Vize a strategie

VIZE A STRATEGIE

Úvod

Každý z nás hraje svou roli ve vytváření lepší budoucnosti. Být trvale udržitelnou společností, to pro společnost Epson znamená pamatovat na každý aspekt chodu organizace – od nejmenší žárovky až po největší výrobní závod.

Strategie v oblasti společenské odpovědnosti firem (CSR)

Společnost Epson se i nadále snaží zvyšovat povědomí o globálních sociálních problémech. Součástí našeho úsilí je budovat důvěru prostřednictvím inovativních produktů a řešení, které pomáhají místním komunitám růst a prosperovat. Naše činnost v oblasti společenské odpovědnosti firem (CSR) pomáhá vytvářet lepší svět a je středobodem Filosofie řízení podniku společnosti Epson.

Cíle udržitelného rozvoje

V roce 2015 na summitu OSN pro udržitelný rozvoj, kterého se zúčastnilo více než 150 světových lídrů, byl přijat dokument s názvem „Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030“.

Tato agenda představuje akční plán se zaměřením na lidi, planetu a prosperitu. Zahrnuje prohlášení, 17 záměrů a 169 cílů vedoucích k udržitelnému rozvoji.

Jak již bylo uvedeno v rámci Filosofie řízení podniku, společnost Epson se snaží stát nepostradatelnou. To je ambice, která je podle společnosti Epson v souladu s realizací cílů udržitelného rozvoje OSN.

Řízení

Management CSR společnosti Epson odpovídá přímo prezidentovi společnosti. Globální ředitel CSR je členem představenstva společnosti Seiko Epson a má celkovou odpovědnost a pravomoci nad aktivitami skupiny Epson v oblasti CSR.

Organizace CSR

Úkolem kanceláře managementu CSR je podporovat aktivity CSR napříč celou skupinou Epson a pomáhat zajistit, že se společnosti Epson stává nepostradatelnou společností.

Klíčová témata CSR

Abychom dosáhli cílů uvedených v naší Filozofii řízení podniku a stali se nepostradatelnou společností, je důležité identifikovat výzvy a řešit je prostřednictvím pozitivních obchodních aktivit.

V roce 2017 společnost Epson při výběru témat CSR zohlednila sociální problémy definované normou ISO 26000 a dalšími zdroji. Vyhodnotili jsme je jak z našeho pohledu, tak z širšího, společenského hlediska a dali jsme prioritu klíčovým tématům v matici „Klíčové motivy CSR (materiálnost)“. Níže se dozvíte více o našich klíčových tématech CSR.

HLAVNÍ OBCHODNÍ ČINNOSTSOCIÁLNÍ OBLASTŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍŘÍZENÍ
Vytváření nových produktů a služeb pomocí špičkových technologiíKvalita produktů a komunikaceEfektivní využívání energie a zdrojůShoda s předpisy
Provoz společnosti v souladu s globálními sociálními trendyZdraví a bezpečnost spotřebitelůKlimatické změny a globální oteplováníLepší zabezpečení informací
Zvýšení produktivity pomocí ICTPodpora rozmanitostiPřispívání ke kvalitnějšímu životnímu prostředí prostřednictvím produktů a služeb
Konkurenceschopnost produktůRozvoj v oblasti lidských zdrojů, nábor a retence zaměstnanců
Strategický marketingRespektování lidských práv
Řízení dodavatelského řetězce

Závazek

Jako člen širší společnosti zaujímá společnost Epson nekompromisní přístup ke společensky odpovědnému chování v oblastech, jako je dodržování předpisů, lidská práva, ochrana životního prostředí, rozmanitost pracovní síly a řízení dodavatelského řetězce. Tyto a další sociální otázky bereme vážně a pracujeme na vhodných řešeních. Usilujeme o to, aby se společnost Epson stala nepostradatelnou společností díky svému etickému chování a aby hrála ústřední roli při budování lepšího světa kolem nás prostřednictvím produktů a služeb, které poskytuje.

Vykazování

Zavázali jsme se k transparentnosti a naše aktivity v oblasti CSR vykazujeme už od roku 1999.

Ocenění

Pokračující závazek společnosti Epson budovat lepší budoucnost je rozpoznáván po celé Evropě.

Získejte více informací o společenské odpovědnosti podniků