Zásady ochrany soukromých údajů

Úvod
Respektujeme soukromí každého zákazníka. Pečlivě si pročtěte naše zásady ochrany soukromých údajů, abyste se seznámili se způsobem shromažďování a využití informací, které nám poskytujete. Osobní údaje zahrnují veškeré informace vypovídající o identifikovatelném jednotlivci. Mezi osobní údaje patří například jméno osoby, věk, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu nebo doručovací adresa či adresa IP.

Seznam částí – Klepnutím na příslušný nadpis se k dané části přesunete.

1. Co zásady ochrany soukromých údajů zahrnují?
2. Kdo nese za shromážděné osobní informace odpovědnost?
3. Zvláštní upozornění pro mladší 16 let
4. Musím při návštěvě webové stránky společnosti Epson sdělovat své osobní údaje?
5. Proč společnost Epson vyžaduje mé osobní údaje?
6. Získání podrobnějších informací
7. Z jakých zdrojů získává společnost Epson mé osobní údaje?
8. S kým společnost Epson mé osobní údaje sdílí?
9. Jaká mám při sdělování mých osobních údajů práva?
10. Nese společnost Epson odpovědnost za odkazy na jiné webové stránky?
11. Jaká bezpečnostní opatření zaujímá společnost Epson k zajištění ochrany mých osobních údajů?
12. Po jakou dobu bude společnost Epson mé osobní údaje uchovávat?
13. Jakým způsobem využívá společnost Epson při shromažďování mých osobních údajů soubory cookie?
14. Jakým způsobem se mohu na společnost Epson obrátit?
15. Plánuje společnost Epson změny těchto zásad?


1. Co zásady ochrany soukromých údajů zahrnují?
Zásady ochrany soukromých údajů popisují, jak nakládáme s vašimi osobními informacemi.

2. Kdo nese za shromážděné osobní informace odpovědnost?
Osobní údaje na této webové stránce kontroluje společnost Epson Europe B.V., evidovaná v Nizozemsku pod číslem 33215466, jejíž registrovaná kancelář sídlí na adrese Hoogoorddreef 5, Amsterdam Zuidoost, The Netherlands.

3. Zvláštní upozornění pro mladší 16 let
Pokud jste mladší 16 let, nezasílejte nám žádné osobní informace (například vaše jméno, adresu nebo e-mailovou adresu). Pokud jste mladší 16 let a chcete nám položit otázku nebo tuto webovou stránku použít způsobem, který vyžaduje odeslání osobních informací, požádejte rodiče nebo zákonného zástupce, aby tak učinil namísto vás.

4. Musím při návštěvě webové stránky společnosti Epson sdělovat své osobní údaje?
Obecně platí, že máte k naší webové stránce přístup a smíte využívat některé její části, aniž byste nám museli sdělit své jméno a poskytovat nám jakékoli osobní údaje. K určitým částem našeho webu, které vyžadují zadání osobních údajů, však přístup mít nebudete. Můžete být například požádáni o zadání minimálních nutných údajů, abychom vám mohli prodávat produkty a služby nebo odpovídat na dotazy či žádosti, s nimiž se na nás obracíte.

5. Proč společnost Epson vyžaduje mé osobní údaje?    
Shromažďování vašich osobních údajů nám umožňuje:

 • plnit naše závazky v rámci jakéhokoli kontraktu na prodej, nákup nebo službu, který jsme s vámi uzavřeli,
 • poskytovat vám výhody plynoucí z vaší záruky a doplňující služby po prodeji,
 • identifikovat vás v případě, že nás kontaktujete,
 • uchovávat vaše preference, abyste zbytečně neplýtvali časem při procházení naší webové stránky,
 • zvážit vaše přijetí do pracovního poměru, pokud se o ně přihlásíte, nebo zpracovat vaši žádost o zaměstnání v naší společnosti,
 • provádět nutné kontroly vaší úvěruschopnosti.

6. Získání podrobnějších informací
Čas od času bychom rádi použili vaše osobní informace i pro jiné účely, než jsme uvedli výše. Věříme, že pro vás bude jejich využití přínosem. Chápeme však, že můžete považovat využití vašich osobních informací za nežádoucí. Pokud o to při odeslání svých informací požádáte, vaše osobní údaje k níže uvedeným účelům využity nebudou:

 • provádění průzkumů a žádostí o vyjádření názoru na naše produkty a služby,
 • upozorňování na nové produkty nebo speciální nabídky, které by pro vás mohly být zajímavé,
 • upozorňování na a vyzývání ke zpracovávání marketingových propagačních materiálů, jako jsou bezplatné dárky, soutěže a výběr výher,
 • provádění marketingových analýz a profilů zákazníků,
 • monitorování a zaznamenávání telefonické a písemné komunikace k zajištění kvality a souladu a k řešení vašich stížností a dotazů.

7. Z jakých zdrojů získává společnost Epson mé osobní údaje?
Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat z několika zdrojů včetně následujících:

 • uvedete je při registraci na naší webové stránce, zakoupení produktu nebo přihlášení ke službě, při účasti na propagačních nabídkách a průzkumech, kontaktování našich call center nebo při registraci v rámci veřejných událostí, jako jsou výstavy nebo veletrhy;
 • při nákupu nebo uzavření nových smluv;
 • z dokumentů, které jsou dostupné veřejnosti, jako jsou například volební registry.

8. S kým společnost Epson mé osobní údaje sdílí?
Ve většině případů nebudeme poskytovat vaše osobní údaje třetím stranám, které nejsou součástí skupiny společností Epson, bez vašeho souhlasu, pokud:

 • to není nezbytné k nabytí účinnosti kontraktů, které s námi uzavíráte, nebo k nabízení služeb, se kterými jste souhlasili, například vyplňování objednávek, zpracování plateb a poskytování marketingové pomoci,
 • to není vyžadováno při právních jednáních nebo při plnění našich právních závazků,
 • to není nutné k dodržování příslušných zákonů a nařízení,
 • nebudeme sloučeni nebo převzati třetí stranou.

Vaše osobní údaje můžeme předat našim pobočkám a v rámci zemí Evropské unie pro účely konsolidace, uložení nebo zjednodušení správy informací o zákaznících.

9. Jaká mám při sdělování svých osobních údajů práva?
V souvislosti s osobními údaji, které nám poskytujete, máte několik práv. Zahrnují právo na:

 • Žádost o sdělení, opravení nebo odstranění jakýchkoli vašich osobních údajů, kterými disponujeme, a to kdykoli: Chcete-li vaše osobní informace zkontrolovat nebo změnit, obraťte se na nás prostřednictvím níže uvedených kontaktů nebo využijte formulář žádosti o přístup k datům na webové stránce společnosti Epson.
 • Souhlas s přijetím komunikace z naší strany nebo žádost o odebrání vašeho jména ze seznamu poštovních adres: Pokud od nás obdržíte marketingový e-mail, získáte automatickou možnost odhlášení této komunikace nebo všech námi zasílaných marketingových e-mailů. Postupujte podle pokynů v e-mailu, který jste obdrželi.

10. Nese společnost Epson odpovědnost za odkazy na jiné webové stránky?
Naše webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Nezapomeňte, že nejsme odpovědni za to, jak je s vašimi osobními údaji na těchto webových stránkách nakládáno, ani takové počínání nekontrolujeme. Na cizí webové stránky se tyto zásady ochrany soukromých údajů nevztahují. Proto se vždy seznamte se zásadami ochrany soukromých údajů na příslušných webových stránkách.  

11. Jaká bezpečnostní opatření zaujímá společnost Epson k zajištění ochrany mých osobních údajů?
K zajištění ochrany vašich osobních údajů před ztrátou, neoprávněným přístupem a zneužitím provádíme přiměřená technická a organizační bezpečnostní opatření.  Patří k nim například tato:

 • Omezujeme přístup autorizovaných zaměstnanců k vašim osobním údajům na nejnutnější případy.
 • Od našich subdodavatelů a partnerů vyžadujeme, aby dodržovali naše zásady ochrany soukromých údajů a příslušné zákony pro ochranu údajů a soukromí.
 • Umožňujeme vám chránit údaje vašeho účtu heslem. Doporučujeme vám, abyste nepoužívali jednoduchá uživatelská jména a hesla.
 • Vaše informace ukládáme na zabezpečeném serveru.
 • Platební transakce zpracováváme pomocí služby Datacash a šifrování HTTP s ověřováním VeriSign. Ukládáme pouze historii nákupu, nikoli transakční data.
 • Na našich pracovištích používáme adekvátní zabezpečení.

12. Po jakou dobu bude společnost Epson mé osobní údaje uchovávat?
Vaše údaje budeme uchovávat, dokud nevyprší doba vyžadovaná příslušnými zákony nebo dokud se neodhlásíte od odběru našich služeb nebo nás nepožádáte o odstranění vašich osobních údajů. Obecně platí, že vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nutné pro účely, pro které byly shromážděny.

13. Jakým způsobem využívá společnost Epson při shromažďování mých osobních údajů soubory cookie?
Soubory cookie shromažďují informace o vašem operačním systému včetně, avšak bez omezení na typ prohlížeče, adresu IP (Internet Protocol) a části webové stránky, které jste navštívili. Soubory cookie umožňují společnosti Epson zvýšit pohodlí uživatelů při používání webové stránky a upravit webovou stránku podle vašich potřeb.
Soubory cookie lze zablokovat nastavením vašeho prohlížeče, které umožňuje odmítnutí nastavení všech nebo některých souborů cookie. Pokud však v prohlížeči nastavíte odmítnutí všech souborů cookie, nebude možné přistupovat ke všem částem našeho webu. Pokud prohlížeč nenastavíte na odmítnutí souborů cookie, náš systém spustí soubory cookie ve chvíli, kdy náš web navštívíte.

14. Jakým způsobem se mohu na společnost Epson obrátit?
Vítáme všechny otázky, komentáře a požadavky, které se týkají zásad ochrany soukromých údajů nebo jakýchkoli osobních údajů, které o vás shromažďujeme. Vaše komentáře a požadavky zasílejte na adresu privacy@epson.eu.

15. Plánuje společnost Epson změny těchto zásad?
Vyhrazujeme si právo na občasné úpravy uvedených zásad. Všechny budoucí změny naleznete na této stránce. Zásady ochrany soukromých údajů byly naposledy aktualizovány v listopadu roku 2011.