Prohlášení o ochraně osobních údajů

Osobní údaje uchovávané společností Epson pro propagaci

Vydání 1.0    17/05/2018 Draft 2

Toto prohlášení obsahuje informace o vašich osobních údajích uchovávaných společností Epson pro propagaci.

Společnost Epson uchovává (a bude v budoucnu uchovávat):

„Epson“ (‚správce‘ informací) je:

Epson Europe B.V. (Data Protection Administration)
Azie Building, Atlas Arena,
Hoogoorddreef 5,
1101BA Amsterdam Zuid,
The Netherlands.
E-mail: privacy@epson.eu

Účel zpracovávání vašich osobních údajů

(‚Zpracování‘ zahrnuje cokoli, co společnost Epson s vašimi informacemi dělá, včetně shromažďování, uchovávání, používání a zveřejňování.)

Jediným účelem, pro který společnost Epson bude zpracovávat vaše osobní údaje, je správa propagace.

Právním základem pro tento účel je to, že je to nutné pro plnění smlouvy s vámi.

Společnost Epson bude zadržovat vaše osobní údaje po dobu 3 měsíců po ukončení správy propagace. Následně budou vymazány s výjimkou případů, kdy existuje zákonná povinnost uchovávat bankovní nebo daňové záznamy. Po uplynutí této doby mohou být některé informace i nadále uchovávány, ale pouze v anonymní podobě nebo jako součást archivních záznamů.

Společnost Epson využívá třetích stran, které v jejím zastoupení provádějí některé zpracovatelské činnosti. Některé nebo všechny vaše osobní údaje jim mohou být zpřístupněny, avšak tyto údaje mohou používat pouze pro účely, pro které je společnost Epson uchovává a v souladu s pokyny společnosti Epson. Kromě zpracovatelů třetích stran může společnost Epson zpřístupnit některé nebo všechny vaše osobní údaje:

Jako „subjekt údajů“ máte ze zákona právo požadovat od společnosti Epson přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, nebo omezení zpracování, které se vás týká, nebo vznést námitku proti zpracování, jakož i proti přenositelnosti údajů, a právo podat stížnost dozorčímu orgánu.

Evropského pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Epson můžete kontaktovat písemně na adrese „The EDPO, Epson Europe B.V. Azie Building, Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101BA Amsterdam Zuid, Nizozemsko“, nebo e-mailem:  EDPO@epson.eu

Pokud se nacházíte mimo území EU, společnost Epson předá některé vaše osobní údaje mimo EU zaměstnancům skupiny společnosti Epson v daném regionu a dodavatelům v tomto regionu, které společnost Epson využívá k poskytování služeb. To bude podléhat ochraně tak, jak požaduje zákon.

Toto prohlášení se týká pouze údajů v databázi propagací společnosti Epson. V případě, že společnost Epson zpracovává údaje o vás obsažené v jiných záznamech, budete o tom zvlášť informováni.

Vydáno v souladu s článkem 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU.

1 Soubory cookie jsou datové soubory, které jsou umístěny na zařízení ve chvíli, kdy je použito k návštěvě webových stránek. Tyto soubory cookie mohou být použity k mnoha účelům, včetně sledování preferencí uživatele a navštívených webových stránek při používání služby. Soubory cookies můžete zakázat v nastavení svého prohlížeče. Pokud zakážete soubory cookies, pak některé funkce webových stránek společnosti Epson nemusí fungovat správně nebo mohou fungovat pomalu. Navíc prosím vezměte na vědomí, že pokud se rozhodnete zablokovat soubory cookies, pak některé preference týkající se reklamy, které jsou na cookies závislé, nemusí být možné respektovat.

Ke shromažďování a analýze historie používání atd. se navíc využívá služba Google Analytics společnosti Google Inc. Služba Google Analytics používá soubory cookie prvních stran k zaznamenávání informací o vašem přístupu. Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů společnosti Google Inc., které služba Google Analytics používá: http://www.google.com/policies/privacy/