Přepracované inkoustové kazety

Přepracované inkoustové kazety

Přepracované inkoustové kazety

U omezeného rozsahu spotřebitelských inkoustů se změnilo sdělení týkající se nízkého stavu inkoustu na displeji tiskárny. U dotyčných inkoustových kazet již nebudete dostávat žádná upozornění na nízký stav inkoustu. Kromě toho, když je zapotřebí vyměnit inkoustovou kazetu, zobrazí se následující zpráva: „Inkoustovou kazetu nelze rozpoznat.“ V tomto okamžiku vyměňte inkoustovou kazetu běžným způsobem.

V závislosti na datu výroby inkoustových kazet Epson si na displeji tiskárny můžete všimnout různých sdělení týkajících se nízkého stavu inkoustu.

Grafický displej sdělení týkajícího se nízkého stavu inkoustu stále umožňuje kontrolovat a monitorovat zbývající hladinu inkoustu, dokud inkoustovou kazetu nebude nutné vyměnit, a budete stále moci využívat vysoce kvalitní a spolehlivý originální inkoust Epson, který není touto změnou ovlivněn.

T129/130
Při instalaci černé inkoustové kazety pro řady inkoustů T129 a T130 se v grafickém znázornění na monitoru stavu nezobrazí plné hladiny inkoustu. Upozorňujeme, že tisková výtěžnost stran pro černou inkoustovou kazetu T129 je stejná jako u původního provedení inkoustové kazety a v případě černého inkoustu T130 je výtěžnost stran u nového provedení inkoustové kazety o 4,5 % nižší než u původní inkoustové kazety. Doporučená maloobchodní cena společnosti Epson byla snížena, aby náklady na stránku zůstaly stejné.

Časté otázky

Jak zjistím, zda je má inkoustová kazeta jednou z nových přepracovaných kazet?

Nové přepracované inkoustové kazety jsou pro účely identifikace na štítku na hřbetu kazety označeny hvězdičkou.

Jaký je důvod změny sdělení o nízkém stavu inkoustu?

Ke změně sdělení o nízkém stavu inkoustu došlo v důsledku přerušení výroby komponentů aktuálně používané v rámci některých inkoustových kazet, které jsou kompatibilní s vybranými tiskárnami. Aby mohli zákazníci i nadále originální inkoustové kazety Epson na těchto tiskárnách využívat, společnost Epson je přepracovala. To vedlo k určitým změnám sdělení týkajícího se nízkého stavu inkoustu.

Budu i nadále dostávat upozornění na nízký stav inkoustu předtím, než dojde inkoust?

Příslušné inkoustové kazety již nebudou na displeji zobrazovat sdělení týkající se nízkého stavu inkoustu. Hladiny inkoustu však lze kontrolovat a monitorovat pomocí grafického displeje stavu inkoustu.

Co se stane, když je zapotřebí inkoustovou kazetu vyměnit?

Je-li potřeba inkoustovou kazetu vyměnit, na displeji se zobrazí následující hlášení: „Inkoustovou kazetu nelze rozpoznat.“ V tomto okamžiku vyměňte inkoustovou kazetu běžným způsobem.

Co znamená hlášení „Inkoustovou kazetu nelze rozpoznat“?

Je-li potřeba inkoustovou kazetu vyměnit, na displeji se zobrazí následující hlášení: „Inkoustovou kazetu nelze rozpoznat.“ V tomto okamžiku vyměňte inkoustovou kazetu běžným způsobem.

Došlo u těchto inkoustových kazet ke změně výtěžnosti stran?

Výtěžnost stran u většiny inkoustových kazet ovlivněných touto změnou zůstává stejná.
U skupin inkoustů T071 Cheetah, T089 Monkey a T128 Fox se při použití s určitými modely tiskáren výtěžnost některých inkoustových kazet snížila. U příslušných inkoustových kazet společnost Epson odpovídajícím způsobem snížila doporučené maloobchodní ceny, aby zákazníci nebyly znevýhodněni.
Podrobnosti o výtěžnosti stran naleznete na následujícím odkazu www.epson.eu/pageyield.

Došlo ke změně objemu inkoustu obsaženého v jednotlivých inkoustových kazetách?

V závislosti na konkrétní inkoustové kazetě má přepracovaná verze ve srovnání s předchozím inkoustem v kazetě stejný nebo větší objem inkoustu. Pokud inkoustové kazety obsahují více inkoustu, jedná se o bezpečnostní opatření k ochraně vaší tiskárny. V těchto případech tiskárna neposkytuje další tisknutelné stránky.

Má tato změna vliv na kvalitu originálního inkoustu Epson?

Kvalita inkoustu Epson se nijak nezměnila. I nadále budete moci využívat vysokou kvalitu a spolehlivost originálního inkoustu Epson.

Přepracované inkoustové kazety

U malého počtu našich inkoustů pro komerční tiskárny se změnilo sdělení „nedostatek inkoustu“ na monitoru stavu tiskárny. Důvodem je ukončení výroby součástky, která se v současnosti v těchto inkoustových kazetách používá.

Vzhledem ke změně součástek se spotřeba inkoustu nyní vypočítává na základě tisku bodů různých velikostí a spotřeba inkoustu se nyní spíše odhaduje, nežli přesně sleduje. V důsledku toho může v jednotlivých inkoustových kazetách zůstat různé množství inkoustu. Cena kazet byla kvůli této změně snížena o 20 %.

Zákazníci budou moci i nadále využívat stejně vysokou kvalitu a spolehlivost originálních inkoustů Epson, které změna neovlivní.

Důležité
Je důležité, abyste před instalací nové inkoustové kazety aktualizovali firmware tiskárny na nejnovější verzi. Pokud tato aktualizace nebude provedena, tiskárna zobrazí chybové hlášení a nebude fungovat. Tento problém lze vyřešit podle pokynů uvedených na obalu inkoustové kazety a v letáku přiloženém k nové inkoustové kazetě. Pokyny jsou k dispozici také zde https://www.epson.cz/support.

Inkousty, kterých se změna týká:

Často kladené dotazy

Proč společnost Epson nedokáže najít alternativní řešení, které by nahradilo chybějící součástku?

Součástku vyráběla třetí strana, která není schopna pokračovat v dodávkách. Společnosti Epson se nepodařilo najít kompatibilní ekvivalent.

Proč se to netýká novějších inkoustů pro velkoformátové tiskárny Epson?

Tato chybějící součástka se používala pouze v některých kazetách. Ostatní kazety budou nadále nabízeny jako obvykle.

Kterých kazet se to týká?

Tento problém se týká inkoustových kazet do tiskáren C13T804xxx (700 ml) a C13T824xxx (350 ml). Tyto kazety již nejsou dostupné a byly nahrazeny kazetami C13T55Kxxx (700 ml) a C13T54Xxxx (350 ml).

Ve kterých tiskárnách se používají?

Jde o tiskárny Epson SureColor SC-P6000/7000/8000 a 9000.

Nainstaloval jsem do tiskárny novou inkoustovou kazetu, ale nefunguje. Co se stalo?

Je důležité, abyste před instalací nové inkoustové kazety aktualizovali firmware tiskárny na nejnovější verzi. Pokud tato aktualizace nebude provedena, tiskárna zobrazí chybové hlášení a nebude fungovat. Tento problém lze vyřešit podle pokynů uvedených na obalu inkoustové kazety a v letáku přiloženém k nové inkoustové kazetě. Pokyny naleznete také zde https://www.epson.cz/support.

Proč je v inkoustové kazetě tolik zbývajícího inkoustu?

Vzhledem ke změně součástek se spotřeba inkoustu nyní vypočítává na základě tisku bodů různých velikostí. Počet bodů a jejich velikost se může lišit v závislosti na rozlišení tištěného obrazu. Odstranění senzorové součástky znamená, že spotřeba inkoustu se nyní spíše odhaduje, nežli přesně sleduje. V důsledku toho v jednotlivých inkoustových kazetách zůstává různé množství inkoustu, když je požadována jejich výměna. Cena inkoustových kazet byla snížena o 20 %, aby byla tato změna kompenzována.

Kolik inkoustu zbývá v inkoustové kazetě?

Množství inkoustu zbývajícího v inkoustové kazetě se liší v závislosti na množství faktorů, mezi které patří rozlišení a kvalita tištěných obrazů, výběr obrazů a nastavení tisku. Množství zbývajícího inkoustu v každé kazetě se liší v závislosti na použití. Jako kompenzaci snížila společnost Epson cenu inkoustových kazet o 20 %.

Musím častěji měnit inkoustovou kazetu?

Četnost výměny inkoustových kazet se liší v závislosti na rozlišení a kvalitě tištěných obrazů.