Zobrazovací řešení Epson – ideální udržitelná volba pro IT

Plnění požadavků současnosti bez kompromisů pro budoucí generace

TCO Certified je přední globální certifikace týkající se udržitelnosti elektroniky, která byla vytvořena před 25 lety. Mezi kritéria patří sociálně odpovědná výroba, ochrana životního prostředí, zdraví a bezpečnost uživatele a ergonomický design. U projektorů se hodnotí také velikost projekční plochy.

Všechna kritéria jsou stanovena z hlediska životního cyklu a vztahují se na fázi výroby, použití a likvidace nebo recyklace. U certifikovaných modelů produktů a v příslušných výrobních závodech probíhají nezávislé kontroly plnění těchto kritérií a společnost zároveň realizuje i programy na podporu udržitelnosti. Certifikace TCO je k dispozici u osmi kategorií produktů mimo jiné včetně počítačů, projektorů a displejů. Certifikace TCO je ekoznačkou typu 1 v souladu s normou ISO 14024.

Certifikace TCO pomáhá kupujícím a výrobcům snížit rizika související se životním prostředím a společenskou odpovědností a současně učinit konkrétní kroky na cestě k udržitelnějšímu životnímu cyklu elektroniky.

Úplný seznam certifikovaných modelů produktů najdete na následující stránce: www.tcocertified.com

Výroba

Rozsáhlá kritéria certifikace TCO podporují udržitelnost v průběhu celého cyklu životnosti produktu: od výroby přes použití až po likvidaci.

Sociálně odpovědná výrobaDůležité konvence MOP, ujednání OSN o právech dítěte, práva pracovníků, zdraví a bezpečnost

Zapojení do iniciativ týkajících se konfliktních minerálů (3G+T) Proces povinné prověrky OECD nebo jiné relevantní iniciativy pro odpovědnou těžbu

Nižší negativní dopad výroby na životní prostředí Systém environmentálního managementu (ISO 14001 nebo EMAS) pro neustálé zlepšování

Prohlášení o podílu materiálů Prohlášení o procentuálním podílu recyklovaného plastu

Uživatelská ergonomie Kvalita obrazu a ergonomické provedení produktu

Delší životnost produktu Záruky na produkty, dostupnost náhradních dílů

Zdraví a bezpečnost uživatele Elektrická bezpečnost, ochrana před akustickým hlukem a prudkými změnami zvuku

Energeticky úsporné produkty a napájení Energy Star nebo ekvivalent

Prohlášení o spotřebě energie Prohlášení o spotřebě energie produktu

Snížení množství nebezpečných látek Snížení nebo eliminace těžkých kovů a nebezpečných látek (mimo RoHS)

Zpětný odběr produktu Společnost nabízí na konci životnosti zpětný odběr produktu

Produkt a obal určený k recyklaci Kódování plastu, veškeré obaly recyklovatelné

Prohlášení o hmotnosti produktu Prohlášení o celkové hmotnosti produktu

Kritéria ověřování certifikace TCO

Jeho součástí je nezávislé ověření produktu, továrny a majitele značky, a to před certifikací a po ní.

Soulad továrny/značky s předpisy
Soulad produktu s předpisy
Nezávislé ověření

1. Před certifikací

Ověření souladu s předpisy podle kritérií před certifikací produktu

Aplikace

Majitel značky požádá o certifikaci TCO

Dojde k zavedení etického kodexu
Následuje audit továrny
Následuje testování produktu
Nezávislé ověření

2. Po certifikaci

Každoroční následné ověřování certifikovaných produktů

Zobrazovací řešení Epson a životní prostředí

Zobrazovací řešení Epson byla navržena tak, aby snižovala dopad firem na životní prostředí a minimalizovala spotřebu energie při promítání i při nečinnosti. Technologie zahrnuje energeticky úsporný základní design a možnosti úspory energie v nabídce ECO. Když je projektor nečinný a jednotka nepromítá, režim ultranízkého světelného výkonu snižuje spotřebu energie.

Jsme rádi, že naše projektory se nyní pyšní certifikací TCO. Závazek společnosti Epson k dosahování těch nejvyšších standardů kvality produktů znamená, že většinu výroby zajišťujeme interně, což nám umožňuje snadněji kontrolovat pracovní postupy v celém výrobním cyklu od výroby po dodání. Kromě toho usilujeme i o navrhování kompaktních a energeticky úsporných produktů, které mají minimální dopad na životní prostředí, aniž by docházelo ke snížení jejich výkonnosti.

Henning Ohlsson, ředitel pro firemní společenskou odpovědnost ve společnosti Epson

Produkty s certifikací TCO

Kontaktujte nás

Chcete-li získat další informace, zadejte níže své údaje a zástupce společnosti Epson vás bude kontaktovat.

Pole označená „*“ jsou povinná

Toto pole je nutné vyplnit.
Toto pole je nutné vyplnit.
Toto pole je nutné vyplnit.
Toto pole je nutné vyplnit.
Toto pole je nutné vyplnit.
Chci zasílat e-mailem informace o nových produktech společnosti Epson, akcích, nabídkách a událostech.

Porovnat
Zavřít

Porovnat produkty

ze 3 vybraných

    Odebrat z porovnání