PODMÍNKY POUŽITÍ

Podmínky použití

Použitím internetové stránky Epson prohlašujete, že souhlasíte s následujícími podmínkami.

Použití stránky

Prohlížení a stahování obsahů této internetové stránky je povoleno pouze pro soukromé a nekomerční použití. Předpokladem však je, že každá kopie je opatřena odkazem na všechna autorská a jiná vlastnická práva, která se na původní obsahy vztahují.

Obsah internetové stránky Epson je chráněn autorským právem. Je zakázáno jej měnit a používat na jiných internetových stránkách. EPSON EUROPE B.V. (následně uváděná jako Epson) je registrovanou ochrannou známkou společnosti SEIKO EPSON CORPORATION (SEC).

Uvedené oprávnění k používání při nedodržení uvedených podmínek bezprostředně zaniká. V takovém případě je uživatel povinen ihned zničit všechny stažené obsahy.

Ručení

Jestliže Epson odkazuje na jiné internetové stránky (linky, odkazy), děje se tak pouze na základě laskavosti. Epson nepřebírá nijakou odpovědnost a záruky za obsahy cizích internetových stránek. Epson nemůže žádným způsobem ovlivnit uspořádání a obsahy stránek, na které je odkazováno, a tímto se od nich výslovně distancuje.

Epson poskytuje obsah své internetové stránky s vyloučením jakýchkoli záruk. Za správnost, úplnost, aktualitu, jakož i vhodnost pro určité účely použití obsahů nebo právní svobodu třetích stran Epson neručí. Omyly, textové chyby, změny atd. jsou vyhrazeny.

Riziko použití obsahů internetové stránky Epson nese sám uživatel. Epson nenese žádnou odpovědnost za škody. Toto vyloučení odpovědnosti však neplatí v případě záměrného jednání a pro odpovědnost předepsanou zákonem.

Změny

Změny obsahu této internetové stránky nebo v ní jmenovaných výrobků, cen nebo dodacích podmínek atd. může Epson provést kdykoli bez předchozího upozornění.

Neexistuje povinnost aktualizovat obsah této internetové stránky. Ostatní: Obsah internetové stránky spravuje Epson. Platným právem je výlučně právo Německé spolkové republiky. V obchodním styku je pro všechny právní spory místem pro příslušný soud Düsseldorf, NSR.

Jestliže je k obsahu internetové stránky přistupováno mimo území Německé spolkové republiky, děje se tak na vlastní riziko přistupujícího uživatele. Za dodržení národních zákonů je odpovědný sám uživatel.

Uvedené podmínky platí ve své příslušné aktuální verzi. Obsahuje-li internetová stránka speciální klauzule, potom tyto předcházejí uvedeným všeobecným závazným podmínkám pro použití.