaha o kompaktní, efektivní a přesnou technologii pokračuje.

Komplexní hodinářství. Výzva, jak splnit požadavky na maximální přesnost. Odpovědí na tuto výzvu byly efektivní, kompaktní a přesné technologie.

Myšlenka, která stála na pozadí důmyslných, kompaktních a přesných technologií.

Snahou naší společnosti bylo vždy vytvářet a vyrábět produkty s technologií, která šetří energii, čas, úsilí a prostor.

Hodinky v polovině 20. století vyžadovaly více energie, byly větší a méně přesné než dnešní hodinky. Cílem bylo, aby byly menší, přesnější a efektivnější.

Díky tomu dnes hodinky Seiko poskytují pohodlí a činí život barevnějším. Zaměstnanci společnosti Epson usilují o zvládnutí efektivních, kompaktních a přesných technologií, které tyto kvality přinášejí do produktů a světa.

Po roce 1945 zahájili Daiwa Kogyo a závod Suwa v Daini Seikosha – který se sloučil s Suwa Seikosha v roce 1959 – v plném rozsahu výrobu náramkových hodinek. V roce 1959 společnost díky některým vynikajícím inženýrům vyvinula první náramkové hodinky Marvel, původně zkonstruované v Japonsku. Japonci to považovali za úžasný výkon pro přesnost a kvalitu produktu a modely Marvel ovládly prvních pět míst v žebříčku japonského ministerstva mezinárodního obchodu a v testovacím výboru pro porovnání kvality v rámci hodnocení domácích hodinek.

Do roku 1958 společnost ovládla prvních devět míst v testovacím výboru pro porovnání kvality hodinek v mezinárodním srovnání. Společnost Seiko Epson se však nikdy nespokojila se současným stavem, a proto se snažila stát se globálním lídrem.

Projekt 59A a zrození prvních krystalových náramkových hodinek na světě.

Tato událost znamenala začátek efektivních, kompaktních a přesných technologií. Projekt 59A (jeho interní označení) se proměnil v hodinky, které změnily hodinářství.

Název označuje rok 1959 a „A“ označuje důležitost projektu. Začalo to třemi návrhy: elektronickou ladičkou, oblastí, kterou již vedla jiná společnost, hodinkami s elektrickým vyvažovacím kolem a krystalovým časovačem, který byl v té době přibližně velikosti skříňky.

První dva návrhy měly kritické slabé stránky, takže úsilí se obrátilo ke krystalovým stopkám, které by změnily směrování hodinářství. První hodinky s krystalovým systémem, které jsme vyvinuli, měly stále velikost stolních hodin, ale společnost začala posílat své hodinky do soutěže Neuchâtel Chronometer Competition ve Švýcarsku, která určuje měřítko kvality hodinek. Při opakované snaze o zmenšení velikosti a zvýšení přesnosti hodinek začala společnost získávat ocenění za kategorie námořních a tabulových chronometrů, čímž světu ukázala novou úroveň standardů. Při zdokonalování technologií v soutěži Observatory Chronometer Competition společnost dále zmenšila velikost a zvýšila energetickou účinnost prostřednictvím praktického použití, například v případě antarktického výzkumného týmu nebo vlaku Šinkansen. V roce 1969, deset let po projektu 59A, představila společnost Seiko první náramkové hodinky s krystalovým systémem na světě, Seiko Quartz Astron 35SQ.

Automatizace a expanze výroby vedla k masové výrobě v globálním měřítku.

Společnost Seiko Epson v polovině 60. let 20. století věnovala pozornost výrobě, zefektivnila design, dělení práce (pásová výroba) a automatizovala montáž, protože vysoká přesnost vyžaduje vysokou míru koordinace. Původ našich současných výrobních řešení – neboli robotiky – je v automatizované technologii. V roce 1983 společnost zahájila externí prodej robotů pro přesnou montáž a do roku 2009 svou práci rozšířila. Později přišly kompaktní šestiosé roboty, které nabízejí optimální výkon pro přesnou montáž malých dílů.

S vývojem automatizace v hodinářství se společnost Seiko Epson stala globálním lídrem ve výrobě náramkových hodinek.

Existuje technologie, která slouží všem, ne jen několika vybraným

Společnost nejenže pokračovala ve vývoji technologie hodinek s krystalovým systémem, ale také se snažila o pokrok v přesnosti mechanických hodinek a v soutěži Neuchâtel Chronometer Competition tak začala konkurovat některým velkým značkám. V roce 1964 se společnost Seiko zúčastnila se svými prvními mechanickými hodinkami a se 144. místem dopadla špatně.

Tento špatný výsledek však inspiroval snahu o zlepšení a už v roce 1968 v ženevské soutěži Observatory Chronometer Competition dominovala společnost Seiko nejvyšším místům v kategorii mechanických náramkových hodinek. Toto úsilí ověřilo naši technologii přesnosti. Mezi vítězi byla Kyoko Nakayamová, první žena, která získala titul soudobé řemelsné mistryně Contemporary Master Craftsperson, a první žena v dlouhé historii soutěže, která se přihlásila a získala cenu regulátora.

Soutěže vyžadující vysokou přesnost jsou jako závody F1 – liší se od komerčních produktů. Aby byly lepší produkty k dispozici více lidem, ožily technologie a dovednosti používané k vývoji hodinek ve formě značky Grand Seiko.

Nevytvářeli jsme si tuto technologii pro vývoj kompaktních, efektivních a přesných hodinek pro několik málo vybraných. Místo toho jsme tuto technologii zpřístupnili, aby si hodinky světové kvality a přesnosti mohl užít každý. Výsledkem byly náramkové hodinky s krystalovým systémem, což byla technologie vyvinutá původně v Japonsku a postupně pronikající do celého světa. Nabídla přesný čas na zápěstí celé světové populaci.

Dnes společnost Seiko Epson zůstává vytrvale přesvědčená, že technologie samotná problémy nevyřeší, ale způsob myšlení zaměstnanců ano.

Kompaktní, efektivní a přesné technologie snižují dopady na životní prostředí a tento firemní postoj se rozšířil, aby poskytl důvěru a naději nejen zaměstnancům, ale také komunitám po celém světě.

Kapitola 4

Pokud to neexistuje, uděláme to.
Japonsko bylo šílené. Označili jsme čas vítězství.

Prestižní mezinárodní sportovní akce roku 1964 naplnila zemi nadšením. Na tento den trénovali sportovci z celého světa a věnovali mu svůj život. Hodiny, minuty a sekundy určují vítězství a ztráty. My jsme měřiteli času. A dáváme světu vědět sloganem „O krok dál než předchozí časomíry“.
Svět oslavil tuto novou přesnost a rychlost, což znamenalo novou éru sledování času pro olympijské hry. A tento úspěch vedl k inovacím v tisku, které také změnily svět, včetně první kompaktní lehké digitální tiskárny s hodinkami s krystalovým systémem.

Vyvinuli jsme a vyrobili kompaktní, účinné a přesné technologie potřebné k výrobě součástí hodinek s krystalovým systémem, které byly ve světě dosud nevídané. Vytváření něčeho od nuly není nikdy snadné.

Jeden od nuly. Dva z jednoho. Vzdálenost je stejná, ale rozdíl je obrovský. Někteří říkají, že Suwa a země kolem jezera vyrostly z rekultivace půdy v období Edo. Tuto zemi také vybudovalo lidstvo. Vytváříme to, co ještě nebylo vytvořeno. Tento duch je hnací silou výroby ve společnosti Epson.

Pokud to neexistuje, uděláme to.
Je to atmosféra kreativity a výzvy, která dosahuje mnoho světových prvenství.

Od hodinek po tiskárny: Neznámá historie společnosti Seiko Epson.

V roce 2022 mnozí znají společnost Seiko Epson – nebo jenom Epson – díky jejím tiskárnám a projektorům.

Společnost Seiko Epson má své kořeny v hodinářství, ale málo lidí ví, co ji vedlo k rozšíření podnikání. Mezinárodní sportovní událost v roce 1964, kdy se společnost Seiko stala oficiální dodavatelem časomíry, byla pro společnost rozhodujícím momentem.

Rychlé a přesné měření a zaznamenávání výsledků závodů

Tématem této události byla věda a jako oficiální časomíra byla vybrána společnost Seiko se sloganem „O krok dál než konvenční časomíry“. Na hrách se podílela společnost Epson ze skupiny Seiko Group a poté jmenovaný závod Suwa Seikosha. Společnost vyvinula chronometr s krystalovým systémem založený na technologii z projektu 59A. Společnost navíc vyvinula a v té době uvedla na trh časovač tisku. Tyto digitální stopky s krystalovým oscilátorem nabízely elektronické sledování času, digitální displej a možnost tisku.

Tyto inovace vydláždily cestu k bezprecedentní rychlosti a přesnosti a podnikání společnosti v oblasti sledování času vzkvétalo. Věta „....poprvé si nikdo nestěžoval na časomíru“, mluvila sama za sebe.

Po tomto úspěchu následovala první kompaktní a lehká digitální tiskárna na světě, model EP-101 (1968). Následující rok byly uvedeny na trh první krystalové hodinky na světě, Seiko Quartz Astron 35SQ.

Vývoj tiskárny EP-101

V letech následujících po sportovní megaudálosti v roce 1964 se společnost změnila na komplexního výrobce, který řídil vlastní marketing, prodej a služby. V 60. letech 20. století, kdy se poprvé objevily elektronické stolní kalkulačky, se společnost zaměřila na malé tiskárny, které měly potenciální využití v kalkulačkách. Výsledkem byla komercializace modelu EP-101 v roce 1968.

EP-101 představuje novou éru digitálního tisku. Tiskárna byla lehká a dostatečně malá, aby se vešla do dlaně ruky. Navíc spotřebovala jenom 1/20 energie konvenčních tiskáren. Společnost Epson vyvinula tiskárnu v duchu toho, že pokud neexistuje, měli bychom ji vytvořit. Tento koncept v oblasti informačních zařízení se stal příležitostí k uplatnění kompaktních, efektivních a přesných technologií společnosti, pěstovaných prostřednictvím výroby hodinek. Model EP-101 překročil očekávání a prodalo se celkem 1,44 milionů jednotek.

Vývoj modelu EP-101, časovače pro tisk, který byl použit pro rychlé a přesné měření času na mezinárodních sportovních událostech, přinesl to, co je nyní hlavní náplní podnikání společnosti: tisková řešení.

Nikdy nejsme spokojeni se stávajícím stavem. Nejvyšší standardy řemeslného zpracování.

Neustávala výzva vyvinout krystalové náramkové hodinky. Cílem bylo zmenšit krystalové hodiny do velikosti náramkových hodinek, které ušetří prostor a energii. Pro dosažení tohoto cíle musela společnost překonat mnoho překážek. Konkrétně musela vyrobit krystalový oscilátor, elektronické obvody a motor ve velikostech, které dosud neexistovaly. Nakonec je společnost Epson vyrobila sama, protože jejich nákup z vnějších zdrojů by přinesl nový soubor problémů.

IV roce 1969 společnost představila první krystalové náramkové hodinky na světě, Seiko Quartz Astron. To vedlo k nové éře měření času, se kterou následovala řada dalších úspěchů a ocenění, včetně prestižního ocenění IEEE Milestone Award (2004) a Heritage of Future Technology (2018 a 2019), které oceňují přispění společnosti k technologickému vývoji pro celý svět. Mezi úspěchy patřily první digitální hodinky s LCD displejem, které byly uvedeny na trh v roce 1978.

Všechny produkty představují inovace od časovače tisku a tiskárnu EP-101 až po úspěšnou komercializaci hodinek s krystalovým systémem. Pokud něco neexistuje, uděláme to. Tento duch kreativity a výzvy nikdy nezmizel a zůstává v nás dodnes.

Kapitola 5

Duch kreativity a výzev je stále živý. Vždy a navždy s vámi.

První digitální tiskárna, EP-101, přinesla světu novou hodnotu.
Naše jméno Epson odráží naši touhu vytvářet tiskárny, které následují po stopách modelu EP-101. Děti EP nebo synové EP. Od té doby jsme mnoho z těchto dětí vypravili do světa, nejen v Japonsku.

Zasadili jsme kořeny kultury domácího tisku fotografií a vytvořili kulturu prezentací v kancelářích s velkou obrazovkou. Nicméně za každým vrcholem toho leží mnohem více. O našich aspiracích nerozhodují ostatní. Je na nás, abychom se rozhodli.

Bez ohledu na éru musíme jít kupředu. Doma, v kanceláři, v obchodu a průmyslu, všude musíme přijmout výzvu uzavřít cyklus zdrojů a přidat novou hodnotu tomu, co již bylo použito. Používáme to, co potřebujeme, kdy to potřebujeme a pouze v potřebném množství.
Zrodili jsme se z jezera Suwa v Naganu. Protože naši předchůdci nám vyšlapali cestu do nového světa, budeme i my průkopníky na cestě do budoucnosti, dosažení udržitelnosti a obohacování komunit.

Společnost Epson se snaží řešit společenské problémy po celém světě.

Řešení v globálním měřítku, která osloví co nejvíce lidí.

Vizí společnosti Epson je používat nové technologie k řešení světových problémů a realizaci snů.

V roce 1975 jsme založili značku Epson s cílem vyvinout nové tiskárny a další informační zařízení a vstoupit na globální trh. Název značky odráží naši touhu pokračovat ve vytváření mnoha produktů a služeb neboli „synů“ EP v různých oborech. Podobně, jako tomu bylo s digitální tiskárnou EP-101, která byla velkým hitem a poskytla našim zákazníkům novou hodnotu.

Ve stejném roce jsme založili naši první zahraniční prodejní kancelář Epson America, Inc. Dnes má společnost Epson celosvětovou prodejní síť a dodává produkty lidem po celém světě.

Inovace v oblasti tisku začala s tiskárnou EP-101, která vedla k vytvoření první barevné inkoustové tiskárny na světě, Epson Stylus Color. Tento produkt s rozlišením 720 dpi vytvořil domácí kulturu tisku barev a fotografií. V roce 1989 jsme uvedli na trh LCD projektor VPJ-700 a od té doby jsme vytvořili a rozvíjeli kulturu prezentací s velkou projekční plochou, která využívala projektory. Dnes má společnost Epson své odborné znalosti mnohem širší – sahají daleko mimo oblast tisku a promítání. Naše inovace způsobily revoluci ve výrobě. Naše technologie detekce zlepšuje životy. Náš výzkum představuje řešení pro otázky životního prostředí. Společnost Epson přináší světu novou hodnotu.

Inovace v tisku

Společnost Epson začala v roce 1978 rozvíjet jednu ze svých hlavních podnikatelských činnosti – výrobu inkoustových tiskáren – s využitím piezoelektrické technologie tiskových hlav, tedy klíčové technologie inkoustových tiskáren Epson. Tato metoda nevyužívá k vypouštění inkoustu teplo, takže tiskové hlavy jsou odolnější a déle si zachovávají vynikající výkon. Pokroky v piezoelektrické technologii vedly k vynalezení technologie tiskové hlavy PrecisionCore, která poskytuje ohromující kvalitu vytištěného obrazu při podstatně vyšších rychlostech tisku a současně nízké spotřebě energie. Tato základní technologie umožňuje širokou škálu aplikací v domácím, kancelářském a průmyslovém i komerčním prostředí.

Naše technologie

Piezoelektrická metoda na začátku inovací tisku
Neustálý vývoj technologií a přispění společnosti

Piezoelektrická metoda spouští revoluci v inovacích tisku.
Neustálý vývoj technologií a přispění společnosti

Patentovaná technologie inkoustové tiskárny Micro Piezo společnosti Epson

Tiskové hlavy Epson Micro Piezo spočívají v srdci všech inkoustových tiskáren Epson. Tato jedinečná technologie je hnací silou růstu společnosti Epson v oblasti tiskových řešení.

Inkoustový tisk se provádí vypuštěním velmi jemných kapiček inkoustu přímo na médium, jako je papír. Nejběžnější inkoustovou tiskovou technologií byl původně termoinkoustový tisk, který využívá k vypouštění kapiček inkoustu teplo. Společnost Epson se však rozhodla zaměřit se na piezoelektrickou technologii a od té doby pokračuje v inovacích této technologie.

Piezoelektrické tiskové hlavy vytlačují inkoust mechanicky, nikoli zahříváním. Piezoelektrické prvky, které mění tvar při aplikaci napětí, vytvářejí mechanickou sílu. Piezoelektrické systémy jsou kompatibilní s mnohem širší řadou inkoustů a mnohem odolnější než tepelné systémy, protože inkoust nezahřívají. Piezoelektrické tiskové hlavy přesně a precizně ovládají nanášení kapiček inkoustu a zajišťují tak vynikající kvalitu obrazu a vysokou rychlost tisku.

První inkoustová tiskárna Epson IPIP-130K (známá mimo Japonsko jako model SQ-2000) byla uvedena na trh v roce 1984. Jednalo se o piezoelektrický systém, který byl dobře přijat pro obchodní použití. Snaha společnosti Epson o pokrok piezoelektrických tiskových hlav vyvrcholila vývojem patentované technologie Micro Piezo.

Cesta k jejich vývoji byla extrémně příkrá a obtížná, ale tým výzkumu a vývoje společnosti Epson na této cestě překonal mnoho výzev a překážek.

První jasná cesta k příchodu technologie Micro Piezo

Okolo roku 1980 společnost Epson v oblasti tisku rychle rostla. Růst byl zajištěn modelem TP-80, první jehličkovou tiskárnou společnosti (1979), a tiskárnou MX-80 pro osobní počítače (1980).

Nicméně tržní prostředí se náhle změnilo, když náš konkurent v roce 1984 uvedl na trh laserovou tiskárnu. Jehličkové tiskárny (dot-matrix) kvality a rychlosti tisku těchto laserových tiskáren zdaleka nedosahují. Společnost Epson okamžitě rozpoznala hrozbu pro své podnikání a reagovala se smyslem pro naléhavost.

Během několika let společnost Epson nalezla řešení, které jí umožnilo tuto hrozbu překonat. Řešeno zahrnovalo piezoelektrickou technologii. V roce 1989 navrhla evropská společnost použití piezoelektrických prvků jako servoovladačů pro pohon tiskových hlav v jehličkových tiskárnách. Tehdy přišel člen vývojového týmu společnosti Epson, který byl na setkání přítomen, s nápadem aplikovat piezoelektrické prvky na piezoelektrické tiskárny namísto jehličkových tiskáren. Jednalo se o první významný krok směrem k vývoji technologie Micro Piezo společnosti Epson.

Do té doby se společnost Epson potýkala s vysokým budicím napětím a malými změnami tvaru piezoelektrických prvků. Společnost Epson si však uvědomila, že tyto problémy lze překonat pomocí vícevrstvých piezoelektrických prvků, které dosahují větších změn tvaru při nižším napětí. Díky tomuto objevu byla společnost Epson schopna zavést technologii, která byla schopna konkurovat laserovým a termoinkoustovým tiskárnám.

Neustále se vyvíjející tiskové hlavy Micro Piezo a jejich přínos pro společnost

Při vývoji technologie Micro Piezo bylo nutné překonat velké technické výzvy. Za prvé, piezoelektrické prvky jsou vyrobeny z keramického materiálu. Konvenčním způsobem výroby prvků bylo péct keramický materiál podobně jako cihlu, nařezat jej na tenké plátky a poté jej vyleštit na požadovanou tloušťku. Keramika však při pečení velmi křehne a piezoelektrické prvky by při zmenšení pod určitou tloušťku praskly nebo se rozlomily.

Vývojový tým proto přišel s myšlenkou vytvořit piezoelektrické prvky navrstvením mnoha tenkých vrstev do tloušťky asi 20 mikrometrů, podobně jako v keramickém kondenzátoru, a jejich rozdělením do vhodných tvarů, aby vytvořil potřebný servoovladač. Tím tento technický problém překonal. Vytvořením vícevrstvé struktury před pečením a navrstvením piezoelektrických prvků do pásků bylo proto dosaženo tenkého piezoelektrického prvku. Tato metoda byla v piezoelektrické technologii převratná.

Tímto způsobem společnost Epson úspěšně vyvinula prostřednictvím dlouhého procesu pokusů a omylů tiskové hlavy Micro Piezo, které vydláždily cestu k tenčím piezoelektrickým prvkům a menším tiskovým hlavám.

Vývoj tiskové hlavy Micro Piezo byl zahájen v roce 1990 a hromadné výroby bylo dosaženo do konce roku 1992. V roce 1993 se jednobarevná inkoustová tiskárna Epson Stylus 800 stala prvním produktem vybaveným tiskovou hlavou Micro Piezo. Technologie Micro Piezo se však vyvíjí neustále. Tiskové hlavy nové generace byly označovány jako ML čipy (vícevrstvá keramika s hyperintegrovanými piezo segmenty). Jejich piezoelektrické prvky byly méně náchylné k poškození, což usnadnilo jejich výrobu v potřebném množství. Následovaly tiskové hlavy TFP (tenkovrstvé piezo prvky), které měly nejtenčí piezoelektrické prvky, a nakonec tiskové hlavy Precision Core, které byly klíčem k vyšší rychlosti a kvalitě obrazu. Tiskové hlavy Micro Piezo nejenže poskytují vynikající výkon, přesnost, rychlost a kvalitu obrazu, ale také pracují při nízké spotřebě energie, což je činí lepšími pro životní prostředí. Tyto funkce umožnily tiskovým hlavám Micro Piezo rychle se rozšířit do komerčních, průmyslových a kancelářských tiskových segmentů.

Tiskové hlavy Epson Micro Piezo se mohou dále vyvíjet a uspokojovat ještě širší rozsah potřeb. Hustěji umístěné a kompaktnější tiskové hlavy umožňují dosáhnout vyšší kvality obrazu za nižší cenu. Tiskárny s větším počtem trysek budou moci tisknout rychleji. Tyto pokroky umožnily společnosti Epson poskytovat spolehlivější komerční a průmyslové inkoustové tiskárny.

Společnost Epson bude i nadále inovovat a vyvíjet technologii Micro Piezo v budoucnosti.

Další inovace

Vývojem technologie mikrodispleje jsme světu poskytli inovaci, která je nezbytná pro vytváření věrných a živých barevných snímků. Tato oblast našeho podnikání se však dostala do problémů a v jednom okamžiku byla ohrožena nezdarem. Průzkum trhu nám pomohl tyto obtížné časy zvládnout. Navštívili jsme zákazníky po celém světě, kteří řešili problémy ve svých oborech, a našli jsme nové způsoby, jak je vyřešit pomocí inovací.

Vyvinuli jsme projektory, které poskytují velký obraz s vysokou kvalitou a vysokým rozlišením a jsou snadno viditelné z jakéhokoliv úhlu. Naše projektory se dnes používají v kancelářích, domácnostech, vzdělávacích institucích a dokonce i v digitálním umění prostřednictvím projekčního mapování, které přináší nadšení a překvapení mnoha lidem.

Naše technologie

Průlom po neúnavném průzkumu trhu a stálém úsilí:
Ohlédnutí se za historií vizuálních inovací

Průlom po neúnavném průzkumu trhu a stálém úsilí:
Ohlédnutí se za historií vizuálních inovací

Propojení světa s technologií mikrodispleje

Technologie mikrodispleje je jádrem LCD projektorů Seiko Epson a dalších produktů určených pro vizuální komunikaci. Kombinuje patentovanou technologii panelu HTPS (tekuté krystaly TFT z vysokoteplotního polymorfního křemíku) společnosti Epson s různými optickými a designovými technologiemi.

Před nástupem LCD projektorů byly dosavadní projektory velké a těžké, nepřenosné a kvůli nízkému jasu vyžadovaly zatemnění místnosti. Projektory Epson 3LCD, první projektory na světě, které používají tři panely HTPS, se však vyznačovaly vysokým jasem a lehkostí pro sledování zrakem. Nejen, že přispěly ke kultuře prezentací s velkou obrazovkou, ale byly také používány ve vzdělávacích institucích a domácích kinech. Zachovali jsme si tak v letech 2001 až 2021 nejvyšší podíl na trhu s projektory s jasem 500 lumenů.

Technologie mikrodispleje společnosti Epson je založena na technologii Seiko Quartz LC V.F.A. 06LC – první digitální hodinky na světě se šestimístným LCD displejem, které byly představeny v roce 1973. Výrobek byl vysoce ceněn pro svůj displej, který nabízínízkou spotřebu energie a vysokou viditelnost. Společnost Epson pokračovala v podnikání s LCD displeji také v jiných oblastech, než jsou náramkové hodinky. Tato činnost se nakonec vyvinula do stávajícího odvětví projektorů.

Ne vše však bylo v oboru projektorů zpočátku jednoduché.

Vývoj kompaktního plnobarevného LCD videoprojektoru VPJ-700

V roce 1988 společnost Seiko Epson nabídla první projektor s LCD technologií na světě a v roce 1989 uvedla na trh kompaktní plnobarevný LCD videoprojektor VPJ-700.

Prodej prvního projektoru na světě však nebyl snadný. Technický tým byl rozšířen na více než 20 členů, aby zahájil vývoj vylepšeného modelu VPJ-2000, ale prodeje se nezvýšily, což situaci zhoršovalo. V té době se stávaly stále oblíbenějšími videokamery a další produkty, ale potřeba LCD projektorů jako zařízení pro promítání obrazu v každodenním životě i v podnikání byla omezená.

Vzhledem k tomu, že byla ohrožena kontinuita našeho podnikání, rozhodlo vedení společnosti redukovat velikost firmy a podnik znovu přestavět. Prvním krokem, který podnikli, byl průzkum trhu a návštěvy zákazníků po celém světě.

Poslední šance: objevování příležitostí

Bylo vybráno pět inženýrů a dva obchodní zástupci, kteří přepracovali odvětví LCD projektorů. Vzhledem k tomu, že původní tým měl přibližně 20 lidí, byl tým značně redukován.

Členové začali navštěvovat různé společnosti klientů po celém světě. Díky opakování těchto trvalých snah úspěšně objevili konkrétní potřebu na trhu.

Bylo to v USA, kde byly osobní počítače široce používány a obchodní prezentace byly běžné – sloužily k prezentování dat na velké obrazovce připojené k počítači.

Vzhledem k tomu, že rozšíření osobních počítačů mělo potenciál rozšířit trh s projektory, tým identifikoval klíčové faktory. Byly to nejenom jas a vysoké rozlišení obrazu, které umožnily promítání v jasně osvětlených místnostech, ale také malé rozměry a nízká hmotnost pro přenosnost a nakonec přímé připojení k počítači. S cílem zdvojnásobit jas a zároveň snížit velikost a náklady pokračovali v revizi konstrukčního řešení produktu a struktury týmu.

Zatímco vývojový tým pracoval na zvýšení konkurenceschopnosti produktů a snížení nákladů, výrobní tým a prodejní tým pokračovali v rozšiřování svých činností. Opakovaně navštěvovali distributory a předváděli prototyp po celém světě. Jakmile distributoři viděli skutečný rozdíl v jasu a rozlišení, věděli, že mohou prodávat produkty společnosti Epson.

Vytvoření trhu: další snaha o vizuální inovace

Po dosažení malé velikosti a vysokého rozlišení byl v roce 1994 uveden na trh první datový projektor na světě, ELP-3000. V té době byl široce využíván operační systém Windows 95, který uživatelům poskytoval více příležitostí k vytváření obchodních prezentací. To se stalo jedním z hnacích faktorů prudce rostoucího prodeje modelu ELP-3000, který byl navržen k promítání dat z osobního počítače.

V roce 1995 dosáhla společnost Epson nejvyšší pozice na trhu s domácími projektory. Trvalá práce a smlouvy, které tým zajistil procestováním celého světa, přinesly své ovoce. Společnost pokračovala v zavádění nových produktů a vytváření kultury používání projektorů pro prezentace na velké projekční ploše v kanceláři.

V roce 2002 společnost Epson vstoupila v plném rozsahu na trh s domácími projektory s projektorem ELP-TW100 a přidala tak další barvy do života lidí. Společnost také dosáhla pokroku v oblasti vzdělávání a nyní pomáhá budovat prostředí, kde může každý student získat stejné vzdělání.

Pokud jde o technologii, byla technologie mikrodispleje použita pro další výrobky, jako jsou chytré brýle, zatímco technologie laserového zdroje světla byla použita pro projektory. Kromě jasného a živého obrazu byla zajištěna životnost a snadná instalace. Díky těmto úspěchům se rozšířilo využití projekčního mapování pro digitální umění a digitální značení v komerčních zařízeních a díky svým obrazům se projektory staly zdrojem vzrušení a překvapení mnoha lidí.

Inovace společnosti Epson v oblasti vizuální komunikace nadále podporují vzdělávání, práci a život propojením klíčových technologicky řízených produktů s lidmi, produkty, informacemi a službami, což v konečném důsledku zlepšuje kvalitu života a posunuje hranice odvětví mnohem dále.

Inovace ke snížení dopadu na životní prostředí

Jako přední společnost vyrábějící tiskárny jsme hledali řešení papírového odpadu po tisku.

Ovocem naší snahy byl produkt „PaperLab“. PaperLab je první1 systém pro výrobu kancelářských papírů pro suchý proces na světě, který dokáže vyrábět nový papír z použitého papíru prakticky bez použití vody2. Systém jsme vystavili na veletrhu Eco-Products 2015, Mezinárodní výstavě o životním prostředí a energii, která pro veřejnost představuje velký hit.

Zařízení PaperLab je vybaveno technologií suchých vláken, která mění papír na vlákna silou nárazu bez použití vody. Pomáhá vytvořit malý cyklus recyklace papíru, který umožňuje recyklaci a používání papíru například v místech, jako je kancelář. Náš koncept tohoto cyklu není „recyklování“. Je to „upcyklace“ – způsob, jak přidat novou hodnotu. V současné době usilujeme o nasazení a vývoj technologie „Dry Fiber Technology“ na jiné materiály, než je papír, a to společně se širokou škálou partnerů ve vývoji.

Budeme pokračovat v našem úsilí o poskytování nové hodnoty světu s cílem dosažení udržitelnosti a obohacování komunit.

Naše technologie

Inovace, které předpokládají budoucnost:
Technologie Dry Fiber

Poznámka1: Mezi všemi systémy výroby kancelářského papíru v suchých procesech. Zdroj: Výzkum společnosti Epson proběhl v listopadu 2016
Poznámka2: K udržení určité míry vlhkosti uvnitř systému se používá malé množství vody.

Inovace, které předpokládají budoucnost:
Technologie Dry Fiber

Zaměření na problematiku tištěného papíru:
Dva pohledy, které vedou k průlomu ve vývoji

V roce 2010 prezident a zastupující ředitel Minoru Usui položil týmu technického vývoje otázku. Řekl jim, že přeci musí existovat něco, co s tím přední výrobce tiskáren, jako jsme my, může dělat.

Kazuhiro Ichikawu, tehdejšího vedoucího týmu technologického vývoje, tato výzva přiměla, aby začal navštěvovat vládní kanceláře, firemní kanceláře a finanční instituce a pozoroval, jak se papír používá a likviduje.

Zjistil, že většina tištěných materiálů obsahovala důvěrné informace a že jejich likvidace byla zadána externímu dodavateli, což s sebou neslo další náklady. Zákazníci nebyli se situací přirozeně spokojeni.

Současně navštívil papírny a průmyslová testovací centra, aby realizoval výzkum z různých úhlů – od výroby papíru až po jeho recyklaci. Dozvěděl se, že k recyklaci papíru je nutné velké množství vody a zároveň je nutné se vyhnout riziku znečištění vody, protože čištění odpadních vod je drahé. Při pohledu mimo Japonsko zjistil, že ne všechny regiony mají velké množství vodních zdrojů, což nároky na recyklaci papíru dále zvyšuje.

Tímto způsobem jsme objevili příležitost k dalšími rozvoji, která se zaměřila na uzavření smyčky zdrojů a ochranu důvěrných informací.

Stála před námi nová výzva:
Recyklace papíru procesem bez využití vody

Jakmile byla tato výzva identifikována, tým technologického vývoje se zaměřil na to, jak vytvořit recyklační metodu, která nevyužívá prakticky žádnou vodu a produkuje vysoce kvalitní papír.

Dosáhnout takového cíle však bylo velmi náročné. Když byl papír skartován příliš jemně, papírová vlákna byla nařezána a nebylo možné vyrobit vysoce kvalitní papír. Pokračovala metoda pokusů a omylů. Dokonce i po více než 100 různých experimentech, jako je rozmělňování papíru v moždíři a jeho drcení mixéry, se nedařilo najít žádné řešení.

Průlom nastal, když Ichikawa prsty odtrhl kousek washi, tradičního japonského papíru, a všiml si, že vlákna podél roztržených okrajů jsou volná a lze je prohrábnout. Myslel si, že možná by bylo lepší tato vlákna oddělit jejich uvolněním a rozmotáním namísto řezáním, třením nebo drcením.

Tato myšlenka vedla k vývoji technologie suchých vláken společnosti Epson, která zahrnuje kombinaci procesů rozvláknění použitého papíru (a tím bezpečné zničení všech vytištěných informací na stránce). Z těchto vláken se pak vyrábí nový papír. Pro ověření, zda tato technologie bude trhem skutečně přijata, společnost Epson předvedla produkt PaperLab, první2 kancelářský systém výroby papíru suchým procesem na světě, který dokáže vyrábět nový papír z použitého papíru prakticky bez použití vody1. Stalo se tak na veletrhu Eco-Products 2015, Mezinárodní výstavě o životním prostředí a energii. Zařízení PaperLab se stalo velkým hitem pro veřejnost.

Otevření možností pro upcyklaci pomocí technologie suchých vláken

Technologie suchých vláken nejen rozvlákňuje, váže a formuje papír podle potřeby pro danou aplikaci, ale také umožňuje zpracování a ošetření, které bylo dříve nemožné, čímž se snižuje množství odpadu a využívají se nové vlastnosti materiálu.

Zařízení PaperLab vedlo k vytvoření více než recyklovaného papíru – vytvořilo také novou hodnotu. „Technologie suchých vláken“ poskytuje řešení upcyklace namísto řešení recyklace. Přesně to je typ příspěvku našim společenstvím, který společnost Epson vždy chtěla poskytnout.

Doposud byla recyklace často považována za něco, co vrací něco nižší hodnoty, protože jenom nemnoho technologií recyklace dokázalo vytvářet novou hodnotu. Společnost Epson však doufá, že rozšíří kulturu upcyklování jako způsob, jak vytvořit novou hodnotu.

Použitím technologie „Dry Fiber Technology“ k poskytnutí hodnoty tomu, co bylo dříve likvidováno jako odpad, snížíme dopad výroby na životní prostředí.

Co můžeme udělat pro budoucnost?
Dosažení udržitelnosti a obohacování komunit

Společnost Epson v současné době spolupracuje s podobně zaměřenými partnery na vývoji upcyklovacích aplikací „Dry Fiber Technology“ pro různé materiály, kromě papíru. Pracujeme také na způsobech, jak používat technologii „Dry Fiber Technology“ k výrobě nových materiálů, které nahrazují materiály na bázi ropy, jako jsou plasty. Společnost Epson bude i nadále vyvíjet technologie, produkty a řešení, která jsou udržitelná a obohacují komunity.

Poznámka1: K udržení určité míry vlhkosti uvnitř systému se používá malé množství vody.
Poznámka2: Mezi všemi systémy výroby kancelářského papíru v suchých procesech. Zdroj: Výzkum společnosti Epson proběhl v listopadu 2016