Prohlášení o ochraně osobních údajů

Osobní údaje uchovávané v záznamech společnosti Epson pro správu soutěží

Verze 2.0 17/03/2021

Toto prohlášení poskytuje informace o vašich osobních údajích uložených v záznamech společnosti Epson pro správu soutěží.

Společnost Epson shromažďuje a uchovává:

  • Základní kontaktní informace, jako je jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, které jste uvedli při registraci do soutěže prostřednictvím k tomu určeného webu nebo sociálních sítí.

  • Další informace týkající se soutěže, které se účastníte, pokud to vyžadují pravidla.

  • Informace shromážděné počítačovými systémy Epson o tom, jak používáte webové stránky Epson a o tom, jak s vámi společnost Epson komunikuje. To zahrnuje informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie1 a dalších podobných nástrojů.

Epson (správce informací) je zastoupen:

Epson Europe B.V. (Data Protection Administration)
Azie Building, Atlas Arena,
Hoogoorddreef 5,
1101BA Amsterdam Zuid,
The Netherlands.

Účel zpracování vašich osobních údajů:

(„Zpracováním“ se rozumí cokoli, co společnost Epson dělá s informacemi o vás, včetně jejich shromažďování, ukládání, používání a zveřejňování.)

Jediným účelem, za nímž vaše osobní údaje společnost Epson zpracovává, je správa soutěže, které se účastníte.

Právním základem pro tento účel je váš souhlas, který jste poskytli, když jste se dobrovolně zaregistrovali k účasti v soutěži, kterou společnost
Epson organizuje v souladu s podmínkami.

Společnost Epson bude uchovávat vaše osobní údaje po dobu 3 měsíců od dokončení administrativních úkonů spojených s danou soutěží. Následně budou údaje vymazány, pokud není nutné je uchovat v souladu s právními požadavky týkajícími se bankovnictví nebo daní. Po uplynutí této doby mohou být některé informace uchovány, ale pouze anonymně nebo jako součást archivovaných záznamů.

Společnost Epson může využívat třetí strany k provádění určitých úkonů zpracování dat jejím jménem. Některé nebo všechny vaše osobní údaje mohou být poskytnuty těmto třetím stranám, ty však mohou tyto údaje použít pouze pro účely, pro které společnost Epson vaše údaje uchovává, a v souladu s pokyny společnosti Epson.

Jako „subjekt poskytující údaje“ máte zákonem stanovené právo požadovat od společnosti Epson přístup a opravu nebo vymazání osobních údajů nebo omezit zpracování údajů, které se vás týkají, nebo vznést námitky proti jejich zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost úřadu konajícímu dozor.

Manažera společnosti Epson pro ochranu osobních údajů pro Evropu můžete kontaktovat písemně na adrese: „The EDPO, Epson Europe B.V. Azië Building, Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101BA Amsterdam Zuid, Nizozemsko“ nebo prostřednictvím emailu na adrese: EDPO@epson.eu nebo přes kontaktní formulář.

Toto tvrzení se vztahuje pouze na informace v záznamech společnosti Epson pro správu soutěže. Zpracovává-li o vás společnost EPSON informace v jiných databázích, budete o tom informováni zvlášť.

Registrace a účast v soutěži jsou povoleny pouze uživatelům, kteří dosáhli plnoletosti.

Pokud se nacházíte mimo EU, společnost EPSON předá některé z vašich osobních údajů mimo EU zaměstnancům skupiny EPSON v dotyčném regionu a smluvním partnerům v tomto regionu, které v daném regionu společnost EPSON k poskytování služeb využívá. Toto bude podléhat ochraně dle požadavků zákona.

1 Cookies jsou datové soubory, které jsou umístěny na zařízení, když je používáno k návštěvě webových stránek. Tyto soubory cookie lze použít k mnoha účelům, včetně sledování vašich preferencí a webových stránek, které navštěvujete při používání webových stránek. Soubory cookie můžete deaktivovat pomocí předvoleb svého prohlížeče. Některé funkce webových stránek společnosti Epson však nemusí fungovat správně nebo mohou fungovat pomalu, pokud zakážete soubory cookie. Vezměte prosím také na vědomí, že pokud se rozhodnete blokovat soubory cookie, nemusí být respektovány některé předvolby reklamy týkající se souborů cookie.

Kromě toho se nástroje Google Analytics od společnosti Google Inc. používají ke shromažďování a analýze historie používání atd. Tyto nástroje používají soubory cookie první strany k zaznamenávání informací o vašem přístupu. Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů Google Analytics používané touto službou:
http://www.google.com/policies/privacy/