ETIKA VE SPOLEČNOSTI EPSON

Naše principy

To, že naše zákazníky můžeme potěšit a příjemně překvapit inovativními produkty a službami, je jen začátek – chceme přispívat k lepšímu světu kolem nás a být nepostradatelnou společností. Prostřednictvím bezúhonného podnikání můžeme nadále chránit investory a přilákat a udržet si talentované pracovníky. Zákony a předpisy zvládne dodržovat každá společnost. My se však snažíme dělat mnohem víc a prosazovat robustní etické principy.

Principy firemního chování

Jak společnost Epson plní svou společenskou odpovědnost? Níže se můžete dozvědět o principech, které jsou základem naší filozofie managementu.

Naše principy

Všichni zaměstnanci společnosti Epson, včetně vedoucích pracovníků, manažerů a zaměstnanců, jsou povinni naše principy dodržovat.

Získejte více informací o společenské odpovědnosti podniků