Prohlášení o ochraně osobních údajů

Osobní údaje osob, které se registrují na hlavních webových stránkách společnosti Epson

Vydání 1.0

Toto prohlášení obsahuje informace o vašich osobních údajích, které jsou vedené v marketingové databázi a souvisejících systémech společnosti Epson.

Společnost Epson uchovává (a bude v budoucnu uchovávat)

 • Informace, které společnosti Epson sami poskytnete prostřednictvím webových stránek či jinak
 • Informace shromážděné prostřednictvím vlastních systémů společnosti Epson o tom, jak používáte webovou stránku společnosti Epson a o interakcích společnosti Epson s vámi. To zahrnuje informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie1 a jiných podobných nástrojů.

Abyste mohl/a používat hlavní stránky společnosti Epson, nemusíte se registrovat ani o sobě poskytovat jakékoli osobní informace. Při registraci u společnosti Epson musíte uvést pouze svoji e-mailovou adresu (a potvrdit, že jste starší 16 let). Vyplnění všech ostatních polí je při registraci dobrovolné.

„Epson“ (‚správce‘ informací) je:
Epson Europe B.V. (Data Protection Administration)
Azie Building, Atlas Arena,
Hoogoorddreef 5,
1101BA Amsterdam Zuid,
The Netherlands.

Účel zpracovávání vašich osobních údajů
(‚Zpracování‘ zahrnuje cokoli, co společnost Epson s vašimi informacemi dělá, včetně shromažďování, uchovávání, používání a zveřejňování.)
Primárním účelem, za kterým společnost Epson vaše osobní údaje zpracovává, je marketing produktů společnosti včetně přímých marketingových sdělení.

To zahrnuje:

 • vaši identifikaci, když nás kontaktujete
 • sledování vašich preferencí, abyste při prohledávání našich stránek ušetřil/a čas
 • zpracovávání vašich požadavků na účast v marketingových akcích
 • sledování a zaznamenávání telefonické a písemné komunikace s vámi z důvodu zajištění kvality, zajišťování souladu s předpisy a vyřizování vašich stížností a dotazů.
 • porozumění tomu, jaké části webových stránek společnosti Epson a jaké produkty a služby vás nejvíce zajímají

Právním základem je fakt, že je to nezbytné pro legitimní zájmy společnosti Epson nebo společností v rámci skupiny Epson při provádění marketingových aktivit.

Pokud se rozhodnete poskytnout údaje nad rámec údajů, které od vás společnost Epson požaduje, pak je vaše dobrovolné poskytnutí těchto údajů zároveň souhlasem s jejich zpracováním. Tento souhlas máte právo kdykoliv zrušit. Můžete tak učinit písemně na výše uvedenou adresu společnosti Epson, nebo na Kontaktujte nás.

V rámci zpracování společnost Epson provede automatizované profilování a rozhodování založené na údajích, které o vás má, a to proto, aby informace vám předkládané více souvisely s vašimi zájmy.

Pokud se společnost Epson v budoucnu rozhodne zpracovat vaše údaje za jiným účelem, bude vás o tomto jiném účelu nejdříve informovat.

Pokud jste k tomu udělili svůj souhlas, použije společnost Epson vaše osobní údaje také pro účely elektronické marketingové komunikace (obvykle e-mailem), která může zahrnovat:

 • provádění průzkumů a dotazování se na váš názor na naše produkty a služby
 • upozornění na produkty nebo nabídky, které by vás mohly zajímat
 • upozornění na propagační akce, jako jsou dárky zdarma, soutěže a losování o ceny.
 • marketingové analýzy a profilování zákazníků
 • pozvání na akce

Právním základem tohoto je váš výslovný souhlas. Souhlas s tímto dodatečným účelem můžete (bez ohledu na vaše právo vznést námitku proti zpracování údajů společností Epson pro výše popsané obecné účely) kdykoli písemně odvolat s použitím výše uvedené adresy společnosti Epson nebo na Kontaktujte nás.

Společnost Epson bude uchovávat vaše osobní údaje po dobu 2 let od posledního kontaktu vzešlého od vás. Po uplynutí této doby mohou být některé informace i nadále uchovávány, ale pouze v anonymní podobě nebo jako součást archivních záznamů.

Společnost Epson využívá třetích stran, které v jejím zastoupení provádějí některé zpracovatelské činnosti. Některé nebo všechny vaše osobní údaje jim mohou být zpřístupněny, avšak tyto údaje mohou používat pouze pro účely, pro které je společnost Epson uchovává a v souladu s pokyny společnosti Epson.

Jako „subjekt údajů“ máte ze zákona právo požadovat od společnosti Epson přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, nebo omezení zpracování, které se vás týká, nebo vznést námitku proti zpracování, jakož i proti přenositelnosti údajů, a právo podat stížnost dozorčímu orgánu.

Evropského pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Epson můžete kontaktovat písemně na adrese „The EDPO, Epson Europe B.V. Azie Building, Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101BA Amsterdam Zuid, Nizozemsko“, nebo e-mailem: EDPO@epson.eu

Pokud se nacházíte mimo území EU, společnost Epson předá některé vaše osobní údaje mimo EU zaměstnancům skupiny společnosti Epson v daném regionu a dodavatelům v tomto regionu, které společnost Epson využívá k poskytování služeb. To bude podléhat ochraně tak, jak požaduje zákon.

1 Soubory cookie jsou datové soubory, které jsou umístěny na zařízení ve chvíli, kdy je použito k návštěvě webových stránek. Tyto soubory cookie mohou být použity k mnoha účelům, včetně sledování preferencí uživatele a navštívených webových stránek při používání služby. Soubory cookies můžete zakázat v nastavení svého prohlížeče. Pokud zakážete soubory cookies, pak některé funkce webových stránek společnosti Epson nemusí fungovat správně nebo mohou fungovat pomalu. Navíc prosím vezměte na vědomí, že pokud se rozhodnete zablokovat soubory cookies, pak některé preference týkající se reklamy, které jsou na cookies závislé, nemusí být možné respektovat.

Ke shromažďování a analýze historie používání atd. se navíc využívá služba Google Analytics společnosti Google Inc. Služba Google Analytics, která využívá soubory cookie prvních stran k zaznamenávání informací o vašem přístupu. Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů společnosti Google Inc., které služba Google Analytics používá: http://www.google.com/policies/privacy/

Toto prohlášení se týká pouze údajů v marketingové databázi společnosti Epson. V případě, že společnost Epson zpracovává údaje o vás obsažené v jiných záznamech, budete o tom zvlášť informováni.

Vydáno v souladu s článkem 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU