Prohlášení o ochraně osobních údajů

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím online obchodu společnosti Epson

Vydání 1.0

Toto prohlášení obsahuje informace o vašich osobních údajích shromážděných společností Epson v souvislosti s vaším užíváním online obchodu Epson

Společnost Epson uchovává (a bude v budoucnu uchovávat)

  • Informace, které společnosti Epson poskytujete prostřednictvím webových stránek obchodu nebo jinak
  • Informace shromážděné prostřednictvím vlastních systémů společnosti Epson o nákupech (včetně nedokončených nákupů), které jste učinil/a na webových stránkách obchodu. To zahrnuje informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie1 a jiných podobných nástrojů.

K dokončení nákupu z online obchodu Epson musíte vyplnit několik polí s osobními údaji. Pole, která jsou povinná, jsou tak označená. Informace ve všech ostatních polích můžete vyplnit dobrovolně.

“Epson” (the ‘controller’ of the information) is :
EPSON Europe B.V.
Greenline Kačerov
Jihlavská 1558/21
140 00 Praha – Michle
Czech Republic
E-mail: privacy@epson.eu

Účel zpracovávání vašich osobních údajů
(‚Zpracování‘ zahrnuje cokoli, co společnost Epson s vašimi informacemi dělá, včetně shromažďování, uchovávání, používání a zveřejňování.)
Primárním účelem, za kterým společnost Epson bude zpracovávat vaše osobní údaje, je provádění a zaznamenávání vašich transakcí (včetně nedokončených transakcí) na webové stránce obchodu Epson. To zahrnuje sekundární účely:

  • Ukládání vašich údajů, preferencí a zájmů, abyste ušetřil/a čas při dalším využívání našich webových stránek, a abychom lépe porozuměli tomu, jaké části webové stránky společnosti Epson a jaké produkty a služby vás nejvíce zajímají, a přizpůsobili vám tak naše nabídky.
  • Provádění analýzy využívání stránek společnosti Epson z vaší strany i ze strany dalších lidí
  • Sledování a zaznamenávání telefonické a písemné komunikace s vámi z důvodu zajištění kvality, zajišťování souladu s předpisy a z důvodů vyřizování jakýchkoli problémů, které v těchto konverzacích vyvstaly.

Právním základem pro tento primární účel je to, že je to nutné pro plnění smlouvy s vámi. Základem pro sekundární účel je to, že je to nezbytné pro legitimní zájmy společnosti Epson nebo společností v rámci skupiny Epson kvůli pochopení svých trhů a zákazníků.

Pokud se rozhodnete poskytnout údaje nad rámec údajů, které od vás společnost Epson požaduje, pak je vaše dobrovolné poskytnutí těchto údajů zároveň souhlasem s jejich zpracováním. Tento souhlas máte právo kdykoliv zrušit. Můžete tak učinit písemně na výše uvedenou adresu společnosti Epson, nebo na Kontaktujte nás.

V rámci zpracování společnost Epson provede automatizované profilování a rozhodování založené na údajích, které o vás má, a to proto, aby informace vám předkládané více souvisely s vašimi zájmy.

Pokud se společnost Epson v budoucnu rozhodne zpracovat vaše údaje za jiným účelem, bude vás o tomto jiném účelu nejdříve informovat.

Společnost Epson bude uchovávat vaše osobní údaje po dobu 10ti let.

Společnost Epson využívá třetích stran, které v jejím zastoupení provádějí některé zpracovatelské činnosti. Některé nebo všechny vaše osobní údaje jim mohou být zpřístupněny, avšak tyto údaje mohou používat pouze pro účely, pro které je společnost Epson uchovává a v souladu s pokyny společnosti Epson.

Jako „subjekt údajů“ máte ze zákona právo požadovat od společnosti Epson přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, nebo omezení zpracování, které se vás týká, nebo vznést námitku proti zpracování, jakož i proti přenositelnosti údajů, a právo podat stížnost dozorčímu orgánu.

Evropského pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Epson můžete kontaktovat písemně na adrese „The EDPO, Epson Europe B.V. Azie Building, Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101BA Amsterdam Zuid, Nizozemsko“, nebo e-mailem: EDPO@epson.eu

Pokud se nacházíte v zemi mimo EHP, vaše osobní údaje budou převedeny do této země.

1Soubory cookie jsou datové soubory, které jsou umístěny na zařízení ve chvíli, kdy je použito k návštěvě webových stránek. Tyto soubory cookie mohou být použity k mnoha účelům, včetně sledování preferencí uživatele a navštívených webových stránek při používání služby. Soubory cookies můžete zakázat v nastavení svého prohlížeče. Pokud zakážete soubory cookies, pak některé funkce webových stránek společnosti Epson nemusí fungovat správně nebo mohou fungovat pomalu. Navíc prosím vezměte na vědomí, že pokud se rozhodnete zablokovat soubory cookies, pak některé preference týkající se reklamy, které jsou na cookies závislé, nemusí být možné respektovat.

Ke shromažďování a analýze historie používání atd. se navíc využívá služba Google Analytics společnosti Google Inc. Služba Google Analytics používá soubory cookie prvních stran k zaznamenávání informací o vašem přístupu. Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů společnosti Google Inc., které služba Google Analytics používá: http://www.google.com/policies/privacy/

Toto prohlášení se týká pouze údajů uchovávaných v souvislosti s online obchodem společnosti Epson. V případě, že společnost Epson zpracovává údaje o vás obsažené v jiných záznamech, budete o tom zvlášť informováni.

Vydáno v souladu s článkem 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU